Startsida > Detaljerade skatteanvisningar > Skatteförvaltningens anvisningar > Återbäring av skatt på dividend som erhållits från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Återbäring av skatt på dividend som erhållits från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Har getts: 26.10.2006
Diarienummer: 1326/345/2006
Giltighet: Tills vidare
Bemyndigande: 2 § 2 mom. i lagen om skatteförvaltningen (1557/95

I Finland allmänt skattskyldiga dividendtagare får i återbäring den skatt som till för stort belopp under år 1998-2004 betalats på dividender som erhållits inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Det har stiftats en särskild lag om återbäring i vissa fall av skatt som betalats på dividend erhållen från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (563/2005; L om EES-dividend). Lagen reglerar uträkningen av skatt samt återbäringsförfarandet. I denna anvisning behandlas tillämpningsområdet för denna lag, L om EES-dividend, samt uträkningen av skatt som återbärs och förfarandet kring återbäringsprocessen.

Överdirektör Mirjami Laitinen

Överinspektör Matti Merisalo

Anvisning: Återbäring av skatt på dividend som erhållits från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (pdf, 52 sidor, 754 kb)Ordlista

De centralaste beskattningsbegreppen finns i ordlistan.

A   B   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Y   Å   Ä   Ö

Sidan har uppdaterats senast 16.11.2006