Yhteisön jäännösveron maksaminen

Kuuluu kokonaisuuteen: Maksaminen

Tämä ohje koskee osakeyhtiöitä, osuuskuntia, yhdistyksiä ja säätiöitä. 
Jos yhteisö on maksanut liian vähän veroa ennakkoon, verot on maksettava jälkikäteen jäännösverona. Jäännösverosta on maksettava myös yhteisökorkoa. Yhteisön jäännösveron eräpäivä on yhteisön verotuksen päättymiskuukautta seuraavan kuukauden 25. päivä.

Yhteisön jäännösveron eräpäivä

Yhteisöjen verotus päättyy 10 kuukauden kuluttua sen kuukauden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt. Verohallinto lähettää jäännösveron tilisiirtolomakkeen yhteisölle verotuspäätöksen mukana ennen verotuksen päättymispäivää. Tilisiirtolomakkeeseen on merkitty jäännösveron määrä ja eräpäivä. Yhteisön jäännösveron eräpäivä on yhteisön verotuksen päättymiskuukautta seuraavan kuukauden 25. päivä. Jos eräpäivä on lauantai tai pyhäpäivä, veron voi maksaa seuraavana arkipäivänä ilman viivästysseuraamuksia.

Jäännösveroa maksettaessa on aina käytettävä tilisiirrolla olevaa pankkitilinumeroa ja viitenumeroa. Jäännösvero on maksettava yhdessä erässä.

Esimerkki: Jos osakeyhtiön tilikausi päättyy 31.12.2016, verotus päättyy 31.10.2017 ja jäännösveron eräpäivä on 25.11.2017.

Maksettava yhteisökorko

Jos yhteisön ennakkoverot ovat olleet pienemmät kuin lopullinen vero, puuttuva määrä on maksettava jäännösverona, ja sille lasketaan yhteisökorkoa. Maksettava yhteisökorko tarkistetaan vuosittain. Yhteisökorko on Suomen Pankin vahvistama viitekorko + 2 prosenttiyksikköä. Vuonna 2017 yhteisökorko on 2,0 %.

Yhteisökorko lasketaan veroilmoituksen viimeistä palautuspäivää seuraavasta päivästä alkaen jäännösveron eräpäivään saakka (nämä päivät mukaan lukien). Veroilmoituksen jättöaikaan myönnetty pidennys ei vaikuta yhteisökoron laskentaan.

Esimerkki: Osakeyhtiön tilikausi on 1.2.2015–31.1.2016. Veroilmoitus on annettava viimeistään 31.5.2016. Yhteisön tilikaudelle määrätyt ennakot ovat olleet 10 000 euroa. Ennakot ovat kuitenkin olleet liian pienet, eikä osakeyhtiö ole myöskään maksanut ennakon täydennysmaksua. Osakeyhtiölle tulee maksettavaksi jäännösveroa 2 000 euroa. Jäännösverolle lasketaan yhteisökorkoa ajalle 1.6.2016–27.12.2016.

Myöhässä maksettuun jäännösveroon lisätään viivekorko

Jos jäännösvero maksetaan eräpäivän jälkeen, verolle ja mahdolliselle veronkorotukselle lasketaan viivekorkoa. Viivekorkoa on maksettava eräpäivää seuraavasta päivästä alkaen jäännösveron maksupäivään asti, nämä päivät mukaan lukien. Vuonna 2017 viivekorko on 7,0 %. Viivekoron määrä tarkistetaan vuosittain. Viivekoron vähimmäismäärä on 3 euroa. Viivekoron määrän voi laskea viivekorkolaskurilla.

Myöhässä olevan veron voi maksaa Verohallinnon tilille, ellei veroa ole siirretty ulosottoon.

Verohallinto lähettää yhteisön jäännösverosta yhden maksumuistuksen. Jos jäännösveroa ei ole maksettu maksumuistutuksen eräpäivänä, Verohallinto lähettää veron ulosottoon. Ulosotossa oleva vero maksetaan ulosottomiehelle tämän antamien ohjeiden mukaan. Ulosottomies perii ulosottomaksun ulosotossa olevasta verosta, vaikka se maksettaisiin suoraan Verohallinnon tilille.Sanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   Y

Sivu on viimeksi päivitetty 24.1.2017