a a a
Startsida > Personkunder > Köp av bostad > Förvärv av första bostad

Förvärv av första bostad

Hör till helheten: Köp av bostad

Förvärv av en första egen bostad är befriat från överlåtelseskatt om vissa förutsättningar uppfylls. I beskattningen talar man då om första bostad och köpare av första bostad. Den första egna bostaden kan vara en aktielägenhet eller en fastighet.

För en första bostad behöver man inte betala överlåtelseskatt om samtliga följande förutsättningar uppfylls:

  • Du äger minst hälften av bostaden.
  • Du har fyllt 18 år men inte 40 då köpebrevet undertecknas.
  • Bostaden är avsedd för eget bruk och du flyttar in i den inom sex månader efter att köpebrevet har undertecknats.
  • Du har inte tidigare ägt minst 50 procent av en bostad eller bostadshus.

Trots att en första bostad är befriad från överlåtelseskatt, måste ändå en anmälan om överlåtelseskatt för köpet av en aktielägenhet alltid lämnas till skattebyrån. Ta också med dig köpebrevet. På skattebyrån får du en stämpel på anmälan om överlåtelseskatt. Därefter kan du lämna anmälan till bostadsaktiebolagets disponent eller styrelse, som antecknar dig som ny ägare i husbolagets aktiebok.

Om du köper en första bostad genom en fastighetsmäklare, ansvarar denna för att en anmälan om överlåtelseskatt lämnas till Skatteförvaltningen.

Om du köper en fastighet som första bostad ska du be Skatteförvaltningen om ett utlåtande om att du inte tidigare har ägt en bostad. Du kan be om utlåtandet per telefon. Skatteförvaltningen skickar det per post till din hemadress. Du kan få utlåtandet först efter att köpet har gjorts. Visa upp utlåtandet på lantmäteribyrån i samband med ansökan om lagfart.


Lataa

Ordlista

De centralaste beskattningsbegreppen finns i ordlistan.

A   B   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Y   Å   Ä   Ö

Sidan har uppdaterats senast 13.4.2011