MinSkatt har ersatt webbtjänsten Skattekonto.

Du får hjälp med att deklarera och betala skatter på eget initiativ i snabbguiden för e-tjänsten MinSkatt (endast på finska)

I Skattekonto går det fortfarande att läsa och skriva ut tidigare kontoutdrag och deklarationer som skickats via tjänsten.

 

Företagskunder använder en Katso-kod för att logga in i MinSkatt. Personkunder loggar in i tjänsten med personliga nätbankskoder eller med ett elektroniskt identitetskort. Det här gäller även hushållsarbetsgivare, primärproducenter och enskilda näringsidkare.

 

Vad kan man för tillfället göra i MinSkatt?

I MinSkatt kan du

  • lämna en gåvoskattedeklaration
  • lämna deklarationer av skatter på eget initiativ (t.ex. moms eller arbetsgivarprestationer)
  • svara på begäranden om utredning
  • anmäla kontonummer.

För gåvoskatt och skatter på eget initiativ kan du även

  • kontrollera saldot
  • läsa beskattningsbeslutet
  • kontrollera betalningsförbindelser och betala skatter som nätbetalning.

 

 

MinSkatt är en ny e-tjänst för Skatteförvaltningens kunder. Den ersätter stegvis de flesta av Skatteförvaltningens nuvarande e-tjänster.

MinSkatt ersatte webbtjänsterna Skattekonto och Anmälan av kontonummer från och med 3.1.2017. Senare flyttas bland annat ärenden som gäller inkomstbeskattningen av person- och samfundskunder också över till MinSkatt.

Läs mera