Jordbruksföretagare eller skogsägare, du får inte längre periodskattedeklarationsblanketten i pappersform med posten

Läs mera

Momslättnaden vid den nedre gränsen beräknas enligt de gamla gränserna i periodskattedeklarationer för år 2015

Läs mera

Nytt om beskattningen

- sköt ärenden, läs anvisningar, bekanta dig med svarsbanken