Skattekort

Om du behöver ett nytt skattekort ta en utskrift på det via e-tjänsten. Du kan höja din skatteprocent genom att meddela en ny procentsats till din arbetsgivare. För det behöver du inte skaffa dig ett nytt skattekort.

Behöver skattekortet ändras?

Uppskatta din skatteprocent med räknaren (skatt.fi/skatteraknare).

  • Du behöver ett nytt skattekort om du vill att inkomstgränsen ändras eller att en lägre skatteprocent används.
  • Du behöver inget nytt skattekort för att höja procentsatsen. Du kan själv be din arbetsgivare eller annan utbetalare av inkomst att verkställa innehållningen enligt en högre skatteprocent.

Använd e-tjänster

Skriv ut eller beställ på nätet (skatt.fi/skattekort)

Logga in i webbtjänsten med dina personliga nätbankkoder.

Du kan inte skaffa dig ett skattekort på nätet om du inte har bankkoder eller det är ditt första skattekort. Föräldrarna kan beställa skattekortet till sitt minderåriga barn genom att ringa till servicenumret.

Andra sätt att beställa skattekortet

Utred dina inkomster och avdrag innan du beställer det nya skattekortet

Du behöver samtliga uppgifter när du ansöker om ett nytt skattekort:

  • Uppskatta dina inkomster för hela året: Uppskatta dina inkomster för hela kalenderåret. Specificera löneinkomster, pensioner och förmåner. För förmåner och pensioner beviljas inte samma avdrag som för löneinkomster och därför behandlas de på olika sätt vid beskattningen. Förmåner är till exempel arbetslöshets- och moderskapspenningar samt hemvårdsstöd.
  • Inkomster och skatter från början av året: Utred dina inkomster för i år (fr.o.m.1.1.) och skatten som tagits ut på inkomsterna. Du ska ge bruttosumman för inkomsterna (summan innan skatt tagits ut). Utbetalningsdagen avgör till vilket år lön eller annan inkomst räknas. Om t.ex. lönen för december 2016 har betalats 15.1.2017, beskattas den som inkomst för år 2017.
  • Uppgifterna om avdrag som du kommer att göra: Uppskatta dina avdrag, t.ex. resekostnader, räntor på bostads- och studielån samt fackföreningsavgifter. Om du anger dina resekostnader för skattekortet för 2017, överförs de automatiskt till din förhandsifyllda skattedeklaration.

Inkomsterna för början av året framgår av ditt senaste lönebesked (eller annat verifikat som du har fått av utbetalaren) eller fås via FPA:s eller arbetslöshetskassans webbtjänster. Uppgifterna om räntor på dina lån får du i nätbanken eller genom att fråga banken.

Så här beställer du skattekort på nätet -video (www.youtube.com)

Förskottsskatt – personkund

Förskottsskatt betalas vanligtvis på hyresinkomst eller vinst från försäljning av egendom. Också jordbrukare och företagare betalar förskottsskatt på sina inkomster.

Skattekort för löneinkomst

Skattesatsen för ett nytt skattekort beror på inkomsterna och skatterna under början av året. Välj om du vill ha en inkomstgräns per löneperiod eller en enda inkomstgräns som gäller hela året.

Skattekort till flera arbetsgivare

Om du har flera arbetsgivare behöver du ett skattekort för biinkomster. Via webben kan du få även ett sådant skattekort för biinkomster som har både en grundprocentsats och en tilläggsprocentsats.

Skattekort för förmåner

Förmåner kan vara till exempel arbetslöshets- och moderskapspenning samt hemvårdsstöd. För förmåner beviljas inte samma avdrag som för löneinkomster. Därför minskar skattesatsen nödvändigtvis inte även om förmånerna vanligtvis är lägre än lön.

Skattekort för studerande

Studiepenningbeloppet inverkar även på skattesatsen för lön. FPA tar automatiskt ut skatt för studiepenningen så du behöver inget skattekort för studiepenningen.

Skattekort för pensioninkomster

För pensionsinkomsten behöver du ett skattekort för pensionsinkomster. Om du arbetar när du är pensionerad behöver du ett separat löneskattekort.

Skattekort för asylsökande

Alla som arbetar i Finland ska ha ett skattekort. Du får skattekortet på närmaste skattebyrå.

Hur beräknas skatteprocenten?

För beräkning av skatteprocenten räknas årets samtliga inkomster samman. Från inkomsterna görs de lagenliga avdragen, varefter skatten beräknas på det återstående beloppet.

Anställningsförmåner

Anställningsförmånerna (naturaförmånerna) beskattas som lön. Skatteförvaltningen utfärdar ett beslut om deras värde varje år. Till exempel bostads-, telefon och bilförmåner utgör anställningsförmåner.

Anställd eller företagare?

Om du får betalt för ett arbete som du utför för någon annan, utgör betalningen antingen lön i en anställning eller arbetsersättning för företagare.Ordlista

De centralaste beskattningsbegreppen finns i ordlistan.

A   B   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Y   Å   Ä   Ö

Sidan har uppdaterats senast 6.3.2017