Skattekort för studerande

Hör till helheten: Skattekort

Studiepenningbeloppet inverkar även på skattesatsen för lön. FPA tar automatiskt ut skatt för studiepenningen så du behöver inget skattekort för studiepenningen.

När du skaffar ett nytt skattekort ska du alltid redogöra för dina inkomster under början av året.

Använd e-tjänster

Skriv ut eller beställ på nätet (skatt.fi/skattekort)

Logga in i webbtjänsten med dina personliga nätbankkoder.

Du kan inte skaffa dig ett skattekort på nätet om du inte har bankkoder eller det är ditt första skattekort. Föräldrarna kan beställa skattekortet till sitt minderåriga barn genom att ringa till servicenumret.

Du kan inte heller få skattekortet på nätet om du vill ha ett skattekort enbart för studiepenning.

Andra sätt att beställa skattekortet

Du behöver inget skattekort för studiepenning eller värnpliktigs förmåner

FPA tar ut 10 % av studiepenningen i skatt. Om du bara får studiepenning och inte har andra inkomster kan 10 % vara för mycket i skatt. Då kan du skaffa dig ett nytt skattekort för studiepenning. Skicka själv det nya skattekortet till FPA eller be att Skatteförvaltningen gör det direkt.

Om din studiepenning är under 170 euro i månaden tar FPA inte ut någon skatt. Trots att någon skatt inte tas ut, utgör studiepenningen ändå alltid skattepliktig inkomst och inverkar därför på skattebeloppet för hela året.

Värnpliktigas dagpenningar och militärunderstödet är skattefria socialförmåner, så försvarsmakten behöver inte ditt skattekort. I beskattningen behandlas de förmåner som civiltjänstgörare får på samma sätt som värnpliktigas förmåner.

Studiepenningbeloppet inverkar även på skattesatsen för lön

I det grundskattekort som du får hemskickat vid årsskiftet kan din löneinkomst ha uppskattats till 15 000 euro. Denna uppskattning gäller dock bara lön, m.a.o. innefattar beloppet inte studiestödet. Om det uppskattade lönebeloppet på skattekortet räcker till men procentsatsen bör höjas på grund av det studiestöd du får kan du meddela din arbetsgivare en högre procentsats.
Uppskatta med hjälp av skatteräknaren hur studiestödet påverkar skatteprocenten för din löneinkomst (skatt.fi/skatteraknare).

Om du har bara en arbetsgivare i taget kan ett skattekort med en inkomstgräns för hela året lämpa sig bäst. Om du samtidigt har flera arbetsgivare eller om du har flera kortvariga anställningsförhållanden behöver du ett skattekort för biinkomster.
Läs mer om olika slags skattekort för löneinkomster.

Lämna skattekortet i god tid hos din arbetsgivare, senast ett par veckor före löneutbetalningsdagen. Utan skattekortet måste arbetsgivaren ta ut 60 % i skatt på din lön.

Skatteförvaltningen ger inte ett nytt graderat skattekort

Skatteförvaltningen skickar ett så kallat graderat skattekort till studerande och skolelever som haft ringa inkomster under de föregående åren. Skatteprocenten på ett graderat skattekort höjs allteftersom inkomst flyter in under året. Det graderade skattekortet innehåller tre inkomstgränser med var sin skatteprocent. Upp till den första inkomstgränsen är skattesatsen noll (0 %), dvs. ingen förskottsinnehållning verkställs på inkomsterna.

Om du behöver ett nytt skattekort i stället för det graderade får du ett s.k. ändringsskattekort. Ändringsskattekortet är antingen ett skattekort för löneinkomster med en inkomstgräns för hela året eller ett skattekort för biinkomster. Skatteförvaltningen skriver inte ut ett nytt graderat skattekort som motsvarar det ursprungliga.

Har för mycket skatt tagits ut får du skatteåterbäring

Vi rekommenderar att du meddelar ditt kontonummer till Skatteförvaltningen så får du skatteåterbäringen direkt på ditt konto. Om Skatteförvaltningen inte har ditt kontonummer får du skatteåterbäringen med en betalningsanvisning. Då kan du lyfta återbäringen på OP-Pohjolagruppens andelsbankers kontor. Skatteåterbäringarna betalas på bankkonto cirka en vecka innan betalningsanvisningarna kan lyftas.Ordlista

De centralaste beskattningsbegreppen finns i ordlistan.

A   B   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Y   Å   Ä   Ö

Sidan har uppdaterats senast 22.6.2016