a a a
Startsida > Skatteförvaltningen

Skatteförvaltningen

Skatteförvaltningen

Vi genomför beskattningen till rätt belopp och vid rätt tid i syftet att finansiera samhällets funktioner

Meddelanden

Nyheter och meddelanden från Skatteförvaltningen

Kontaktuppgifter

Kontakta oss i första hand på våra riksomfattande betjäningsnummer.

 

Statistik och undersökningar

Statistiska uppgifter om skatterna och beskattningen i Finland

Offentlighet och datasekretess

Information om offentliga beskattningssuppgifter, Skatteförvaltningens register och dataskydd

För medier

Material och kontaktuppgifter för massmedia

Beskattning i Finland

Skatteintäkterna utgör den offentliga ekonomins viktigaste inkomstkälla.

Bekämpning av den grå ekonomin

Skatteförvaltningen har en betydande roll i bekämpning av grå ekonomi.

Skatteparadis

Information om hur skatteparadis används och hur det illegala bruket av dessa bekämpas

Presentations- och undervisningsmaterial

Vi har att göra med beskattning i många olika livssituationer. På webbplatsen finns presentationsmaterial, broschyrer och videor som gör det lätt att berätta om beskattningen.