Startsida > Skatteförvaltningen > Nyheter > Bär får säljas skattefritt så länge man inte är anställd att plocka dem

Bär får säljas skattefritt så länge man inte är anställd att plocka dem

Skatteförvaltningens meddelande, 19.6.2017

Om du plockar vilda bär som föda och säljer dem själv är inkomsten från försäljningen skattefri. Om du får lön för bärplockningen är din lön skattepliktig inkomst.

Skattefri inkomst

Bär som du plockat med allemansrätten kan du skattefritt sälja på torg eller på rastplatser vid vägen förutsatt att det sker hobbymässigt och tillfälligt. Du kan också sälja bären skattefritt direkt till en restaurang eller partiuppköpare. Bären är skattefria endast om de inte är vidareförädlade, exempelvis mosade, sötade eller djupfrysta.

Skattepliktig inkomst

Om du ingått ett arbetsavtal om bärplockning utgör ersättningen för plockningen lön som ska beskattas enligt skatteprocenten för förvärvsinkomst. Inkomsten från plockning av odlade bär är alltid skattepliktig.

Kommer du från ett annat land och tänker jobba som bärplockare i Finland?

Om du kommer till Finland och ska jobba för en utländsk arbetsgivare i högst sex månader, betalar du ingen skatt till Finland. Om du anländer för att tillfälligt jobba för en finländsk arbetsgivare behöver du ett skattekort.

Du kan kräva att lönen beskattas progressivt, på samma sätt som för dem som bor i Finland. Då ska du skaffa en finsk personbeteckning och ett skattekort för begränsat skattskyldiga. Följande år får du en förhandsifylld skattedeklaration. Det här är dock möjligt endast om du bor i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i en stat som Finland har ingått ett skatteavtal med.

En källskatt på 35 procent kan också tas ut på din lön. Då ska du skaffa ett källskattekort. Kortet kan även innehålla en anteckning om källskatteavdrag, som är cirka 510 euro i månaden eller 17 euro per dag. Om du ansöker om ett källskattekort behöver du inte lämna någon skattedeklaration i Finland, eftersom källskatten är den slutliga skatten.

Be Skatteförvaltningens tjänsteman till din bärodling

Som ägare av en bärodling kan du be en tjänsteman från Skatteförvaltningen att på plats, om mer än 5 utländska personer som behöver ett skattekort ska jobba på odlingen. Du kan reservera en betjäningstid i tidsbokningstjänsten eller använda kontaktblanketten, så att ärendena på skattebyrån kan skötas så smidigt som möjligt.

Läs mera:

 

Sidan har uppdaterats senast 19.6.2017