Startsida > Kund i Koncernskattecentralen > Företags- och samfundskundernas viktiga datum 2015

Företags- och samfundskundernas viktiga datum 2015

Samfunden inlämnar sina skattedeklarationer inom 4 månader från räkenskapsperiodens utgång och beskattningen slutförs för deras del inom 10 månader från utgången av den månad då räkenskapsperioden slutar. Kvarskatterna betalas den 25 dagen i månaden efter den månad beskattningen slutförts och förskottsåterbäringarna den 7 dagen i den andra månaden efter sagda månad.

Ett samfund kan undvika samfundskatt genom att betala förskottskomplettering före den sista dagen då skattedeklarationen ska lämnas in. Beloppet av samfundsskatt som ska betalas kan minskas genom att betala förskottskomplettering senast en månad innan beskattningen slutförts.

Skattedeklarationer för samfund postas enligt den tidpunkt då samfundets räkenskapsperiod går ut. Skattedeklarationsblanketter på papper postas inte till merparten av de aktiebolag vars räkenskapsperiod går ut 1.1–31.7.2015 och som ska lämna in deklarationsblankett 6B. I stället för blanketter får kunderna ett meddelande och deklarationsanvisningar. Undantag utgör icke-ömsesidiga fastighetsbolag, pensionsstiftelser, utländska samfund och filialer. Dessa får även i fortsättningen sina förhandsifyllda deklarationsblanketter i mars.

För skattekontoskatter, t.ex. moms och arbetsgivarprestationer, har det i kalendern antecknats de dagar då

 • periodskattedeklarationen ska vara framme hos Skatteförvaltningen
 • betalning ska erläggas
 • kontoutdraget visas på webbtjänsten Skattekonto.

2015

Januari 2015

mån tis ons tors fre lör sön
      1.1. 2.1. 3.1. 4.1.
5.1. 6.1. 7.1. 8.1. 9.1. 10.1 11.1.
12.1. 13.1. 14.1. 15.1. 16.1. 17.1. 18.1.
19.1. 20.1. 21.1. 22.1. 23.1. 24.1. 25.1.
26.1. 27.1. 28.1. 29.1. 30.1. 31.1.  


I januari används ännu 2014 års skattekort, men i löneuträkningen börjar man inkomstuppföljningen från början.
 

2.1.

 • Förskottsskattens giroblanketter för år 2015 för kunder med 12 betalningsrater

5.1.

 • Uppgifter om byggande för november 2014 ska ha kommit in till Skatteförvaltningen.

9.1.

 • moms, sjöarbetsgivarprestationer och lotteriskatt för november 2014: periodskattedeklaration på papper ska vara framme i Skatteförvaltningen
 • arbetsgivarprestationer, andra förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatt för december 2014. periodskattedeklaration på papper ska vara framme i Skatteförvaltningen

12.1.

 • moms, sjöarbetsgivarprestationer och lotteriskatt för november 2014: förfallodagen för elektronisk periodskattedeklaration samt för skattebetalningen.
 • arbetsgivarprestationer, andra förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatt för december 2014: förfallodagen för elektronisk periodskattedeklaration samt för skattebetalningen.

20.1.

 • Sammandragsdeklaration för december 2014 (försäljning av varor och tjänster till andra EU-länder)
 • Skattekontots kontoutdrag i webbtjänsten Skattekonto, www.skatt.fi/skattekonto

22.1.

 • Jord- och skogsbruksidkarnas skattedeklarationer (blanketterna 2 och 2C) hos kunderna
 • Beskattningssammanslutningars (till exempel jord- och skogsbruk-/fastighetssammanslutningarna) skattedeklarationer (blanketterna 2, 2C, 36) hos kunderna

23.1.

 • Förskottsskattens förfallodag

Februari 2015

mån tis ons tors fre lör sön
            1.2.
2.2. 3.2. 4.2. 5.2. 6.2. 7.2. 8.2.
9.2. 10.2. 11.2. 12.2. 13.2. 14.2. 15.2.
16.2. 17.2. 18.2. 19.2. 20.2. 21.2. 22.2.
23.2. 24.2. 25.2. 26.2. 27.2. 28.2.  


1.2.

 • 2015 års skattekort tas i bruk

2.2.

 • Förskottskompletteringens sista räntefria betalningsdag (gäller inte samfund)
 • Den sista dagen då årsanmälningarna ska lämnas in
  Obs! Om arbetsgivarens årsanmälan eller årsanmälan om dividender eller utländska dividender lämnas in elektroniskt, är den sista inlämningsdagen 3.2.2015.
  Observera undantagen:
  Årsanmälan om räntor som omfattas av källskatt på ränteinkomst 16.2.2015, Årsanmälan om medlemsavgifter till fackföreningar och avgifter till arbetslöshetskassor 20.2.2015, Årsanmälan om delägarlån 24.2.2015.

3.2.

 • Blankettpaketet för rörelseidkare och yrkesutövare senast hos kunderna (blankett 5)
 • Blankettpaketet för näringssammanslutningar senast hos kunderna (blankett 6A)
 • Den sista inlämningsdagen för arbetsgivarens årsanmälan eller årsanmälan om utbetalda dividender som lämnats in elektroniskt är 3.2.2015.
 • Den 2 förfallodagen för 2013 års kvarskatt (gäller inte samfund)

4.2.

 • Förskottsskattens giroblanketter för år 2015 för kunder med färre än 12 betalningsrater

5.2.

 • Uppgifter om byggande för december 2014 ska ha kommit in till Skatteförvaltningen.

9.2.

 • Moms, sjöarbetsgivarprestationer och lotteriskatt för december 2014: periodskattedeklaration på papper ska vara framme i Skatteförvaltningen
 • Arbetsgivarprestationer, övriga förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatt för januari 2015: periodskattedeklaration på papper ska vara inlämnad till Skatteförvaltningen
 • Moms, arbetsgivarprestationer, övriga förskottsinnehållningar och källskatter för oktober-december 2014, som deklareras per kvartal: periodskattedeklaration på papper ska vara inlämnad till Skatteförvaltningen

12.2.

 • Moms, sjöarbetsgivarprestationer och lotteriskatt för december 2014: förfallodagen för elektronisk periodskattedeklaration samt för skattebetalningen.
 • Arbetsgivarprestationer, övriga förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatt för januari 2015: förfallodag för elektronisk periodskattedeklaration samt för skattebetalning
 • Moms, arbetsgivarprestationer, övriga förskottsinnehållningar och källskatter för oktober-december 2014, som deklareras per kvartal: förfallodag för elektronisk periodskattedeklaration samt för skattebetalning

16.2.

 • Årsanmälan om räntor som omfattas av källskatt på ränteinkomst, sista inlämningsdag.

20.2.

 • Skattekontots kontoutdrag i webbtjänsten Skattekonto, www.skatt.fi/skattekonto
 • Årsanmälan om medlemsavgifter till fackföreningar och arbetslöshetskassor; sista inlämningsdag
 • Sammandragsdeklaration för januari (försäljning av varor och tjänster till andra EU-länder)

23.2.

 • Förskottsskattens förfallodag

24.2.

 • Årsanmälan om delägarlån; sista inlämningsdag

Mars 2015

mån tis ons tors fre lör sön
            1.3.
2.3. 3.3. 4.3. 5.3. 6.3. 7.3. 8.3.
9.3. 10.3. 11.3. 12.3. 13.3. 14.3. 15.3.
16.3. 17.3. 18.3. 19.3. 20.3. 21.3. 22.3.
23.3. 24.3. 25.3. 26.3. 27.3. 28.3. 29.3.
30.3. 31.3.          


Fastighetsbeskattningsbeslut postas till kunderna

2.3.

 • Momsskyldiga som omfattas av årsförfarandet, t.ex. primärproducenter och bildkonstnärer, lämnar in sin periodskattedeklaration och betalar momsen för 2014
 • Den sista dagen då jordbruksidkare ska lämna in sin skattedeklaration
 • Den sista returneringsdagen för skogsbrukets skattedeklaration hos momspliktiga kunder.
 • Den sista dagen då skattedeklaration för fastighetssammanslutningar och för jord- och skogsbrukssammanslutningar (blankett 36, 2, 2C, 7) ska lämnas in
 • Ansökan om återbäring av accis på energiprodukter i fråga om andra än samfund ska lämnas in senast 2.3.2015.

5.3.

 • Uppgifter om byggande för januari ska ha kommit in till Skatteförvaltningen.
 • Webbtjänsten Skattedeklaration på nätet öppnas för rörelseidkare och yrkesutövare.

9.3.

 • Moms, sjöarbetsgivarprestationer och lotteriskatt för januari 2015: periodskattedeklaration på papper ska vara inlämnad till Skatteförvaltningen
 • Arbetsgivarprestationer, övriga förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatt för februari 2015: periodskattedeklaration på papper ska vara inlämnad till Skatteförvaltningen

11.3.

 • Rörelseidkare och yrkesutövare får sina förhandsifyllda skattedeklarationer.

12.3.

 • Moms, sjöarbetsgivarprestationer och lotteriskatt för januari 2015: förfallodag för elektronisk periodskattedeklaration samt för skattebetalning
 • Arbetsgivarprestationer, övriga förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatt för februari 2015: förfallodag för elektronisk periodskattedeklaration samt för skattebetalning

13.3.

 • Korrigeringarna till årsanmälningarna för 2014 ska göras senast 13.3.2015 - då hinner korrigeringarna med i de förhandsifyllda skattedeklarationerna. Efter 13.3.2015 ska felen korrigeras strax efter att man upptäckt dem. Om korrigeringar skickas in senast 9.10.2015, hinner uppgifterna med i den ordinarie beskattningen.

20.3.

 • Sammandragsdeklaration för februari (försäljning av varor och tjänster till andra EU-länder)
 • Skattekontots kontoutdrag i webbtjänsten Skattekonto, www.skatt.fi/skattekonto

23.3.

 • Förskottsskattens förfallodag

April 2015

mån tis ons tors fre lör sön
    1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4.
6.4. 7.4. 8.4. 9.4. 10.4. 11.4. 12.4.
13.4. 14.4. 15.4. 16.4. 17.4. 18.4. 19.4.
20.4. 21.4. 22.4. 23.4. 24.4. 25.4. 26.4.
27.4. 28.4. 29.4. 30.4.      


Personkunder (också de som verkar som närings- jord- och skogsbruksidkare) får sina förhandsifyllda skattedeklarationer.

2.4.

 • Rörelseidkare och yrkesutövare lämnar in näringsverksamhetens skattedeklaration, förhandsifylld skattedeklaration samt eventuella bilageblanketter (inlämningsdagen kan även vara 7.5. eller 13.5., kontrollera inlämningsdagen på blanketten). Förhandsifylld skattedeklaration returneras endast om uppgifterna är bristfälliga eller felaktiga.
 • Den sista dagen då skattedeklaration för näringssammanslutningar ska lämnas in.

7.4.

 • Uppgifter om byggande för februari ska ha kommit in till Skatteförvaltningen.

9.4.

 • Moms, sjöarbetsgivarprestationer och lotteriskatt för februari 2015: periodskattedeklaration på papper ska vara inlämnad till Skatteförvaltningen
 • Arbetsgivarprestationer, övriga förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatt för mars 2015: periodskattedeklaration på papper ska vara inlämnad till Skatteförvaltningen

13.4.

 • Moms, sjöarbetsgivarprestationer och lotteriskatt förfebruari 2015: förfallodag för elektronisk periodskattedeklaration samt för skattebetalning
 • Arbetsgivarprestationer, övriga förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatt för mars 2015: förfallodag för elektronisk periodskattedeklaration samt för skattebetalning

20.4.

 • Sammandragsdeklaration för mars (försäljning av varor och tjänster till andra EU-länder)

21.4.

23.4.

 • Förskottsskattens förfallodag

30.4.

 • Den sista dagen då samfundets skattedeklaration ska lämnas in, om räkenskapsperioden har utgått 31.12.2014
 • Den sista dagen då samfundens ansökningar om återbäring av energiaccis ska lämnas in
 • Inlämningsdag för fastighetsbeskattningsbeslut, samfundskunder
  Skicka in fastighetsbeskattningsbeslutets deklarationsdel endast om uppgifterna är bristfälliga eller fel.

Maj 2015

mån tis ons tors fre lör sön
        1.5. 2.5. 3.5.
4.5. 5.5. 6.5. 7.5. 8.5. 9.5. 10.5.
11.5. 12.5. 13.5. 14.5. 15.5. 16.5. 17.5.
18.5. 19.5. 20.5. 21.5. 22.5. 23.5. 24.5.
25.5. 26.5. 27.5. 28.5. 29.5. 30.5. 31.5.


5.5.

 • Uppgifter om byggande för mars ska ha kommit in till Skatteförvaltningen.

7.5.

 • Den sista inlämningsdagen för personkunders förhandsifylld skattedeklaration i fråga om dem i vars blankett står 7.5. Förhandsifylld skattedeklaration returneras endast om det har funnits något att tillägga eller korrigera. Om uppgifterna är rätta, behöver skattedeklarationen inte returneras.
 • Den sista inlämningsdagen för skattedeklaration för skogsbruk i fråga om de kunder som inte är momsskyldiga och i vars blankett står 7.5. som returdag.
 • Rörelseidkare och yrkesutövare lämnar in näringsverksamhetens skattedeklaration, förhandsifylld skattedeklaration samt eventuella bilageblanketter (om inlämningsdagen på blanketten är 7.5.). Förhandsifylld skattedeklaration returneras endast om uppgifterna är bristfälliga eller felaktiga.
 • Inlämningsdagen för fastighetsbeskattningsbeslutets deklarationsdel (om inlämningsdagen på blanketten är 7.5.). Skicka in deklarationsdelen endast om uppgifterna är bristfälliga eller fel.

8.5.

 • Moms, sjöarbetsgivarprestationer och lotteriskatt för mars 2015: periodskattedeklaration på papper ska vara inlämnad till Skatteförvaltningen
 • Arbetsgivarprestationer, övriga förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatt för april 2015: periodskattedeklaration på papper ska vara inlämnad till Skatteförvaltningen
 • Moms, arbetsgivarprestationer, övriga förskottsinnehållningar och källskatter för januari - mars 2015, som deklareras per kvartal: periodskattedeklaration på papper ska vara inlämnad till Skatteförvaltningen.

12.5.

 • Moms, sjöarbetsgivarprestationer och lotteriskatt för mars 2015: förfallodag för elektronisk periodskattedeklaration samt för skattebetalning
 • Arbetsgivarprestationer, övriga förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatt för april 2015: förfallodag för elektronisk periodskattedeklaration samt för skattebetalning
 • Moms, arbetsgivarprestationer, övriga förskottsinnehållningar och källskatter för januari - mars 2015, som deklareras per kvartal: förfallodag för elektronisk periodskattedeklaration samt för skattebetalning.

13.5.

 • Den sista inlämningsdagen för personkunders förhandsifylld skattedeklaration i fråga om dem i vars blankett står 13.5. Förhandsifylld skattedeklaration returneras endast om det har funnits något att tillägga eller korrigera. Om uppgifterna är rätta, behöver skattedeklarationen inte returneras.
 • Den sista inlämningsdagen för skattedeklaration för skogsbruk i fråga om de kunder som inte är momsskyldiga och i vars blankett står 13.5. som returdag.
 • Rörelseidkare och yrkesutövare lämnar in näringsverksamhetens skattedeklaration, förhandsifylld skattedeklaration samt eventuella bilageblanketter (om inlämningsdagen på blanketten är 13.5.). Förhandsifylld skattedeklaration returneras endast om uppgifterna är bristfälliga eller felaktiga.
 • Inlämningsdagen för fastighetsbeskattningsbeslutets deklarationsdel (om inlämningsdagen på blanketten är 13.5.). Skicka in deklarationsdelen endast om uppgifterna är bristfälliga eller fel.

20.5.

 • Sammandragsdeklaration för april (försäljning av varor och tjänster till andra EU-länder)
 • Skattekontots kontoutdrag i webbtjänsten Skattekonto, www.skatt.fi/skattekonto

25.5.

 • Förskottsskattens förfallodag

Juni 2015

mån tis ons tors fre lör sön
1.6. 2.6. 3.6. 4.6. 5.6. 6.6. 7.6.
8.6. 9.6. 10.6. 11.6. 12.6. 13.6. 14.6.
15.6. 16.6. 17.6. 18.6. 19.6. 20.6. 21.6.
22.6. 23.6. 24.6. 25.6. 26.6. 27.6. 28.6.
29.6. 30.6.          


5.6.

 • Uppgifter om byggande för april ska ha kommit in till Skatteförvaltningen.

8.6.

 • Moms, sjöarbetsgivarprestationer och lotteriskatt för april 2015: periodskattedeklaration på papper ska vara inlämnad till Skatteförvaltningen
 • Arbetsgivarprestationer, övriga förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatt för maj 2015: periodskattedeklaration på papper ska vara inlämnad till Skatteförvaltningen

12.6.

 • Moms, sjöarbetsgivarprestationer och lotteriskatt för april 2015: förfallodag för elektronisk periodskattedeklaration samt för skattebetalning
 • Arbetsgivarprestationer, övriga förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatt för maj 2015: förfallodag för elektronisk periodskattedeklaration samt för skattebetalning

22.6.

 • Skattekontots kontoutdrag i webbtjänsten Skattekonto, www.skatt.fi/skattekonto
 • Sammandragsdeklaration för maj (försäljning av varor och tjänster till andra EU-länder)

23.6.

 • Förskottsskattens förfallodag

Juli 2015

mån tis ons tors fre lör sön
    1.7. 2.7. 3.7. 4.7. 5.7.
6.7. 7.7. 8.7. 9.7. 10.7. 11.7. 12.7.
13.7. 14.7. 15.7. 16.7. 17.7. 18.7. 19.7.
20.7. 21.7. 22.7. 23.7. 24.7. 25.7. 26.7.
27.7. 28.7. 29.7. 30.7. 31.7.    

4.–8.7.

 • Skatteförvaltningens kundbetjäning är stängd 4-8.7.

6.7.

 • Uppgifter om byggande för maj ska ha kommit in till Skatteförvaltningen.

7.7.

 • Moms, sjöarbetsgivarprestationer och lotteriskatt för maj 2015: periodskattedeklaration på papper ska vara inlämnad till Skatteförvaltningen
 • Arbetsgivarprestationer, övriga förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatt för juni 2015: periodskattedeklaration på papper ska vara inlämnad till Skatteförvaltningen

13.7.

 • Moms, sjöarbetsgivarprestationer och lotteriskatt för maj 2015: förfallodag för elektronisk periodskattedeklaration samt för skattebetalning
 • Arbetsgivarprestationer, övriga förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatt för juni 2015: förfallodag för elektronisk periodskattedeklaration samt för skattebetalning

20.7.

 • Sammandragsdeklaration för juni (försäljning av varor och tjänster till andra EU-länder)

21.7.

23.7.

 • Förskottsskattens förfallodag

Augusti 2015

mån tis ons tors fre lör sön
          1.8. 2.8.
3.8. 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8. 9.8.
10.8. 11.8. 12.8. 13.8. 14.8. 15.8. 16.8.
17.8. 18.8. 19.8. 20.8. 21.8. 22.8. 23.8.
24.8. 25.8. 26.8. 27.8. 28.8. 29.8. 30.8.
31.8.            


5.8.

 • Uppgifter om byggande för juni ska ha kommit in till Skatteförvaltningen.

7.8.

 • Moms, sjöarbetsgivarprestationer och lotteriskatt för juni 2015: periodskattedeklaration på papper ska vara inlämnad till Skatteförvaltningen
 • Arbetsgivarprestationer, övriga förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatt för juli 2015: periodskattedeklaration på papper ska vara inlämnad till Skatteförvaltningen
 • Moms, arbetsgivarprestationer, övriga förskottsinnehållningar och källskatter för april - juni 2015, som deklareras per kvartal: periodskattedeklaration på papper ska vara inlämnad till Skatteförvaltningen
 • När korrigeringarna till årsanmälningarna skickas in senast 7.8.2015, hinner korrigeringarna med i de korrigerade beskattningsbesluten. Efter detta gör varje korrigering av uppgifterna att man får ett nytt korrigerat beskattningsbeslut.

12.8.

 • Moms, sjöarbetsgivarprestationer och lotteriskatt för juni 2015: förfallodag för elektronisk periodskattedeklaration samt för skattebetalning
 • Arbetsgivarprestationer, övriga förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatt för juli 2015: förfallodag för elektronisk periodskattedeklaration samt för skattebetalning
 • Moms, arbetsgivarprestationer, övriga förskottsinnehållningar och källskatter för april - juni 2015, som deklareras per kvartal: förfallodag för elektronisk periodskattedeklaration samt för skattebetalning

14.8.

 • Postningen av beskattningsbeslut börjar i mitten av augusti och fortgår ända till utgången av oktober (gäller inte samfund).

20.8.

 • Sammandragsdeklarationen för juli (försäljning av varor och tjänster till andra EU-länder)
 • Skattekontots kontoutdrag i webbtjänsten Skattekonto, www.skatt.fi/skattekonto

24.8.

 • Förskottsskattens förfallodag

September 2015

mån tis ons tors fre lör sön
  1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 6.9.
7.9. 8.9. 9.9. 10.9. 11.9. 12.9. 13.9.
14.9. 15.9. 16.9. 17.9. 18.9. 19.9. 20.9.
21.9. 22.9. 23.9. 24.9. 25.9. 26.9. 27.9.
28.9. 29.9. 30.9.        

Besluten om återbäring av punktskatt på energiprodukter och besluten om skogsvårdsavgift på Åland skickas till kunderna.

7.9.

 • Uppgifter om byggande för juli ska ha kommit in till Skatteförvaltningen.
 • Moms, sjöarbetsgivarprestationer och lotteriskatt för juli 2015: periodskattedeklaration på papper ska vara inlämnad till Skatteförvaltningen
 • Arbetsgivarprestationer, övriga förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatt för augusti 2015: periodskattedeklaration på papper ska vara inlämnad till Skatteförvaltningen
 • Förfallodagen för fastighetsskattens 1. rat

14.9.

 • Moms, sjöarbetsgivarprestationer och lotteriskatt för juli 2015: förfallodag för elektronisk periodskattedeklaration samt för skattebetalning
 • Arbetsgivarprestationer, övriga förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatt för augusti 2015: förfallodag för elektronisk periodskattedeklaration samt för skattebetalning

21.9.

 • Sammandragsdeklaration för augusti (försäljning av varor och tjänster till andra EU-länder)

22.9.

23.9.

 • Förskottsskattens förfallodag

30.9.

 • Sista betalningsdagen för förskottskompletteringen för år 2014

Oktober 2015

mån tis ons tors fre lör sön
      1.10. 2.10. 3.10. 4.10.
5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10.
12.10. 13.10. 14.10. 15.10. 16.10. 17.10. 18.10.
19.10. 20.10. 21.10. 22.10. 23.10. 24.10. 25.10.
26.10. 27.10. 28.10. 29.10. 30.10. 31.10.  


5.10.

 • Uppgifter om byggande för augusti ska ha kommit in till Skatteförvaltningen.

7.10.

 • Moms, sjöarbetsgivarprestationer och lotteriskatt för augusti 2015: periodskattedeklaration på papper ska vara inlämnad till Skatteförvaltningen
 • Arbetsgivarprestationer, övriga förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatt för september 2015: periodskattedeklaration på papper ska vara inlämnad till Skatteförvaltningen

9.10.

 • Den korrigerade årsanmälan ska vara framme på Skatteförvaltningen för att uppgifterna ska hinna med iden ordinarie beskattningen

12.10.

 • Moms, sjöarbetsgivarprestationer och lotteriskatt för augusti 2015: förfallodag för elektronisk periodskattedeklaration samt för skattebetalning
 • Arbetsgivarprestationer, övriga förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatt för september 2015: förfallodag för elektronisk periodskattedeklaration samt för skattebetalning

20.10.

 • Sammandragsdeklaration för september (försäljning av varor och tjänster till andra EU-länder)
 • Skattekontots kontoutdrag i webbtjänsten Skattekonto, www.skatt.fi/skattekonto

23.10.

 • Förskottsskattens förfallodag

31.10.

 • Även de sista beskattningsbeslut för år 2014 har skickats till kunderna
 • Beskattningen för år 2014 blir färdig

November 2015

mån tis ons tors fre lör sön
            1.11.
2.11. 3.11. 4.11. 5.11. 6.11. 7.11. 8.11.
9.11. 10.11. 11.11. 12.11. 13.11. 14.11. 15.11.
16.11. 17.11. 18.11. 19.11. 20.11. 21.11. 22.11.
23.11. 24.11. 25.11. 26.11. 27.11. 28.11. 29.11.
30.11.            


2.11.

 • 2014 års beskattningsuppgifter blir offentliga och läggs till påseende i skattebyråerna
 • Förfallodagen för fastighetsskattens 2. rat

5.11.

 • Uppgifter om byggande för september ska ha kommit in till Skatteförvaltningen.

9.11.

 • Moms, sjöarbetsgivarprestationer och lotteriskatt för september 2015: periodskattedeklaration på papper ska vara inlämnad till Skatteförvaltningen
 • Arbetsgivarprestationer, övriga förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatt för oktober 2015: periodskattedeklaration på papper ska vara inlämnad till Skatteförvaltningen
 • Moms, arbetsgivarprestationer, övriga förskottsinnehållningar och källskatter för juli - september 2015, som deklareras per kvartal: periodskattedeklaration på papper ska vara inlämnad till Skatteförvaltningen

12.11.

 • Moms, sjöarbetsgivarprestationer och lotteriskatt för september 2015: förfallodag för elektronisk periodskattedeklaration samt för skattebetalning
 • Arbetsgivarprestationer, övriga förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatt för oktober 2015: förfallodag för elektronisk periodskattedeklaration samt för skattebetalning
 • Moms, arbetsgivarprestationer, övriga förskottsinnehållningar och källskatter för juli - september 2015, som deklareras per kvartal: förfallodag för elektronisk periodskattedeklaration samt för skattebetalning

20.11.

 • Sammandragsdeklaration för oktober (försäljning av varor och tjänster till andra EU-länder)
 • Skattekontots kontoutdrag i webbtjänsten Skattekonto, www.skatt.fi/skattekonto

23.11.

 • Förskottsskattens förfallodag

December 2015

mån tis ons tors fre lör sön
  1.12. 2.12. 3.12. 4.12. 5.12. 6.12.
7.12. 8.12. 9.12. 10.12. 11.12. 12.12. 13.12.
14.12. 15.12. 16.12. 17.12. 18.12. 19.12. 20.12.
21.12. 22.12. 23.12. 24.12. 25.12. 26.12. 27.12.
28.12. 29.12. 30.12. 31.12.      


1.12.

 • Kvarskattens första rat ska betalas (gäller inte samfund).
  Förfallodagen för kvarskattens 2. rat är 2.2.2016.

3.12.  

 • 2014 års skatteåterbäringar inbetalas på bankkonton (gäller inte samfund). Om något kontonummer inte har anmälts till Skatteförvaltningen, betalas återbäringen fr.o.m. 9.12.2015 i form av betalningsanvisning via OP-Pohjola Bank.

7.12.

 • Uppgifter om byggande för oktober ska ha kommit in till Skatteförvaltningen.
 • Moms, sjöarbetsgivarprestationer och lotteriskatt för oktober 2015: periodskattedeklaration på papper ska vara inlämnad till Skatteförvaltningen
 • Arbetsgivarprestationer, övriga förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatt för november 2015: periodskattedeklaration på papper ska vara inlämnad till Skatteförvaltningen

9.12.

 • Utbetalning av 2014 års skatteåterbäringar som betalas som betalningsanvisningar börjar via OP-Pohjola Bank (gäller inte samfund)

14.12.

 • Moms, sjöarbetsgivarprestationer och lotteriskatt föroktober 2015: förfallodag för elektronisk periodskattedeklaration samt för skattebetalning
 • Arbetsgivarprestationer, övriga förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatt förnovember 2015: förfallodag för elektronisk periodskattedeklaration samt för skattebetalning

21.12.

 • Sammandragsdeklaration för november (försäljning av varor och tjänster till andra EU-länder)

22.12.

23.12.

 • Förskottsskattens förfallodag

Obs! Om förfallodagen infaller på en lördag eller en helgdag, får avgiften betalas ännu på den första vardagen därefter.

Sidan har uppdaterats senast 10.6.2015