Personkund, deklarera på nätet!

Du får din skattedeklaration i april.
Kontrollera och komplettera deklarationen behändigt redan nu på nätet.
Den sista inlämningsdagen är 9.5 eller 16.5.

Öppna tjänsten

Kontrollera uppgifterna på fastighetsbeskattningsbeslutet och korrigera vid behov

Gå till e-tjänsten Fastighetsuppgifter

Du som deklarerar mervärdesskatt en gång per år: ny anvisning för dem som har mottagit en begäran om utredning

Läs mera