Personkund, deklarera på nätet!

Du får din skattedeklaration i april.
Kontrollera och komplettera deklarationen behändigt redan nu på nätet.
Den sista inlämningsdagen är 9.5 eller 16.5.

Öppna tjänsten

Rörelseidkare och yrkesutövare – deklarera på webben!

Det är lättast att lämna in deklarationen för näringsverksamhet, den förhandsifyllda skattedeklarationen och fastighetsskattedeklarationen på webben. Du hittar de sista inlämningsdagarna på de blanketter som skickats hem.

Läs mera