Jordbruksföretagare eller skogsägare – deklarera senast 28.2

Lämna in deklaration för skog 
Obs! Lämna inte in deklarationen 2C eller momsdeklarationen om du bara idkar skogsbruk och du inte har inkomster eller avdrag.

Lämna in deklaration för jordbruk