Yhdistys ja säätiö

Yhdistys harjoittaa päiväkotitoimintaa. Kaupunki on ostanut yhdistykseltä tehtäväänsä liittyviä päivähoitopalveluita, mutta yhdistys itse ei ole tuottanut niitä minkään lain velvoittamana. Yhdistyksen harjoittamaa päiväkotitoimintaa ei ole tuettu julkisin varoin, vaan kysymyksessä on kunnan ostama palvelusopimus. Päivähoitotoiminta ei ole olennaisesti alihintaista, vaan palvelut on pyritty hinnoittelemaan vähintään omakustannushintaan. Päiväkotitoimintaa harjoitetaan palkatulla henkilökunnalla, toiminta on suunnitelmallista, jatkuvaa ja ulospäin suuntautuvaa. Toimintaa harjoitetaan kilpailuolosuhteissa, koska päiväkotitoimintaa harjoittavat myös verollisesti toimivat yritykset. Edellä mainittujen seikkojen perusteella yhdistyksen harjoittaman päiväkotitoiminnan katsotaan täyttävän elinkeinotoiminnan tunnusmerkit. Kun yhdistyksen yleishyödyllisyyttä arvioidaan, kiinnitetään huomiota yhdistyksen sääntöihin ja tosiasialliseen toimintaan. Sekä sääntöjen että tosiasiallisen toiminnan on täytettävä yleishyödyllisyyden edellytykset. Verohallinto arvioi yhteisön yleishyödyllisyyden aina kokonaisuuden perusteella. Verotuskäytännön mukaan yhteisöä, jonka tarkoituksena on sosiaalisen toiminnan harjoittaminen, ei pidetä yleishyödyllisenä, jos sen tosiasiallinen toiminta muodostuu yksinomaan elinkeinotoimintana pidettävästä sosiaalialan palvelutoiminnasta. Veroilmoitustietojen mukaan yhdistyksellä ei ole elinkeinotoimintana pidettävän päiväkotitoiminnan lisäksi muuta toimintaa. Näin ollen se ei ole toiminut tuloverolain (TVL) 22 §:n tarkoittamalla tavalla yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä. Nykyisen verotuskäytännön mukaan yhdistystä ei pidetä TVL 22 §:n mukaisena yleishyödyllisenä yhteisönä. Haluaisinkin tietää minkä vuoksi yhdistystä ei pidetä yleishyödyllisenä toimintana? Yhdistys ei itse pysty päättämään perimistään asiakasmaksuista, jolloin kilpailua muihin päiväkoteihin ei tule tapahtumaan. Budjetti pitää myös hyväksyä kaupungilla eikä voittoa saa tehdä yli tietyn rajan tai rahat täytyy palauttaa. Näin olleen omasta näkemyksestä päiväkodin on mahdoton harjoittaa elinkeinotoimintaa.

Yhdistysten ja säätiöiden palvelunumero
029 497 048

Tärkeät päivämäärät