Personkunder

Personkund, deklarera på nätet!

Du får din skattedeklaration i april.
Kontrollera och komplettera deklarationen behändigt redan nu på nätet.
Den sista inlämningsdagen är 9.5 eller 16.5.

Öppna tjänsten