Startsida > Skatteförvaltningen

Skatteförvaltningen

Skatteförvaltningen

Vi genomför beskattningen till rätt belopp och vid rätt tid i syftet att finansiera samhällets funktioner

Meddelanden

Nyheter och meddelanden från Skatteförvaltningen

Kontaktuppgifter

Kontakta oss i första hand på våra riksomfattande betjäningsnummer.

 

Statistik och undersökningar

Statistiska uppgifter om skatterna och beskattningen i Finland

Offentlighet och datasekretess

Information om offentliga beskattningssuppgifter, Skatteförvaltningens register och dataskydd

För medier

Material och kontaktuppgifter för massmedia

Information om beskattning

Skatteintäkterna utgör den offentliga ekonomins viktigaste inkomstkälla.

Bekämpning av den grå ekonomin

Skatteförvaltningen har en betydande roll i bekämpning av grå ekonomi.

Presentations- och undervisningsmaterial

Vi har att göra med beskattning i många olika livssituationer. På webbplatsen finns presentationsmaterial, broschyrer och videor som gör det lätt att berätta om beskattningen.

Ändringar i beskattningen 2017

Stora ändringar kring skatter på eget initiativ träder i kraft i början av 2017.

Valmis-projektet

Valmis-projektet förnyar beskattningsprogrammen.

Skattefel

Skattefelet är differensen mellan det lagenliga skatteutfallet och det faktiska skatteutfallet under ett skatteår.

Inkomstregistret

Inkomstregistret är en nationell elektronisk databas som tas i bruk 2019.