Startsida > Skatteförvaltningen > Nyheter > Betalandet av återbäringar för skatter på eget initiativ försenas

Betalandet av återbäringar för skatter på eget initiativ försenas

Skatteförvaltningens meddelande, 11.1.2017

Betalandet av återbäringar för skatter på eget initiativ samt arvs- och gåvoskatter försenas. Återbäringarna kan betalas på kundernas konton tidigast torsdagen den 19 januari 2017.

Skatteförvaltningen beklagar fördröjningen.

Kunden behöver inte separat ta kontakt om ärendet.

Sidan har uppdaterats senast 11.1.2017