Katso-autentisering

Katso-autentisering är ett sätt att identifiera användarna som loggar sig in i de olika myndigheternas e-tjänster. Tjänsten tillhandahålls av Befolkningsregistercentralen och autentiseringen sker med hjälp av en avgiftsfri Katso-kod. Information om koderna och användningen av dem hanteras med hjälp av webbtjänsten Katso.

Katso-autentisering kan anlitas av företag, sammanslutningar, offentliga organisationer (t.ex. kommuner) och dödsbon.

Vad är webbtjänsten Katso?
Med hjälp av webbtjänsten Katso kan man hantera organisationens Katso-koder, uppgifter som ansluter sig till koderna samt organisationens interna och externa auktoriseringar. Man kan ändra lösenordet för koden, skriva ut lösenordslistor och skapa Katso-underkoder för organisationens anställda. Med Katso-koden kan man också bevilja och ta emot auktoriseringar som ger behörighet att agera för ens eget företag eller kundföretag i e-tjänster eller man kan alternativt auktorisera någon annan organisation att handla på den egna organisationens vägnar.

Webbtjänsten Katso finns på adressen yritys.tunnistus.fi.

Hur får man en Katso-kod?
Företagets
Katso-kod, dvs. behörighet som huvudanvändare, beviljas en person som enligt handelsregistret har rätt att agera för företaget (firmateckningsrätt). Behörighet som huvudanvändare kan beviljas alla som har firmateckningsrätt. För företagets anställda kan huvudanvändaren skapa Katso-underkoder som inte ger lika omfattande behörighet än de fullständiga Katso-koderna. Senare kan man omvandla (certifiera) en Katso-underkod till en Katso-kod.

Närings- och jordbruksidkarna behöver inte vara handelsregistrerade för att kunna få en Katso-kod. Föreningarnas firmateckningsrätt kontrolleras i föreningsregistret. Information om hur man ansöker om Katso-kod för sammanslutningar och dödsbon finns på sidan Katso-anvisningar för sammanslutningar och dödsbon.


Ordlista

De centralaste beskattningsbegreppen finns i ordlistan.

A   B   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Y   Å   Ä   Ö