Servicenummer

Kontakta oss i första hand på våra riksomfattande servicenummer. Servicenumren betjänar mån–fre 9–16.15.

Skattebyråer

Skattebyråerna och deras verksamhetsställen betjänar kunder runt om i landet. Byråernas kontaktuppgifter och öppettider hittar du med skattebyråsökningen.

Post till Skatteförvaltningen

Vart ska blanketter, deklarationer och annan till Skatteförvaltningen riktad post skickas?

Skatteuppbörd och indrivning

Skatteuppbördens och indrivningens kontaktuppgifter.

Skatterevision

Skatterevisionsenheternas kontaktuppgifter.

Skatteförvaltningens andra enheter

Kontaktuppgifter till Skatteförvaltningens centralförvaltning.