Startsida > Information om Skatt.fi-tjänsten (Vero.fi)

Information om Skatt.fi-tjänsten (Vero.fi)

Skatt.fi-tjänsten är Skatteförvaltningen i Finlands webbplats.
Materialet på webbplatsen finns på finska (Vero.fi) och svenska. En del av materialet har också översatts till engelska (Tax.fi). Enstaka anvisningar och blanketter finns också på några andra språk.

Webbplatsens uppbyggnad

Personkunder

Anvisningar för situationer där kunden ska sköta ärenden i anknytning till beskattningen.

Anvisningarna har grupperats efter sex teman: Skattekort och skattedeklaration, Egendom, Boende, Egna uppgifter, Betalning samt Internationella situationer. Under dessa teman har olika faktablock samlats (till exempel Skattedeklaration, Bostadsköp, Från Finland till utlandet). De flesta faktablock omfattar en huvudsida och undersidor.

De elektroniska tjänster, blanketter och servicenummer som anknyter till temat eller sidan finns i högra kanten av sidan. I högra kanten kan det också finnas exempelvis länkar till aktuella nyheter och information om kommande kundevenemang.

Företags- och samfundskunder

Företags- och samfundskundernas anvisningar har grupperats efter företagsformen. Dessutom har anvisningarna delats in i tre teman: Ett företags livscykel, Anmälan och betalning samt Information om beskattningen. Under dessa teman har olika faktablock samlats (exempelvis Nya företag, Skattedeklaration, Internationell verksamhet). De flesta faktahelheter omfattar en huvudsida och undersidor.

De elektroniska tjänster, blanketter och servicenummer som anknyter till temat eller sidan finns i högra kanten av sidan. I högra kanten kan det också finnas exempelvis länkar till aktuella nyheter och information om kommande kundevenemang.

Detaljerade skatteanvisningar

Det centrala innehållet i de detaljerade skatteanvisningarna omfattar bland annat Skatteförvaltningens beslut, Skatteförvaltningens diarieförda anvisningar och andra beskattningsanvisningar som riktar sig särskilt till experter. Anvisningarna har grupperats efter skatteslag eller tema. Skatteförvaltningens beslut och diarieförda anvisningar har också sorterats efter utgivningsår.

Även från personkundernas samt företags- och samfundskundernas sidor har man tillgång till ett antal detaljerade anvisningar.

Menyn E-tjänster

Från menyn förflyttas man direkt till de populäraste elektroniska tjänsterna. Från menyn kommer man dessutom vidare till sidan Alla servicetjänster. På sidan finns en förteckning över samtliga elektroniska tjänster som tillhandahålls av Skatteförvaltningen och en redogörelse för vilken tjänst som är avsedd för vilken situation. Även Skatteförvaltningens räknare (skatteprocenträknaren, räknare för förseningsränta osv.) har samlats på en särskild sida.

Skatteförvaltningen

Presentation av Skatteförvaltningen, statistik och undersökningar samt information om Skatteförvaltningen som arbetsgivare.

Blanketter

Skattedeklarationsblanketter och Skatteförvaltningens övriga blanketter samt anvisningar för ifyllandet. På förstasidan av delen Blanketter kan man även söka en blankett utifrån exempelvis blankettnumret eller -namnet.

---

Fick du svar på din fråga? Mer svar finns på sidan Vanliga frågor – Skatt.fi-tjänsten (Vero.fi).

Ta också del av broschyren om webbplatsen (pdf).

Beskrivning av tjänsten Skatt24 (pdf)

Beskrivning av tjänsten Svarsbanken och Egen fråga (pdf)

 

Information om webbplatsens datasäkerhet finns på sidan Dataskydd på webbplatsen.

Sidan har uppdaterats senast 15.2.2017