Other languages

Materialet i webbtjänsten skatt.fi finns på finska och svenska. En del av materialet har också översatts till engelska.

Enstaka anvisningar och blanketter finns också på några andra språk.

Sidan har uppdaterats senast 4.6.2015