Webbtjänsten Fastighetsuppgifter på nätet

Webbtjänsten Fastighetsuppgifter på nätet 2016 har stängts i maj 2016. Nästa gång kan tjänsten användas våren 2017 för deklarering av fastighetsuppgifter för 2017.

Bekanta dig med tjänsten i demo

Du kan testa webbtjänsten med hjälp av vårt demoprogram utan att logga in. Uppgifter som du ger i demoprogrammet sparas inte utan de försvinner när du avslutar sessionen eller förbindelsen bryts.