Skattedeklaration på nätet

Webbtjänsten Skattedeklaration på nätet 2015 har stängts. Det är inte längre möjligt att lämna in uppgifter i denna tjäsnt. Fyll i uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen och skicka den till skattebyrån per post.

Beskattningsbeslutets uppgifter eller giroblanketter kan inte fås elektroniskt

Om du  behöver ett nytt korrigerat beskattningsbeslut, ring servicenumret 029 497 003 (Lön- och pensionstagare).

Om dina giroblanketter har försvunnit, ring servicenumret 029 497 027(Betalningar). Via servicenumret får du uppgifterna du behöver för att betala skatten.

Då webbtjänsten Skattedeklaration på nätet är stängd, kan du anmäla en ändring i ditt kontonummer i webbtjänsten Anmälan av kontonummer.

Bekanta dig med tjänsten i demo

Demo

Du kan testa webbtjänsten med hjälp av vårt demoprogram utan att logga in. Uppgifter som du ger i demoprogrammet sparas inte utan de försvinner när du avslutar sessionen eller om förbindelsen bryts. Om du i demoprogrammet fyller i specifikationer som kräver ett FO-nummer, använd numret 7066467-0.