Webbtjänsten Skattedeklaration på nätet 2016

  •  
    Skattedeklaration på nätet kräver inloggning. För att logga in behöver du personliga nätbankkoder, ett chipförsett personkort eller Katso-koder så att vi kan verifiera din identitet.

Vad används webbtjänsten till?

I webbtjänsten Skattedeklaration på nätet kan du lätt och behändigt deklarera nästan alla beskattningsuppgifter.

Du kan skicka deklarationen bara om du har korrigerat eller kompletterat uppgifter i den.

Webbtjänsten är tillgänglig fram till och med den sista inlämningsdagen för den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Obs! Även om du har beviljats förlängd inlämningstid kan du inte deklarera uppgifter via webbtjänsten efter den sista inlämningsdag som står i din skattedeklaration.

Tekniska krav för användningen av e-tjänster

När kan du inte anlita Skattedeklaration på nätet?

Du kan inte anlita Skattedeklaration på nätet om

  • du inte har personliga nätbankkoder, ett chipförsett personkort eller Katso-koder,
  • inlämningsdatum för din skattedeklaration har gått ut,
  • du inte har fått en förhandsifylld skattedeklaration t.ex. på grund av att du är minderårig,
  • det rör sig om skattedeklarationen för ett dödsbo som inte har Katso-kod.

Aktuellt

 

3.4.2017

Webbtjänsten stängs i dag måndag för de kunder som ska lämna in sin skattedeklaration senast 3.4.2017.

 

 

Bekanta dig med tjänsten i demo

 
Du kan testa webbtjänsten med hjälp av vårt demoprogram utan att logga in. Uppgifter som du ger i demoprogrammet sparas inte utan de försvinner när du avslutar sessionen eller om förbindelsen bryts.

Obs! Om du i demoprogrammet fyller i specifikationer som kräver ett FO-nummer, använd numret 7066467-0.

 

Ytterligare information

Om autentisering