Startsida > Personkunder > Pensionering > Pension från Finland till utlandet

Pension från Finland till utlandet

Hör till helheten: Pensionering

Du ska vanligen betala skatt på finländska pensioner till Finland även om du flyttar utomlands.

Enligt den finländska lagstiftningen kan pensioner som betalas från Finland beskattas i Finland trots att pensionstagaren bor utomlands. Även om du bor utomlands är skatteprocenten för din pension samma som för pensionärer som bor i Finland. Inkomstbeloppet inverkar på skatteprocenten på samma sätt som för personer som bor i Finland. Man kan t.ex. göra pensionsinkomstavdrag och invalidavdrag på samma grunder. Det finns inga skillnader i verkställandet av beskattningen och du ska lämna in en skattedeklaration i vanlig ordning. Om du flyttar utomlands, ska du lämna in en skattedeklaration och uppge din nya adress till skattebyrån.

De skatteavtal som har ingåtts mellan Finland och övriga länder hindrar vanligen inte Finland från att beskatta pensioner. Vanligen omfattar skatteavtalen en överenskommelse om att pension som utbetalas från Finland beskattas i Finland. I så fall ändrar en flytt utomlands inte på beskattningen av pensionen i Finland.

Finland har dock ett avvikande avtal med t.ex. Spanien, vilket begränsar beskattningen av pensioner i Finland. Läs mer om beskattning av pensioner som utbetalas från Finland till Spanien i anvisningen nedan.

Det finns en förteckning över bestämmelserna om pensioner i skatteavtalen med olika länder: Pensionstagare som flyttar utomlands.

Du ska eventuellt betala sjukvårdspremier till Finland

Under de tre år som följer efter det år då du flyttar utomlands ska du betala den försäkrades sjukvårdspremie till Finland, vilken uppgår till cirka 1,5 % av pensionen. Premien avlägsnas om FPA ger dig ett intyg över att du inte är försäkrad i Finland. Dessutom krävs det att Finland inte behöver ersätta dina sjukvårdskostnader till den nya hemstaten. Detta regleras av EU:s socialskyddsförordningar.

När det har gått tre fulla år efter flyttningsåret är det inte längre nödvändigt att betala sjukvårdspremier till Finland om du bor utanför EES eller i Schweiz. Däremot är det möjligt att premier påförs om du bor i EES eller Schweiz, om Finland måste ersätta sjukvårdskostnader till den nya hemstaten.

Komihåglista för pensionstagare som flyttar utomlands

Gör en flyttanmälan till magistraten gällande den utländska adressen

  • Skatteförvaltningen får automatiskt information av magistraten om en permanent flyttanmälan.
  • Gör du en tillfällig adressändring till magistraten måste den också meddelas till Skatteförvaltningen (Tillfällig adress (3817r)).
  • Ändras adressen i utlandet ska den nya adressen anmälas till magistraten och Skatteförvaltningen.

Deklarera de utländska och inhemska inkomsterna t.ex. med tjänsten skattedeklaration på nätet.

  • Finsk medborgare som flyttar utomlands är allmänt skattskyldig i Finland under flyttningsåret och under tre därpå följande år.

Ta reda på om beskattningen hos den lokala skattemyndigheten

Pensionärer som flyttar till Spanien

Finländska pensioner beskattas vanligen i Finland, även om pensionstagaren bor utomlands.


Ordlista

De centralaste beskattningsbegreppen finns i ordlistan.

A   B   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Y   Å   Ä   Ö

Sidan har uppdaterats senast 14.5.2011