Företagskunder använder en Katso-kod för att logga in i MinSkatt. Personkunder loggar in i tjänsten med personliga nätbankskoder eller med ett elektroniskt identitetskort. Det här gäller även hushållsarbetsgivare, primärproducenter och enskilda näringsidkare.

 

Vad kan man för tillfället göra i MinSkatt?

I MinSkatt kan du

  • lämna deklarationer av skatter på eget initiativ (t.ex. moms eller arbetsgivarprestationer)
  • lämna en gåvoskattedeklaration
  • svara på begäranden om utredning
  • anmäla kontonummer.

MinSkatt ersätter stegvis de flesta av våra nuvarande e-tjänster. Senare flyttas tjänster som gäller bland annat inkomstbeskattningen av person- och samfundskunder också över till MinSkatt. I MinSkatt går det inte att lämna årsanmälningar eller att betala överlåtelseskatt.

Redan nu har MinSkatt ersatt e-tjänsterna Skattekonto och Anmälan av kontonummer. I Skattekonto går det ännu att skriva ut gamla kontoutdrag och skickade deklarationer.

Snabbguiden och videorna nedanför ger dig hjälp med att deklarera och betala skatter på eget initiativ i MinSkatt.

Aktuellt

För en försenad sammandragsdeklaration för moms kan det påföras en försummelseavgift

Lämna arbetsgivar- och momsdeklarationerna elektroniskt

Har du fått ett brev med begäran om utredning av moms?

Läs mera