Startsida > Detaljerade skatteanvisningar > Skatteförvaltningens anvisningar > Odebiterade skatter vid uträkning av nettotillgångar

Odebiterade skatter vid uträkning av nettotillgångar

Har getts: 13.11.2001
Giltighet: Tills vidare
Ersätter anvisningen: meddelandet 11/1998

Meddelande 13.11.2001

Detta meddelande ersätter meddelandet 11/1998; 4.11.1998

Förmögenhetsskattelagen har ändrats 15.12.2000 genom lagen 1085/2000 bl.a. så, att odebiterade inkomstskatteskulder som bokförts som skuld i balansräkningen avdras från bolagets nettotillgångar. Enligt tidigare beskattningspraxis avdrogs nämnda skatteskulder inte. Praxisen grundade sig på HFD :s utslag L 1998/1963 (1998:48).

Med odebiterad skatteskuld avses den del av räkenskapsperiodens inkomstskatt, som inte debiterats vid förskottsuppbörden. I bokföringen skall denna post bokföras som resultatreglering bland balansräkningens främmande kapital. Författningstekniskt har avdragande av odebiterad skatteskuld från nettotillgångarna förverkligats så, att enligt 27 § 1 § FSL ”skuld anses vara de poster som tas upp bland balansräkningens passiva under främmande kapital”.

Den ändrade 27 § FSL tillämpas första gången då beskattningsvärden och matematiska värden uträknas för år 2002. Detta sker i allmänhet på basis av bolagets bokslut för år 2001. Om bolaget inte alls avslutar en räkenskapsperiod under år 2001, skall det nya uträkningssättet tillämpas redan på basis av bokslutet för skatteåret 2000 (t.ex. CSN 1993/323).

Ändringen gäller inte för en privat näringsidkare, utan de odebiterade inkomstskatteskulderna lämnas alltid utanför uträkningen av en privat näringsidkares nettoförmögenhet. Tidigare meddelande 11/1998 Odebiterade skatter vid beräkning av nettoförmögenhetOrdlista

De centralaste beskattningsbegreppen finns i ordlistan.

A   B   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Y   Å   Ä   Ö

Sidan har uppdaterats senast 13.3.2002