Webbtjänsten Fastighetsuppgifter på nätet

Webbtjänsten Fastighetsuppgifter på nätet 2016 har stängts i maj 2016. Nästa gång kan tjänsten användas våren 2017 för reklareringen av fastighetsuppgifter för 2017.