Startsida > Kund i Koncernskattecentralen > Företags- och samfundskundernas viktiga datum 2016

Företags- och samfundskundernas viktiga datum 2016

Samfunden inlämnar sina skattedeklarationer inom 4 månader från räkenskapsperiodens utgång och beskattningen slutförs för deras del inom 10 månader från utgången av den månad då räkenskapsperioden slutar. Kvarskatterna betalas den 25 dagen i månaden efter den månad beskattningen slutförts och förskottsåterbäringarna den 7 dagen i den andra månaden efter sagda månad.

Ett samfund kan undvika samfundskatt genom att betala förskottskomplettering före den sista dagen då skattedeklarationen ska lämnas in. Beloppet av samfundsskatt som ska betalas kan minskas genom att betala förskottskomplettering senast en månad innan beskattningen slutförts.

Skattedeklarationer för samfund postas enligt den tidpunkt då samfundets räkenskapsperiod går ut. Våren 2016 får samfundskunderna inte längre den förhandsifyllda skattedeklarationen och deklarationsanvisningarna med posten. I stället får de ett meddelande om inlämnandet av skattedeklaration.

För skattekontoskatter, t.ex. moms och arbetsgivarprestationer, har det i kalendern antecknats de dagar då

 • periodskattedeklarationen ska vara framme hos Skatteförvaltningen
 • betalning ska erläggas
 • kontoutdraget visas på webbtjänsten Skattekonto.

2016

Januari 2016

mån tis ons tors fre lör sön
        1.1. 2.1. 3.1.
4.1. 5.1. 6.1. 7.1. 8.1. 9.1. 10.1
11.1. 12.1. 13.1. 14.1. 15.1. 16.1. 17.1.
18.1. 19.1. 20.1. 21.1. 22.1. 23.1. 24.1.
25.1. 26.1. 27.1. 28.1. 29.1. 30.1. 31.1.


I januari används ännu 2015 års skattekort, men i löneuträkningen börjar man inkomstuppföljningen från början.
 

4 .1.

 • Förskottsskattens giroblanketter för år 2016 för kunder med 12 betalningsrater

5.1.

 • Uppgifter om byggande för november 2015 ska ha kommit in till Skatteförvaltningen.

11.1.

 • moms, sjöarbetsgivarprestationer och lotteriskatt för november 2015: periodskattedeklaration på papper ska vara framme i Skatteförvaltningen
 • arbetsgivarprestationer, andra förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatt för december 2015. periodskattedeklaration på papper ska vara framme i Skatteförvaltningen

12.1.

 • moms, sjöarbetsgivarprestationer och lotteriskatt för november 2015: förfallodagen för elektronisk periodskattedeklaration samt för skattebetalningen.
 • arbetsgivarprestationer, andra förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatt för december 2015: förfallodagen för elektronisk periodskattedeklaration samt för skattebetalningen.

20.1.

 • Sammandragsdeklaration för december 2015 (försäljning av varor och tjänster till andra EU-länder)
 • Skattekontots kontoutdrag i webbtjänsten Skattekonto, www.skatt.fi/skattekonto

22.1.

 • Jord- och skogsbruksidkarnas skattedeklarationer (blanketterna 2 och 2C) hos kunderna
 • Beskattningssammanslutningars (till exempel jord- och skogsbruk-/fastighetssammanslutningarna) skattedeklarationer (blanketterna 2, 2C, 36) hos kunderna

25.1.

 • Förskottsskattens förfallodag

Februari 2016

mån tis ons tors fre lör sön
1.2 . 2.2. 3.2. 4.2. 5.2. 6.2. 7.2.
8.2. 9.2. 10.2. 11.2. 12.2. 13.2. 14.2.
15.2. 16.2. 17.2. 18.2. 19.2. 20.2. 21.2.
22.2. 23.2. 24.2. 25.2. 26.2. 27.2. 28.2.
29.2.            


1.2.

 • 2016 års skattekort tas i bruk
 • Förskottskompletteringens sista räntefria betalningsdag (gäller inte samfund)
 • Den sista dagen då årsanmälningarna ska lämnas in
  Obs! Om arbetsgivarens årsanmälan, årsanmälan om dividender, årsanmälan om överskott från andelslag eller årsanmälan omutländska dividender lämnas in elektroniskt är den sista inlämningsdagen 3.2.2016.
 • Observera undantagen: Årsanmälan om räntor som omfattas av källskatt på ränteinkomst 15.2.2016, Årsanmälan om medlemsavgifter till fackföreningar och avgifter till arbetslöshetskassor 22.2.2016, Årsanmälan om delägarlån 24.2.2016.

2.2.

 • Den 2 förfallodagen för 2014 års kvarskatt (gäller inte samfund)

3.2.

 • Blankettpaketet för rörelseidkare och yrkesutövare senast hos kunderna (blankett 5)
 • Blankettpaketet för näringssammanslutningar senast hos kunderna (blankett 6A)
 • Den sista inlämningsdagen för arbetsgivarens årsanmälan eller årsanmälan om utbetalda dividender som lämnats in elektroniskt är 3.2.2016. 

5.2.

 • Uppgifter om byggande för december 2015 ska ha kommit in till Skatteförvaltningen.
 • Förskottsskattens giroblanketter för år 2016 för kunder med färre än 12 betalningsrater

  8.2.

 • Moms, sjöarbetsgivarprestationer och lotteriskatt för december 2015: periodskattedeklaration på papper ska vara framme i Skatteförvaltningen
 • Arbetsgivarprestationer, övriga förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatt för januari 2016: periodskattedeklaration på papper ska vara inlämnad till Skatteförvaltningen
 • Moms, arbetsgivarprestationer, övriga förskottsinnehållningar och källskatter för oktober-december 2015, som deklareras per kvartal: periodskattedeklaration på papper ska vara inlämnad till Skatteförvaltningen

12.2.

 • Moms, sjöarbetsgivarprestationer och lotteriskatt för december 2015: förfallodagen för elektronisk periodskattedeklaration samt för skattebetalningen.
 • Arbetsgivarprestationer, övriga förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatt för januari 2016: förfallodag för elektronisk periodskattedeklaration samt för skattebetalning
 • Moms, arbetsgivarprestationer, övriga förskottsinnehållningar och källskatter för oktober-december 2015, som deklareras per kvartal: förfallodag för elektronisk periodskattedeklaration samt för skattebetalning

15.2.

 • Årsanmälan om räntor som omfattas av källskatt på ränteinkomst, sista inlämningsdag.

  22.2.

 • Skattekontots kontoutdrag i webbtjänsten Skattekonto, www.skatt.fi/skattekonto
 • Årsanmälan om medlemsavgifter till fackföreningar och arbetslöshetskassor samt arbetslösas ersättningsdagar; sista inlämningsdag
 • Sammandragsdeklaration för januari (försäljning av varor och tjänster till andra EU-länder)

23.2.

 • Förskottsskattens förfallodag

24.2.

 • Årsanmälan om delägarlån; sista inlämningsdag

  29.2.

 • Momsskyldiga som omfattas av årsförfarandet, t.ex. primärproducenter och bildkonstnärer, lämnar in sin periodskattedeklaration och betalar momsen för 2015
 • Den sista dagen då jordbruksidkare ska lämna in sin skattedeklaration
 • Den sista returneringsdagen för skogsbrukets skattedeklaration hos momspliktiga kunder.
 • Den sista dagen då skattedeklaration för fastighetssammanslutningar och för jord- och skogsbrukssammanslutningar (blankett 36, 2, 2C, 7) ska lämnas in
 • Ansökan om återbäring av accis på energiprodukter i fråga om andra än samfund ska lämnas in senast 29.2.2016.

Mars 2016

mån tis ons tors fre lör sön
  1.3. 2.3. 3.3. 4.3. 5.3. 6.3.
7.3. 8.3. 9.3. 10.3. 11.3. 12.3. 13.3.
14.3. 15.3. 16.3. 17.3. 18.3. 19.3. 20.3.
21.3. 22.3. 23.3. 24.3. 25.3. 26.3. 27.3.
28.3. 29.3. 30.3. 31.3.      


Fastighetsbeskattningsbeslut postas till kunderna

3.3.

 • Webbtjänsten Fastighetsuppgifter på nätet öppnas för alla kunder kl. 12:00. Fastighetsuppgifter behöver inte korrigeras eller lämnas in om de uppgifter som ligger till grund för fastighetsbeskattningsbeslutet stämmer.

7.3.

 • Uppgifter om byggande för januari ska ha kommit in till Skatteförvaltningen.
 • Webbtjänsten Skattedeklaration på nätet öppnas för rörelseidkare och yrkesutövare.
 • Moms, sjöarbetsgivarprestationer och lotteriskatt för januari 2016: periodskattedeklaration på papper ska vara inlämnad till Skatteförvaltningen
 • Arbetsgivarprestationer, övriga förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatt för februari 2016: periodskattedeklaration på papper ska vara inlämnad till Skatteförvaltningen

9.3.

 • Rörelseidkare och yrkesutövare får sina förhandsifyllda skattedeklarationer.

11.3.

 • Korrigeringarna till årsanmälningarna för 2015 ska göras senast 11.3.2016 - då hinner korrigeringarna med i de förhandsifyllda skattedeklarationerna. Efter 11.3.2016 ska felen korrigeras strax efter att man upptäckt dem. Om korrigeringar skickas in senast 7.10.2016, hinner uppgifterna med i den ordinarie beskattningen.

14.3.

 • Moms, sjöarbetsgivarprestationer och lotteriskatt för januari 2016: förfallodag för elektronisk periodskattedeklaration samt för skattebetalning
 • Arbetsgivarprestationer, övriga förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatt för februari 2016: förfallodag för elektronisk periodskattedeklaration samt för skattebetalning

21.3.

 • Sammandragsdeklaration för februari (försäljning av varor och tjänster till andra EU-länder)

22.3.

23.3.

 • Förskottsskattens förfallodag

April 2016

mån tis ons tors fre lör sön
        1.4. 2.4. 3.4.
4.4. 5.4. 6.4. 7.4. 8.4. 9.4. 10.4.
11.4. 12.4. 13.4. 14.4. 15.4. 16.4. 17.4.
18.4. 19.4. 20.4. 21.4. 22.4. 23.4. 24.4.
25.4. 26.4. 27.4. 28.4. 29.4. 30.4.  


Personkunder (också de som verkar som närings- jord- och skogsbruksidkare) får sina förhandsifyllda skattedeklarationer.

4.4.

 • Rörelseidkare och yrkesutövare lämnar in näringsverksamhetens skattedeklaration, förhandsifylld skattedeklaration samt eventuella bilageblanketter (inlämningsdagen kan även vara 4.5. eller 13.5., kontrollera inlämningsdagen på blanketten). Förhandsifylld skattedeklaration returneras endast om uppgifterna är bristfälliga eller felaktiga.
 • Webbtjänsten NSD stängs för näringsidkare som lämnar in sin skattedeklaration.
 • Den sista dagen då skattedeklaration för näringssammanslutningar ska lämnas in.

5.4.

 • Uppgifter om byggande för februari ska ha kommit in till Skatteförvaltningen.

7.4.

 • Moms, sjöarbetsgivarprestationer och lotteriskatt för februari 2016: periodskattedeklaration på papper ska vara inlämnad till Skatteförvaltningen
 • Arbetsgivarprestationer, övriga förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatt för mars 2016: periodskattedeklaration på papper ska vara inlämnad till Skatteförvaltningen

12.4.

 • Moms, sjöarbetsgivarprestationer och lotteriskatt förfebruari 2016: förfallodag för elektronisk periodskattedeklaration samt för skattebetalning
 • Arbetsgivarprestationer, övriga förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatt för mars 2016: förfallodag för elektronisk periodskattedeklaration samt för skattebetalning

20.4.

 • Sammandragsdeklaration för mars (försäljning av varor och tjänster till andra EU-länder)
 • Skattekontots kontoutdrag i webbtjänsten Skattekonto, www.skatt.fi/skattekonto

25.4.

 • Förskottsskattens förfallodag

Maj 2016

mån tis ons tors fre lör sön
            1.5.
2.5. 3.5. 4.5. 5.5. 6.5. 7.5. 8.5.
9.5. 10.5. 11.5. 12.5. 13.5. 14.5. 15.5.
16.5. 17.5. 18.5. 19.5. 20.5. 21.5. 22.5.
23.5. 24.5. 25.5. 26.5. 27.5. 28.5. 29.5.
30.5. 31.5.          

2.5.

 • Den sista dagen då samfundets skattedeklaration ska lämnas in, om räkenskapsperioden har utgått 31.12.2015
 • Den sista dagen då samfundens ansökningar om återbäring av energiaccis ska lämnas in
 • Webbtjänsten Fastighetsuppgifter på nätet stängs för alla samfund, oavsett räkenskapsperiod. Fastighetsuppgifter behöver inte korrigeras eller lämnas in om de uppgifter som ligger till grund för fastighetsbeskattningsbeslutet stämmer.

4.5.

 • Den sista inlämningsdagen för personkunders förhandsifylld skattedeklaration i fråga om dem i vars blankett står 4.5. Förhandsifylld skattedeklaration returneras endast om det har funnits något att tillägga eller korrigera. Om uppgifterna är rätta, behöver skattedeklarationen inte returneras.
 • Den sista inlämningsdagen för skattedeklaration för skogsbruk i fråga om de kunder som inte är momsskyldiga och i vars blankett står 4.5. som returdag.
 • Rörelseidkare och yrkesutövare lämnar in näringsverksamhetens skattedeklaration, förhandsifylld skattedeklaration samt eventuella bilageblanketter (om inlämningsdagen på blanketten är 4.5.). Förhandsifylld skattedeklaration returneras endast om uppgifterna är bristfälliga eller felaktiga.
 • Webbtjänsten Fastighetsuppgifter på nätet stängs för de kunder som ska lämna in sin skattedeklaration senast den 4 maj. Fastighetsuppgifter behöver inte korrigeras eller lämnas in om de uppgifter som ligger till grund för fastighetsbeskattningsbeslutet stämmer.

5.5.

 • Uppgifter om byggande för mars ska ha kommit in till Skatteförvaltningen.

9.5.

 • Moms, sjöarbetsgivarprestationer och lotteriskatt för mars 2016: periodskattedeklaration på papper ska vara inlämnad till Skatteförvaltningen
 • Arbetsgivarprestationer, övriga förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatt för april 2016: periodskattedeklaration på papper ska vara inlämnad till Skatteförvaltningen
 • Moms, arbetsgivarprestationer, övriga förskottsinnehållningar och källskatter för januari - mars 2016, som deklareras per kvartal: periodskattedeklaration på papper ska vara inlämnad till Skatteförvaltningen.

12.5.

 • Moms, sjöarbetsgivarprestationer och lotteriskatt för mars 2016: förfallodag för elektronisk periodskattedeklaration samt för skattebetalning
 • Arbetsgivarprestationer, övriga förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatt för april 2016: förfallodag för elektronisk periodskattedeklaration samt för skattebetalning
 • Moms, arbetsgivarprestationer, övriga förskottsinnehållningar och källskatter för januari - mars 2016, som deklareras per kvartal: förfallodag för elektronisk periodskattedeklaration samt för skattebetalning.

13.5.

 • Den sista inlämningsdagen för personkunders förhandsifylld skattedeklaration i fråga om dem i vars blankett står 13.5. Förhandsifylld skattedeklaration returneras endast om det har funnits något att tillägga eller korrigera. Om uppgifterna är rätta, behöver skattedeklarationen inte returneras.
 • Den sista inlämningsdagen för skattedeklaration för skogsbruk i fråga om de kunder som inte är momsskyldiga och i vars blankett står 13.5. som returdag.
 • Rörelseidkare och yrkesutövare lämnar in näringsverksamhetens skattedeklaration, förhandsifylld skattedeklaration samt eventuella bilageblanketter (om inlämningsdagen på blanketten är 13.5.). Förhandsifylld skattedeklaration returneras endast om uppgifterna är bristfälliga eller felaktiga.
 • Webbtjänsten Fastighetsuppgifter på nätet stängs för näringsidkarna och näringssammanslutningarna och för de kunder som ska lämna in sin skattedeklaration senast den 13 maj. Fastighetsuppgifter behöver inte korrigeras eller lämnas in om de uppgifter som ligger till grund för fastighetsbeskattningsbeslutet stämmer.

20.5.

 • Sammandragsdeklaration för april (försäljning av varor och tjänster till andra EU-länder)
 • Skattekontots kontoutdrag i webbtjänsten Skattekonto, www.skatt.fi/skattekonto

23.5.

 • Förskottsskattens förfallodag

Juni 2016

mån tis ons tors fre lör sön
    1.6. 2.6. 3.6. 4.6. 5.6.
6.6. 7.6. 8.6. 9.6. 10.6. 11.6. 12.6.
13.6. 14.6. 15.6. 16.6. 17.6. 18.6. 19.6.
20.6. 21.6. 22.6. 23.6. 24.6. 25.6. 26.6.
27.6. 28.6. 29.6. 30.6.      


6.6.

 • Uppgifter om byggande för april ska ha kommit in till Skatteförvaltningen.

7.6.

 • Moms, sjöarbetsgivarprestationer och lotteriskatt för april 2016: periodskattedeklaration på papper ska vara inlämnad till Skatteförvaltningen
 • Arbetsgivarprestationer, övriga förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatt för maj 2016: periodskattedeklaration på papper ska vara inlämnad till Skatteförvaltningen

13 .6.

 • Moms, sjöarbetsgivarprestationer och lotteriskatt för april 2016: förfallodag för elektronisk periodskattedeklaration samt för skattebetalning
 • Arbetsgivarprestationer, övriga förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatt för maj 2016: förfallodag för elektronisk periodskattedeklaration samt för skattebetalning

20.6.

 • Sammandragsdeklaration för maj (försäljning av varor och tjänster till andra EU-länder)

21.6.

23.6.

 • Förskottsskattens förfallodag

Juli 2016

mån tis ons tors fre lör sön
        1.7. 2.7. 3.7.
4.7. 5.7. 6.7. 7.7. 8.7. 9.7. 10.7.
11.7. 12.7. 13.7. 14.7. 15.7. 16.7. 17.7.
18.7. 19.7. 20.7. 21.7. 22.7. 23.7. 24.7.
25.7. 26.7. 27.7. 28.7. 29.7. 30.7. 31.7.


5.7.

 • Uppgifter om byggande för maj ska ha kommit in till Skatteförvaltningen.

7.7.

 • Moms, sjöarbetsgivarprestationer och lotteriskatt för maj 2016: periodskattedeklaration på papper ska vara inlämnad till Skatteförvaltningen
 • Arbetsgivarprestationer, övriga förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatt för juni 2016: periodskattedeklaration på papper ska vara inlämnad till Skatteförvaltningen

  12.7.

 • Moms, sjöarbetsgivarprestationer och lotteriskatt för maj 2016: förfallodag för elektronisk periodskattedeklaration samt för skattebetalning
 • Arbetsgivarprestationer, övriga förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatt för juni 2016: förfallodag för elektronisk periodskattedeklaration samt för skattebetalning

20.7.

 • Sammandragsdeklaration för juni (försäljning av varor och tjänster till andra EU-länder)
 • Skattekontots kontoutdrag i webbtjänsten Skattekonto, www.skatt.fi/skattekonto

25.7.

 • Förskottsskattens förfallodag

Augusti 2016

mån tis ons tors fre lör sön
1.8. 2.8. 3.8. 4.8. 5.8. 6.8. 7.8.
8.8. 9.8. 10.8. 11.8. 12.8. 13.8. 14.8.
15.8. 16.8. 17.8. 18.8. 19.8. 20.8. 21.8.
22.8. 23.8. 24.8. 25.8. 26.8. 27.8. 28.8.
29.8. 30.8. 31.8.        


5.8.

 • Uppgifter om byggande för juni ska ha kommit in till Skatteförvaltningen.

8 .8.

 • Moms, sjöarbetsgivarprestationer och lotteriskatt för juni 2016: periodskattedeklaration på papper ska vara inlämnad till Skatteförvaltningen
 • Arbetsgivarprestationer, övriga förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatt för juli 2016: periodskattedeklaration på papper ska vara inlämnad till Skatteförvaltningen
 • Moms, arbetsgivarprestationer, övriga förskottsinnehållningar och källskatter för april - juni 2016, som deklareras per kvartal: periodskattedeklaration på papper ska vara inlämnad till Skatteförvaltningen

12.8.

 • Moms, sjöarbetsgivarprestationer och lotteriskatt för juni 2016: förfallodag för elektronisk periodskattedeklaration samt för skattebetalning
 • Arbetsgivarprestationer, övriga förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatt för juli 2016: förfallodag för elektronisk periodskattedeklaration samt för skattebetalning
 • Moms, arbetsgivarprestationer, övriga förskottsinnehållningar och källskatter för april - juni 2016, som deklareras per kvartal: förfallodag för elektronisk periodskattedeklaration samt för skattebetalning
 • När korrigeringarna till årsanmälningarna skickas in senast 12.8.2016, hinner korrigeringarna med i de korrigerade beskattningsbesluten. Efter detta gör varje korrigering av uppgifterna att man får ett nytt korrigerat beskattningsbeslut.

15.8.

 • Postningen av beskattningsbeslut börjar i mitten av augusti och fortgår ända till utgången av oktober (gäller inte samfund).

22.8.

 • Sammandragsdeklarationen för juli (försäljning av varor och tjänster till andra EU-länder)
 • Skattekontots kontoutdrag i webbtjänsten Skattekonto, www.skatt.fi/skattekonto

23.8.

 • Förskottsskattens förfallodag

September 2016

mån tis ons tors fre lör sön
      1.9. 2.9. 3.9. 4.9.
5.9. 6.9. 7.9. 8.9. 9.9. 10.9. 11.9.
12.9. 13.9. 14.9. 15.9. 16.9. 17.9. 18.9.
19.9. 20.9. 21.9. 22.9. 23.9. 24.9. 25.9.
26.9. 27.9. 28.9. 29.9. 30.9.    

Besluten om återbäring av punktskatt på energiprodukter och besluten om skogsvårdsavgift på Åland skickas till kunderna.

5.9.

 • Förfallodagen för fastighetsskattens 1. rat
 • Uppgifter om byggande för juli ska ha kommit in till Skatteförvaltningen.

7.9.

 • Moms, sjöarbetsgivarprestationer och lotteriskatt för juli 2016: periodskattedeklaration på papper ska vara inlämnad till Skatteförvaltningen
 • Arbetsgivarprestationer, övriga förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatt för augusti 2016: periodskattedeklaration på papper ska vara inlämnad till Skatteförvaltningen

12.9.

 • Moms, sjöarbetsgivarprestationer och lotteriskatt för juli 2016: förfallodag för elektronisk periodskattedeklaration samt för skattebetalning
 • Arbetsgivarprestationer, övriga förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatt för augusti 2016: förfallodag för elektronisk periodskattedeklaration samt för skattebetalning

20.9.

 • Skattekontots kontoutdrag i webbtjänsten Skattekonto, www.skatt.fi/skattekonto
 • Sammandragsdeklaration för augusti (försäljning av varor och tjänster till andra EU-länder)

23.9.

 • Förskottsskattens förfallodag

30.9.

 • Sista betalningsdagen för förskottskompletteringen för år 2015

Oktober 2016

mån tis ons tors fre lör sön
          1.10. 2.10.
3.10. 4.10. 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10.
10.10. 11.10. 12.10. 13.10. 14.10. 15.10. 16.10.
17.10. 18.10. 19.10. 20.10. 21.10. 22.10. 23.10.
24.10. 25.10. 26.10. 27.10. 28.10. 29.10. 30.10.
31.10.            


5.10.

 • Uppgifter om byggande för augusti ska ha kommit in till Skatteförvaltningen.

7.10.

 • Moms, sjöarbetsgivarprestationer och lotteriskatt för augusti 2016: periodskattedeklaration på papper ska vara inlämnad till Skatteförvaltningen
 • Arbetsgivarprestationer, övriga förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatt för september 2016: periodskattedeklaration på papper ska vara inlämnad till Skatteförvaltningen
 • Den korrigerade årsanmälan ska vara framme på Skatteförvaltningen för att uppgifterna ska hinna med iden ordinarie beskattningen 

12.10.

 • Moms, sjöarbetsgivarprestationer och lotteriskatt för augusti 2016: förfallodag för elektronisk periodskattedeklaration samt för skattebetalning
 • Arbetsgivarprestationer, övriga förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatt för september 2016: förfallodag för elektronisk periodskattedeklaration samt för skattebetalning

20.10.

 • Sammandragsdeklaration för september (försäljning av varor och tjänster till andra EU-länder)
 • Skattekontots kontoutdrag i webbtjänsten Skattekonto, www.skatt.fi/skattekonto
 • Förfallodagen för fastighetsskattens 2. rat

24.10.

 • Förskottsskattens förfallodag

31.10.

 • Även de sista beskattningsbeslut för år 2015 har skickats till kunderna
 • Beskattningen för år 2015 blir färdig

November 2016

mån tis ons tors fre lör sön
  1.11. 2.11. 3.11. 4.11. 5.11. 6.11.
7.11. 8.11. 9.11. 10.11. 11.11. 12.11. 13.11.
14.11. 15.11. 16.11. 17.11. 18.11. 19.11. 20.11.
21.11. 22.11. 23.11. 24.11. 25.11. 26.11. 27.11.
28.11. 29.11. 30.11.        


1.11.

 • 2015 års beskattningsuppgifter blir offentliga och läggs till påseende i skattebyråerna

7.11.

 • Uppgifter om byggande för september ska ha kommit in till Skatteförvaltningen.
 • Moms, sjöarbetsgivarprestationer och lotteriskatt för september 2016: periodskattedeklaration på papper ska vara inlämnad till Skatteförvaltningen
 • Arbetsgivarprestationer, övriga förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatt för oktober 2016: periodskattedeklaration på papper ska vara inlämnad till Skatteförvaltningen
 • Moms, arbetsgivarprestationer, övriga förskottsinnehållningar och källskatter för juli - september 2016, som deklareras per kvartal: periodskattedeklaration på papper ska vara inlämnad till Skatteförvaltningen

14.11.

 • Moms, sjöarbetsgivarprestationer och lotteriskatt för september 2016: förfallodag för elektronisk periodskattedeklaration samt för skattebetalning
 • Arbetsgivarprestationer, övriga förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatt för oktober 2016: förfallodag för elektronisk periodskattedeklaration samt för skattebetalning
 • Moms, arbetsgivarprestationer, övriga förskottsinnehållningar och källskatter för juli - september 2016, som deklareras per kvartal: förfallodag för elektronisk periodskattedeklaration samt för skattebetalning

21.11.

 • Sammandragsdeklaration för oktober (försäljning av varor och tjänster till andra EU-länder)

22.11.

23.11.

 • Förskottsskattens förfallodag
 • Be senast 23.11 om betalningsarrangemang för skatter som betalas på eget initiativ.

25.11.

 • Kvarskattens första rat ska betalas (gäller inte samfund).
  Förfallodagen för kvarskattens 2. rat är 1.2.2017.

29.11.

 • 2015 års skatteåterbäringar inbetalas på bankkonton (gäller inte samfund). Om något kontonummer inte har anmälts till Skatteförvaltningen, betalas återbäringen fr.o.m. 7.12.2016 i form av betalningsanvisning via OP.

December 2016

mån tis ons tors fre lör sön
      1.12. 2.12. 3.12. 4.12.
5.12. 6.12. 7.12. 8.12. 9.12. 10.12. 11.12.
12.12. 13.12. 14.12. 15.12. 16.12 . 17.12. 18.12.
19.12. 20.12. 21.12. 22.12. 23.12. 24.12. 25.12.
26.12. 27.12. 28.12. 29.12. 30.12. 31.12.  

 

5.12.

 • Uppgifter om byggande för oktober ska ha kommit in till Skatteförvaltningen.

7.12.

 • Utbetalning av 2015 års skatteåterbäringar som betalas som betalningsanvisningar börjar via OP (gäller inte samfund).

8.12.

 • Moms, sjöarbetsgivarprestationer och lotteriskatt för oktober 2016: periodskattedeklaration på papper ska vara inlämnad till Skatteförvaltningen
 • Arbetsgivarprestationer, övriga förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatt för november 2016: periodskattedeklaration på papper ska vara inlämnad till Skatteförvaltningen

12.12.

 • Moms, sjöarbetsgivarprestationer och lotteriskatt föroktober 2016: förfallodag för elektronisk periodskattedeklaration samt för skattebetalning
 • Arbetsgivarprestationer, övriga förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatt förnovember 2016: förfallodag för elektronisk periodskattedeklaration samt för skattebetalning

16.12.

 • Om periodskattedeklarationen och sammandragsdeklarationen för moms lämnas in på papper ska de skickas senast fredagen den 16 december. Läs mer: skatt.fi/serviceavbrott

20.12.

 • Sammandragsdeklaration för november (försäljning av varor och tjänster till andra EU-länder)
 • Skattekontots kontoutdrag i webbtjänsten Skattekonto, skatt.fi/skattekonto

22.12.

 • Lämna in periodskattedeklarationen och sammandragsdeklarationen för moms elektroniskt senast 22.12 före ca kl. 15, beroende på inlämningskanalen. Varken periodskattedeklarationer eller sammandragsdeklarationer för moms kan lämnas in elektroniskt under perioden 23–31.12. Läs mer: skatt.fi/serviceavbrott

23.12.

 • Förskottsskattens förfallodag

27.12.

 • Uppgifterna som man lämnat i en etablerings-, ändrings- och nedläggningsanmälan via ytj.fi förmedlas inte till Skatteförvaltningen under perioden 27.12–3.1.

28.12.

 • Skatteförvaltningens kundbetjäning är stängd 29.12–2.1 och våra elektroniska tjänster fungerar endast delvis.

29.12.

 • Man kan inte söka uppgifter i skatteskuldsregistret under perioden 29.12–5.1.

 • Man kan inte få ett skatteskuldsintyg för perioden 29.12–5.1.


Obs! Om förfallodagen infaller på en lördag eller en helgdag, får avgiften betalas ännu på den första vardagen därefter.

Sidan har uppdaterats senast 21.11.2016