Företagskunder använder en Katso-kod för att logga in i MinSkatt. Personkunder loggar in i tjänsten med personliga nätbankskoder eller med ett elektroniskt identitetskort. Det här gäller även hushållsarbetsgivare, primärproducenter och enskilda näringsidkare.

 

Vad kan man för tillfället göra i MinSkatt?

I MinSkatt kan du

  • lämna deklarationer av skatter på eget initiativ (t.ex. moms eller arbetsgivarprestationer)
  • lämna en gåvoskattedeklaration
  • svara på begäranden om utredning
  • anmäla kontonummer.

För gåvoskatt och skatter på eget initiativ kan du även

  • kontrollera saldot
  • läsa beskattningsbeslutet
  • kontrollera betalningsförbindelser och betala skatter som nätbetalning.

 

 

MinSkatt är en ny e-tjänst för Skatteförvaltningens kunder. Den ersätter stegvis de flesta av våra nuvarande e-tjänster. Senare överförs bland annat person- och samfundskundernas e-tjänster gällande inkomstbeskattningen till MinSkatt. Årsanmälan kan inte lämnas in i MinSkatt.

Redan nu har MinSkatt ersatt e-tjänsterna Skattekonto och Anmälan av kontonummer. I Skattekonto går det dock ännu att skriva ut gamla kontoutdrag och skickade deklarationer.

Snabbguiden och videorna nedanför ger dig hjälp med att deklarera och betala skatter på eget initiativ i MinSkatt.

Läs mera