Webbtjänsten Fastighetsuppgifter på nätet

  •  
    Webbtjänsten Fastighetsuppgifter på nätet kräver inloggning. För inloggningen behöver du personliga nätbankkoder, ett chipförsett personkort eller Katso-koder, eftersom med hjälp av dessa kan vi verifiera kundens identitet.

Vad används webbtjänsten till?

I webbtjänsten Fastighetsuppgifter på nätet kan du korrigera och komplettera uppgifter som står i utredningsdelen till ditt fastighetsbeskattningsbeslut.

Dessutom kan du anmäla ändringar som gäller olika slag av markanvändning inom jord- och skogsbruk (jordbruksmark, skogsmark, impediment, täckdikad åker) förutsatt att det på fastigheten finns en fastighetsskattepliktig byggplats för en produktionsbyggnad för jord- eller skogsbruk.

Du kan skicka deklarationen bara om du har korrigerat eller kompletterat uppgifter i den.

Tjänsten är tillgänglig fram till och med den sista inlämningsdagen som anges i deklarationsdelen till fastighetsbeskattningsbeslutet.

Tekniska krav för användningen av e-tjänster

När kan du inte anlita webbtjänsten Fastighetsuppgifter på nätet?

Du kan inte anlita tjänsten Fastighetsuppgifter på nätet om

  • du inte har personliga nätbankkoder, ett chipförsett personkort eller Katso-koder
  • inlämningstiden för deklarationsdelen till fastighetsbeskattningen har gått ut,
  • du inte har fått fastighetsbeskattningsbeslutet,
  • det är fråga om ett dödsbos skattedeklaration, om dödsboet inte har någon Katso-kod.

Aktuellt

 

8.3.2017

Webbtjänsten Fastighetsuppgifter på nätet öppnas den 9 mars 2017 kl. 12.00.

 

 

Bekanta dig med tjänsten i demo

  • Demo
    Du kan testa webbtjänsten med hjälp av en demoversion utan att logga in. Uppgifter som du anger i demoversionen sparas inte i programmet utan försvinner när du avslutar sessionen eller om förbindelsen bryts.

 

 

 

 

Ytterliga information

Om autentisering