Webbtjänsten Fastighetsuppgifter på nätet

Webbtjänsten Fastighets uppgifter på nätet 2017 har stängts. Det är inte längre möjligt att lämna in uppgifter i denna tjänst.

Bekanta dig med tjänsten i demo

Du kan testa webbtjänsten med hjälp av vårt demoprogram utan att logga in. Uppgifter som du ger i demoprogrammet sparas inte utan de försvinner när du avslutar sessionen eller förbindelsen bryts.