Webbtjänsten Fastighetsuppgifter på nätet

Det är ännu inte möjligt att i denna tjänst lämna uppgifter som inverkar på fastighetsbeskattningen år 2017. Tjänsten öppnas den 9 mars 2017 kl. 12.00.

Bekanta dig med tjänsten i demo

Du kan testa webbtjänsten med hjälp av vårt demoprogram utan att logga in. Uppgifter som du ger i demoprogrammet sparas inte utan de försvinner när du avslutar sessionen eller förbindelsen bryts.