Etusivu > Rakentamisilmoitukset

Rakentamisilmoitukset - urakka- ja työntekijätiedot

Sekä yritysten että kotitalouksien on annettava tietoja rakentamisesta. Yritykset ilmoittavat tiedot kuukausittain, kotitaloudet ennen rakennustarkastajan tekemää loppukatsemusta.

Tammikuusta 2016 alkaen yritykset voivat ilmoittaa urakoista sopimuskohtaisesti. Myös osa ilmoitustiedoista muuttuu vapaaehtoiseksi. Katso tarkemmat tiedot muutoksista.

Rakentamisilmoitukset annetaan sähköisesti

Yritykset

Yritysten on annettava rakentamisilmoitukset sähköisesti. Suurten tietomäärien ilmoittamiseen kätevin ilmoituskanava on Ilmoitin.fi.

Jos tietoja ei ole paljon, tiedot voi lähettää verkkolomakkeella Suomi.fi-palvelussa:

Lue lisää sähköisestä ilmoittamisesta

Kotitaloudet

Kotitaloudet ilmoittavat tiedot

 

Yritykset ilmoittavat tiedot Verohallinnolle kuukausittain

Rakennustyötä tilaavien yritysten ja itsenäisten ammatinharjoittajien on ilmoitettava tiedot Verohallinnolle. Tiedot on ilmoitettava joko sopimuskohtaisesti tai työmaakohtaisesti kaikista ostetuista rakennusurakoista, jos tilatun urakkasopimuksen arvo on yli 15 000 euroa.

Rakennustyömaan päätoteuttajan täytyy ilmoittaa joka kuukausi tiedot kaikista yhteisellä työmaalla työskentelevistä henkilöistä, jos yhteisen rakennustyömaan kokorakennushankkeen arvo on yli 15 000 euroa.

 

Kotitaloudet ilmoittavat tiedot ennen loppukatselmusta

Kotitalouksien on ilmoitettava Verohallinnolle tiedot kaikista ostamistaan rakennusluvan alaisista töistä. Tiedot on aina annettava ennen rakennustarkastajan tekemää loppukatselmusta. Jos rakennus otetaan käyttöön ennen varsinaista loppukatselmusta, tiedot täytyy antaa myös ennen käyttöönottotarkastusta.

Kotitalouden on toimitettava Verohallinnolle tiedot siitä, mitkä yritykset ovat tehneet rakennustyötä ja millaisia korvauksia yrityksille on maksettu. Jos kotitalous on itse palkannut työntekijät ja maksanut palkat, tiedot on annettava työntekijöistä ja työntekijöille maksetuista palkoista.

Lue tarkemmat ohjeet:

Yritys tai yhteisö Kotitalous
Kunta Asunto-osakeyhtiö