Etusivu > Yritys- ja yhteisöasiakkaat > Yritys- ja yhteisöasiakkaiden tärkeät päivämäärät 2016

Yritys- ja yhteisöasiakkaiden tärkeät päivämäärät 2016

Verohallinnon Tärkeät päivämäärät -mobiilisovellus testikäytössä 7.11. alkaen.

Yhteisö antaa veroilmoituksensa 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, ja sen verotus päättyy 10 kuukauden kuluttua tilikauden päättymiskuukauden lopusta. Jäännösverot maksetaan viimeistään verotuksen päättymistä seuraavan kuukauden 25. päivänä ja ennakonpalautus päättymiskuukautta toiseksi seuraavan kuukauden 7. päivänä.

Yhteisö voi välttyä yhteisökorolta maksamalla ennakon täydennysmaksua veroilmoituksen viimeiseen jättöpäivään mennessä. Maksettavan yhteisökoron määrää voi alentaa maksamalla täydennysmaksua viimeistään kuukautta ennen verotuksen päättymistä.

Yhteisöjen veroilmoitusten postitusajankohtaan vaikuttaa yhteisön tilikauden päättymisajankohta. Keväällä 2016 yhteisöasiakkaille ei enää lähetetä esitäytettyä veroilmoituslomaketta eikä täyttöopasta. Sen sijaan kaikille lähetetään tiedote veroilmoituksen antamisesta.

Verotiliverojen kuten arvonlisäveron ja työnantajasuoritusten osalta kalenteriin on merkitty päivät, jolloin

 • kausiveroilmoituksen on oltava perillä Verohallinnossa
 • maksu on maksettava
 • tiliote tulee Verotili-palveluun.

2016

Tammikuu 2016

ma ti ke to pe la su
        1.1. 2.1. 3.1.
4.1. 5.1 . 6.1. 7.1. 8.1. 9.1. 10.1
11.1. 12.1. 13.1. 14.1. 15.1. 16.1. 17.1.
18.1. 19.1. 20.1. 21.1. 22.1. 23.1. 24.1.
25.1. 26.1. 27.1. 28.1. 29.1. 30.1. 31.1.


Tammikuussa käytetään vielä vuoden 2015 verokortteja, mutta palkanlaskennassa tuloseuranta aloitetaan alusta.

 4.1.

 • Vuoden 2016 ennakkoveron tilisiirtolomakkeet asiakkailla, joilla on 12 maksuerää

5.1.

 • Marraskuun 2015 rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa.

 11.1. 

 • Marraskuun 2015 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa
 • Joulukuun 2015 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa

 12.1. 

 • Marraskuun 2015 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä
 • Joulukuun 2015 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä

20.1.

 • Joulukuun 2015 arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)
 • Verotilin tiliote Verotili-palvelussa, www.vero.fi/verotili

 21.1.

 • Maa- ja metsätalouden veroilmoitukset (lomakkeet 2 ja 2C) asiakkailla
 • Verotusyhtymien (esim. maa-ja metsätalous-/kiinteistöyhtymät) veroilmoitukset (lomakkeet 2, 2C, 36) asiakkailla

 25.1. 

 • Ennakkoveron eräpäivä

Helmikuu 2016

ma ti ke to pe la su
1.2. 2.2. 3.2. 4.2. 5.2. 6.2. 7.2.
8.2. 9.2. 10.2. 11.2. 12.2. 13.2. 14.2.
15.2. 16.2. 17.2. 18.2. 19.2. 20.2. 21.2.
22.2. 23.2. 24.2. 25.2. 26.2. 27.2. 28.2.
29.2.            


 1.2.

 • Vuoden 2016 verokortit tulevat voimaan 
 • Ennakon täydennysmaksun viimeinen koroton maksupäivä (muut kuin yhteisöt)
 • Vuosi-ilmoitusten viimeinen jättöpäivä
  Huom! Jos työnantajan vuosi-ilmoitus, osinkojen tai ulkomaisten osinkojen vuosi-ilmoitus annetaan sähköisesti, viimeinen palautuspäivä on 3.2.2016.
  Huomioi poikkeukset: Vuosi-ilmoitus korkotulon lähdeveron alaisista koroista 15.2.2016, Vuosi-ilmoitus ammattiyhdistysjäsenmaksuista ja työttömyyskassamaksuista 22.2.2016, Vuosi-ilmoitus osakaslainoista 24.2.2016.

 2.2.

 • Vuoden 2014 jäännösveron 2. eräpäivä (muut kuin yhteisöt)

  3.2.

 • Liikkeen- ja ammatinharjoittajan lomakepaketti viimeistään asiakkailla (lomake 5)
 • Elinkeinoyhtymien lomakepaketti viimeistään asiakkailla (lomake 6A)
 • Sähköisenä annetun työnantajan vuosi-ilmoituksen, osinkojen tai ulkomaisten osinkojen vuosi-ilmoituksen viimeinen palautuspäivä on 3.2.2016

5.2. 

 • Joulukuun 2015 rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa.
 • Vuoden 2016 ennakkoveron tilisiirtolomakkeet asiakkailla, joilla on alle 12 maksuerää

 8.2.

 • Joulukuun 2015 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa
 • Tammikuun 2016 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa
 • Neljännesvuosittain ilmoittavien loka-joulukuun 2015 arvonlisävero, työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa

12.2.

 • Joulukuun 2015 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä
 • Tammikuun 2016 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä
 • Neljännesvuosittain ilmoittavien loka-joulukuun 2015 arvonlisävero, työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä

 15.2. 

 • Vuosi-ilmoitus korkotulon lähdeveronalaisista koroista, viimeinen jättöpäivä

 22.2.

 • Verotilin tiliote Verotili-palvelussa, www.vero.fi/verotili
 • Vuosi-ilmoitus ammattiyhdistysjäsenmaksuista ja työttömyyskassamaksuista sekä työttömien korvauspäivistä, viimeinen jättöpäivä
 • Tammikuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

 23.2. 

 • Ennakkoveron eräpäivä

  24.2.

 • Vuosi-ilmoitus osakaslainoista, viimeinen jättöpäivä

 29.2.

 • Vuosimenettelyssä olevat arvonlisäverovelvolliset kuten esim. alkutuottajat ja kuvataiteilijat antavat kausiveroilmoituksen ja maksavat arvonlisäveron vuodelta 2015
 • Maatalouden veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä
 • Metsätalouden veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä arvonlisäverovelvollisilla asiakkailla.
 • Kiinteistöyhtymien, maa- ja metsätalousyhtymien veroilmoituksen (lomake 36, 2, 2C, 7) viimeinen palautuspäivä
 • Energiatuotteiden valmisteveron palautushakemukset muiden kuin yhteisöjen osalta annettava viimeistään 29.2.2016

Maaliskuu 2016

ma ti ke to pe la su
  1.3. 2.3. 3.3. 4.3. 5.3. 6.3.
7.3. 8.3. 9.3. 10.3. 11.3. 12.3. 13.3.
14.3. 15.3. 16.3. 17.3. 18.3. 19.3. 20.3.
21.3. 22.3. 23.3. 24.3. 25.3. 26.3. 27.3.
28.3. 29.3. 30.3. 31.3.      

Kiinteistöverotuspäätökset postitetaan asiakkaille

 3.3.

 • Kiinteistötiedot verkossa palvelu avautuu kaikille asiakkaille klo 12.00. Kiinteistötietoja ei tarvitse korjata eikä ilmoittaa, jos kiinteistöverotuspäätöksen perusteena olevat tiedot ovat oikein. 

7.3.

 • Tammikuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa.
 • Veroilmoitus verkossa –palvelu aukeaa liikkeen- ja ammatinharjoittajille. 
 • Tammikuun 2016 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa
 • Helmikuun 2016 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa

 9.3.

 • Liikkeen- ja ammatinharjoittajat saavat esitäytetyn veroilmoituksen.

 11.3.

 • Vuoden 2015 vuosi-ilmoitusten korjaukset tulisi tehdä viimeistään 11.3.2016, jotta tiedot saadaan esitäytetyille veroilmoituksille. Tämän jälkeen virheet on korjattava heti, kun ne on havaittu. Korjaukset on tehtävä viimeistään 7.10.2016, jotta tiedot ehtivät säännönmukaiseen verotukseen.

14.3.

 • Tammikuun 2016 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä
 • Helmikuun 2016 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä 

21.3.

 • Helmikuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

22.3.

 23.3.

 • Ennakkoveron eräpäivä
   

Huhtikuu 2016

ma ti ke to pe la su
        1.4. 2.4. 3.4.
4.4. 5.4. 6.4. 7.4. 8.4. 9.4. 10.4.
11.4. 12.4. 13.4. 14.4. 15.4. 16.4. 17.4.
18.4. 19.4. 20.4. 21.4. 22.4. 23.4. 24.4.
25.4. 26.4. 27.4. 28.4. 29.4. 30.4.  

Henkilöasiakkaat (myös elinkeinon-, maa- ja metsätaloudenharjoittajana toimivat) saavat esitäytetyn veroilmoituksen.

4.4. 

 • Liikkeen- ja ammatinharjoittajien elinkeinotoiminnan veroilmoituksen, esitäytetyn veroilmoituksen ja mahdollisten liitelomakkeiden palautuspäivä (palautuspäivä voi olla myös 4.5. tai 13.5., tarkista päivämäärä lomakkeelta). Esitäytetty veroilmoitus palautetaan vain jos tiedoissa on puutteita tai virheitä.
 • Veroilmoituksensa palauttavien elinkeinonharjoittajien VIV-palvelu sulkeutuu
 • Elinkeinoyhtymien elinkeinotoiminnan veroilmoituksen palautuspäivä

 5.4. 

 • Helmikuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa.

7.4.

 • Helmikuun 2016 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa
 • Maaliskuun 2016 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa

 12.4.

 • Helmikuun 2016 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä
 • Maaliskuun 2016 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä

 20.4. 

 • Maaliskuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)
 • Verotilin tiliote Verotili-palvelussa, www.vero.fi/verotili

25.4.

 • Ennakkoveron eräpäivä

Toukokuu 2016

ma ti ke to pe la su
            1.5.
2.5. 3.5. 4.5. 5.5. 6.5. 7.5. 8.5.
9.5. 10.5. 11.5. 12.5. 13.5. 14.5. 15.5.
16.5. 17.5. 18.5. 19.5. 20.5. 21.5. 22.5.
23.5. 24.5. 25.5. 26.5. 27.5. 28.5. 29.5.
30.5. 31.5          

2.5. 

 • Yhteisön veroilmoituksen viimeinen jättöpäivä, jos tilikausi on päättynyt 31.12.2015
 • Yhteisöjen energiaveron palautushakemusten viimeinen jättöpäivä
 • Kiinteistötiedot verkossa palvelu sulkeutuu kaikilla yhteisöillä tilikaudesta riippumatta. Kiinteistötietoja ei tarvitse korjata eikä ilmoittaa, jos kiinteistöverotuspäätöksen perusteena olevat tiedot ovat oikein.

 4.5.

 • Henkilöasiakkaiden esitäytetyn veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä niillä, joiden lomakkeella on merkitty palautuspäiväksi 4.5. Esitäytetty veroilmoitus palautetaan vain, jos tietoihin on lisättävää tai korjattavaa. Jos tiedot ovat oikein veroilmoitusta ei tarvitse palauttaa.
 • Metsätalouden veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä asiakkailla, jotka eivät ole arvonlisäverovelvollisia  ja joiden lomakkeella on merkitty palautuspäiväksi 4.5.
 • Liikkeen- ja ammatinharjoittajien elinkeinotoiminnan veroilmoituksen, esitäytetyn veroilmoituksen ja mahdollisten liitelomakkeiden palautuspäivä (jos palautuspäivä lomakkeella on 4.5.). Esitäytetty veroilmoitus palautetaan vain jos tiedoissa on puutteita tai virheitä.
 • Kiinteistötiedot verkossa palvelu sulkeutuu niillä, joiden veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä on 4.5. Kiinteistötietoja ei tarvitse korjata eikä ilmoittaa, jos kiinteistöverotuspäätöksen perusteena olevat tiedot ovat oikein.


  5.5.

 • Maaliskuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa.

9.5.

 • Maaliskuun 2016 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa
 • Huhtikuun 2016 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa
 • Neljännesvuosittain ilmoittavien tammi-maaliskuun 2016 arvonlisävero, työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa

  12.5.

 • Maaliskuun 2016 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä
 • Huhtikuun 2016 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä
 • Neljännesvuosittain ilmoittavien tammi-maaliskuun 2016 arvonlisävero, työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä

 13.5. 

 • Henkilöasiakkaiden esitäytetyn veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä niillä, joiden lomakkeella on merkitty palautuspäiväksi 13.5. Esitäytetty veroilmoitus palautetaan vain, jos tietoihin on lisättävää tai korjattavaa. Jos tiedot ovat oikein veroilmoitusta ei tarvitse palauttaa.
 • Metsätalouden veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä asiakkailla, jotka eivät ole arvonlisäverovelvollisia  ja joiden lomakkeella on merkitty palautuspäiväksi 13.5.
 • Liikkeen- ja ammatinharjoittajien elinkeinotoiminnan veroilmoituksen, esitäytetyn veroilmoituksen ja mahdollisten liitelomakkeiden palautuspäivä (jos palautuspäivä lomakkeella on 13.5.). Esitäytetty veroilmoitus palautetaan vain jos tiedoissa on puutteita tai virheitä.
 • Kiinteistötiedot verkossa palvelu sulkeutuu elinkeinonharjoittajilta ja elinkeinoyhtymiltä sekä niiltä, joiden veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä on 13.5. Kiinteistötietoja ei tarvitse korjata eikä ilmoittaa, jos kiinteistöverotuspäätöksen perusteena olevat tiedot ovat oikein.

 20.5. 

 • Huhtikuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)
 • Verotilin tiliote Verotili-palvelussa, www.vero.fi/verotili

23.5.

 • Ennakkoveron eräpäivä

Kesäkuu 2016

ma ti ke to pe la su
    1.6. 2.6. 3.6. 4.6. 5.6.
6.6. 7.6. 8.6. 9.6. 10.6. 11.6. 12.6.
13.6. 14.6. 15.6. 16.6. 17.6. 18.6. 19.6.
20.6. 21.6. 22.6. 23.6. 24.6. 25.6. 26.6.
27.6. 28.6. 29.6. 30.6.      


 6.6.

 • Huhtikuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa.

 7.6.

 • Huhtikuun 2016 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa
 • Toukokuun 2016 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa

 13.6.

 • Huhtikuun 2016 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä
 • Toukokuun 2016 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä

 20.6. 

 • Toukokuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

21.6.

23.6.

 • Ennakkoveron eräpäivä

Heinäkuu 2016

ma ti ke to pe la su
        1.7. 2.7. 3.7.
4.7. 5.7. 6.7. 7.7. 8.7. 9.7. 10.7.
11.7. 12.7. 13.7. 14.7. 15.7. 16.7. 17.7.
18.7. 19.7. 20.7. 21.7. 22.7. 23.7. 24.7.
25.7. 26.7. 27.7. 28.7. 29.7. 30.7. 31.7.

 

5.7.

 • Toukokuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa.

7.7. 

 • Toukokuun 2016 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa
 • Kesäkuun 2016 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa

 12.7.

 • Toukokuun 2016 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä
 • Kesäkuun 2016 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä

20.7. 

 • Kesäkuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)
 • Verotilin tiliote Verotili-palvelussa, www.vero.fi/verotili

25.7.

 • Ennakkoveron eräpäivä

Elokuu 2016

ma ti ke to pe la su
1.8. 2.8. 3.8. 4.8. 5.8. 6.8. 7.8.
8.8. 9.8. 10.8. 11.8. 12.8. 13.8. 14.8.
15.8. 16.8. 17.8. 18.8. 19.8. 20.8. 21.8.
22.8. 23.8. 24.8. 25.8. 26.8. 27.8. 28.8.
29.8. 30.8. 31.8.        

 5.8.

 • Kesäkuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa.

 8.8.

 • Kesäkuun 2016 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa
 • Heinäkuun 2016 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa
 • Neljännesvuosittain ilmoittavien huhti-kesäkuun 2016 arvonlisävero, työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa

12.8. 

 • Kesäkuun 2016 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä
 • Heinäkuun 2016 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä
 • Neljännesvuosittain ilmoittavien huhti-kesäkuun 2016 arvonlisävero, työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä
 • Vuosi-ilmoitusten korjaukset viimeistään 12.8.2016, jotta korjatut tiedot saadaan ajoissa korjausverotuspäätöksille. Tämän jälkeen jokaisesta korjauksesta on seurauksena uusi korjattu verotuspäätös.

 15.8.

 • Verotuspäätösten postitus alkaa elokuun puolivälissä ja niitä postitetaan aina lokakuun lopulle asti (muut kuin yhteisöt).

 22.8.

 • Heinäkuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)
 • Verotilin tiliote Verotili-palvelussa, www.vero.fi/verotili

23.8.

 • Ennakkoveron eräpäivä

Syyskuu 2016

ma ti ke to pe la su
      1.9. 2.9. 3.9. 4.9.
5.9. 6.9. 7.9. 8.9. 9.9. 10.9. 11.9.
12.9. 13.9. 14.9. 15.9. 16.9. 17.9. 18.9.
19.9. 20.9. 21.9. 22.9. 23.9. 24.9. 25.9.
26.9. 27.9. 28.9. 29.9. 30.9.    


Energiatuotteiden valmisteverojen palautuspäätökset ja Ahvenanmaan metsänhoitomaksupäätökset postitetaan asiakkaille.

5.9.

 • Kiinteistöveron 1. erän eräpäivä
 • Heinäkuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa

7.9.

 • Heinäkuun 2016 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa
 • Elokuun 2016 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa

12.9.

 • Heinäkuun 2016 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä
 • Elokuun 2016 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä

 20.9.

 • Elokuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti) 
 • Verotilin tiliote Verotili-palvelussa, www.vero.fi/verotili

 23.9. 

 • Ennakkoveron eräpäivä

 30.9.

 • Vuoden 2015 ennakon täydennysmaksun viimeinen maksupäivä

Lokakuu 2016

ma ti ke to pe la su
          1.10. 2.10.
3.10. 4.10. 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10.
10.10. 11.10. 12.10. 13.10. 14.10. 15.10. 16.10.
17.10. 18.10. 19.10. 20.10. 21.10. 22.10. 23.10.
24.10. 25.10. 26.10. 27.10. 28.10. 29.10. 30.10.
31.10.            

 5.10.

 • Elokuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa.


 7.10. 

 • Elokuun 2016 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa
 • Syyskuun 2016 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa
 • Vuosi-ilmoitusten korjausten tulee olla perillä Verohallinnossa, jotta tiedot ehtivät säännönmukaiseen verotukseen.

 12.10.

 • Elokuun 2016 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä
 • Syyskuun 2016 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä

20.10.

 • Syyskuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)
 • Verotilin tiliote Verotili-palvelussa, www.vero.fi/verotili
 • Kiinteistöveron 2. erän eräpäivä

24.10.

 • Ennakkoveron eräpäivä

31.10.

 • Viimeiset verotuspäätökset vuodelta 2015 toimitettu asiakkaille
 • Vuoden 2015 verotus päättyy

Marraskuu 2016

ma ti ke to pe la su
  1.11. 2.11. 3.11. 4.11. 5.11. 6.11.
7.11. 8.11. 9.11. 10.11. 11.11. 12.11. 13.11.
14.11. 15.11. 16.11. 17.11. 18.11. 19.11. 20.11.
21.11. 22.11. 23.11. 24.11. 25.11 . 26.11. 27.11.
28.11. 29.11. 30.11.        


1.11.

 • Vuoden 2015 verotustiedot tulevat julkisiksi ja ovat nähtävillä verotoimistoissa

7.11.

 • Syyskuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa.
 • Syyskuun 2016 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa
 • Lokakuun 2016 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa
 • Neljännesvuosittain ilmoittavien heinä-syyskuun 2016 arvonlisävero, työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa

 14.11.

 • Syyskuun 2016 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä
 • Lokakuun 2016 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä
 • Neljännesvuosittain ilmoittavien heinä-syyskuun 2016 arvonlisävero, työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä

21.11.

 • Lokakuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

22.11.

23.11.

 • Ennakkoveron eräpäivä
 • Tee oma-aloitteisten verojen maksujärjestelyjä koskevat pyynnöt viimeistään 23.11

25.11. 

 • Jäännösveron ensimmäisen erän maksupäivä (muut kuin yhteisöt)
  Jäännösveron 2. erän eräpäivä on 1.2.2017

29.11.

 • Veronpalautukset vuodelta 2015 maksetaan pankkitileille (muut kuin yhteisöt). Jos tilinumeroa ei ole ilmoitettu Verohallintoon, palautus maksetaan 7.12.2016 alkaen maksuosoituksena OP:n välityksellä.

Joulukuu 2016

ma ti ke to pe la su
      1.12. 2.12. 3.12. 4.12.
5.12. 6.12. 7.12. 8.12. 9.12. 10.12. 11.12.
12.12. 13.12. 14.12. 15.12. 16.12. 17.12. 18.12.
19.12. 20.12. 21.12. 22.12. 23.12. 24.12. 25.12.
26.12. 27.12. 28.12 . 29.12. 30.12. 31.12.  


5.12.

 • Lokakuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa. 

7.12.

 • Maksuosoituksena maksettavien vuoden 2015 veronpalautusten maksu alkaa OP:n välityksellä (muut kuin yhteisöt).

8.12. 

 • Lokakuun 2016 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa
 • Marraskuun 2016 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa

12.12.

 • Lokakuun 2016 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä
 • Marraskuun 2016 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä

16.12.

 • Paperi-ilmoituksina kausiveroilmoituksen ja arvonlisäveronyhteenvetoilmoituksen tiedot pitää lähettää viimeistään perjantaina 16.12. Lue lisää: vero.fi/palvelukatko

 20.12. 

 • Marraskuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)
 • Verotilin tiliote Verotili-palvelussa, www.vero.fi/verotili

22.12.

 

 • Ilmoita kausiveroilmoituksen ja arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen tiedot sähköisesti viimeistään 22.12. noin klo 15 mennessä riippuen ilmoituskanavasta. Kausiveroilmoituksia ja arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksia ei voi antaa sähköisesti ajalla 23.-31.12. Lue lisää: vero.fi/palvelukatko

23.12. 

 

 • Ennakkoveron eräpäivä

27.12.

 • Ytj.fi:ssä annetut perustamis-, muutos- ja lopettamisilmoitusten tiedot eivät välity Verohallintoon ajalla 27.12.–3.1.

28.12.

 • Verohallinnon asiakaspalvelu on suljettu 29.12.–2.1. ja sähköiset palvelut toimivat vain osittain.

29.12.

 • Tietojen haku verovelkarekisteristä ei ole käytössä 29.12.-5.1. välisenä aikana.

 • Verovelkatodistusta ei voi saada 29.12.-5.1. väliseltä ajalta.


Huom! Jos eräpäivä on lauantai tai pyhäpäivä, maksun saa maksaa ensimmäisenä arkipäivänä.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 21.11.2016