Skattedeklaration

Du får den förhandsifyllda skattedeklarationen i mars-april.  Om det inte finns något att tillägga eller korrigera i den förhandsifyllda skattedeklarationen, behöver deklarationen inte returneras.

Den sista inlämningsdagen för skattedeklarationen (skatteåret 2015) var antingen

  • 4.4. eller 4.5. eller 13.5.2016.

  • Den sista inlämningsdagen står antecknad i skattedeklarationens första sida.

Kom ihåg att kontrollera din förhandsifyllda skattedeklaration

Kontrollera alltid alla uppgifter i skattedeklarationen. Om uppgifterna är rätt och om det inte fattas några uppgifter, behöver du inte göra någonting. Om du inte returnerar din förhandsifyllda skattedeklaration, anser Skatteförvaltningen att du lämnat in skattedeklarationen utan några korrigeringar eller kompletteringar.

Komplettera eller korrigera vid behov

Korrigera skattedeklaration på nätet (skatt.fi/skattedeklaration).
Webbtjänsten är tillgänglig ända till den sista inlämningsdagen för din förhandsifyllda skattedeklaration.

Webbtjänsten handleder dig när du lämnar uppgifterna. Returnera inte den förhandsifyllda skattedeklarationen eller bilageblanketterna om du lämnar uppgifterna på nätet.För att anlita webbtjänsten behöver du ha personliga nätbankkoder. På nätet kan du deklarera och korrigera endast dina egna uppgifter.

Du kan deklarera uppgifterna även med den förhandsifyllda skattedeklarationen och bilageblanketterna. Skriv ut bilageblanketter eller hämta dom på skattebyrån. Bilageblanketterna kommer inte längre som bilaga till deklarationsanvisningen.

Om du deklarerar på papper, returnera skattedeklarationen och bilageblanketterna per post i returkuvertet. Skicka inga kvitton, verifikat eller originaldokument.

Förlängd deklarationstid

Du kan ansöka om förlängd deklarationstid om du har särskilda skäl till den. Skatteförvaltningen kan bevilja förlängd inlämningstid för skattedeklarationen före den sista inlämningsdagen.

Skriv ut blanketten (Ansökan om förlängd inlämningstid för skattedeklaration).

Skattedeklaration och beskattningsbeslut

Du har fått ett beskattningsbeslut tillsammans med den förhandsifyllda skattedeklarationen på våren. Om du har korrigerat den förhandsifyllda skattedeklarationen eller om Skatteförvaltningen från annat håll har fått in uppgifter som påverkar din beskattning, får du ett nytt beskattningsbeslut i augusti-oktober.

Kvitton och verifikationer

Alla verifikationer behöver inte förvaras. Om uppgiften är rätt i den förhandsifyllda skattedeklarationen behöver du inte förvara kvittot.

Betalning av kvarskatt

Om du inte har betalt tillräckligt med skatt under året, ska du betala den resterande skatten i efterhand i form av kvarskatt. Den första raten av kvarskatten för skatteåret 2015 ska betalas 25.11.2016 och den andra 1.2.2017.

Personkunders skatteåterbäringar

Skatteförvaltningen betalar 29.11.2016 skatteåterbäringarna för skatteåret 2015 in på det bankkonto som kunden har anmält.Ordlista

De centralaste beskattningsbegreppen finns i ordlistan.

A   B   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Y   Å   Ä   Ö

Sidan har uppdaterats senast 21.3.2016