Etusivu > Yritys- ja yhteisöasiakkaat > Veroilmoituksen antaminen - yhteisetuus, valtion laitos, kunta, seurakunta, ulkomainen kuolinpesä

Veroilmoituksen antaminen - yhteisetuus, valtion laitos, kunta, seurakunta, ulkomainen kuolinpesä

Kaikki yhteisetuudet, osittain verovapaat yhteisöt, ulkomaiset kuolinpesät sekä vakuutus-, työttömyys- ja työeläkekassat, joilla on verovuonna ollut veronalaista tuloa, antavat veroilmoituksen. Veroilmoitus on annettava myös, jos yhteisetuuden tai yhteisön omistaman kiinteistön tiedot ovat muuttuneet.

Jos yhteisetuudella tai osittain verovapaalla yhteisöllä (tuloverolaki 21 §) ei ole veronalaista tuloa eikä muita verotukseen vaikuttavia tietoja, veroilmoitusta ei yleensä tarvitse antaa. Veroilmoitus on kuitenkin annettava aina, jos yhteisö tai yhteisetuus on saanut erillisen kehotuksen veroilmoituksen antamiseksi.

Veroilmoitusta 6 käyttävät seuraavat yhteisetuudet ja yhteisöt:

  • yhteisetuudet, kuten yhteismetsät, tiekunnat ja osakaskunnat (ent. kalastuskunnat ja jakokunnat)
  • osittain verovapaat yhteisöt, kuten valtio ja valtion laitokset, kunnat, kuntayhtymät, maakunnat ja evankelis-luterilainen kirkko, ortodoksinen kirkkokunta sekä muu uskonnollinen yhdyskunta ja niiden seurakunnat sekä näiden palveluksessa olevia varten perustettu eläkelaitos, eläkesäätiö ja eläkekassa
  • ulkomaiset kuolinpesät
  • vakuutuskassat, työttömyyskassat ja työeläkekassat
  • muut kirjanpitovelvolliset, joille yhteisön veroilmoituslomake 6B, 6C tai 4 ei sovellu.

Yhteisöjen ja yhteisetuuksien verovelvollisuuden laajuudesta ja veroprosenteista on kerrottu tarkemmin veroilmoituksen 6 täyttöohjeessa.

Yhteisön ja yhteisetuuden ilmoittamisvelvollisuuden täyttäminen on hallituksen tai hallinnon vastuulla. Veroilmoituksen tulee olla sellaisen henkilön allekirjoittama, jolla on yhteisön nimenkirjoittamisoikeus.

Milloin veroilmoitus on annettava?

Yhteisön ja yhteisetuuden on annettava veroilmoituksensa neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymiskuukauden lopusta lukien. Myös valtio, kunta, kuntayhtymä, evankelis-luterilainen kirkko ja ortodoksisen kirkon seurakunta antavat veroilmoituksen verovuodesta 2016 alkaen neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymiskuukauden lopusta laskettuna.

Esimerkiksi jos yhteisön tilikausi päättyy 15.4.2016, veroilmoitus on annettava viimeistään 31.8.2016. Jos viimeinen jättöpäivä on lauantai tai pyhäpäivä, ilmoituksen saa jättää seuraavana arkipäivänä.

Ulkomaisen kuolinpesän on annettava veroilmoitus kultakin verovuodelta viimeistään verovuotta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä.

Veroilmoituksen antamisesta on kerrottu tarkemmin veroilmoituksen 6 täyttöohjeissa sekä seuraavilla sivuilla:

Veroilmoituksen voi antaa sähköisesti

Verohallinto käsittelee yhteisöjen veroilmoitukset sähköisessä muodossa. Tämän vuoksi Verohallinto suosittelee, että veroilmoitus annetaan sähköisesti verkkolomakkeella tai taloushallinto-ohjelman tuottamana tiedostona. Veroilmoituksen antamista varten tarvitaan Katso-tunniste, jolla kirjaudutaan sähköisiin asiointipalveluihin.

Paperilla annetut veroilmoitukset muunnetaan Verohallinnossa sähköiseen muotoon. Lomakkeen kenttiin merkityt tiedot tunnistetaan koneellisesti. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että paperilla ilmoittavat noudattavat veroilmoituksen 6 täyttöohjeita.


Tuloverotus – julkisyhteisöt

Yhteisö voi olla tuloverotuksessa kokonaan tai osittain verovelvollinen. Yhteisö voi joissain tilanteissa olla myös kokonaan verovapaa.

Muutokset toiminnassa ja toiminnan päättyminen – valtion laitokset, kunnat ja seurakunnat

Valtion laitokset, kunnat ja seurakunnat ilmoittavat Verohallintoon toiminnassaan tapahtuneista muutoksista muutos- ja lopettamisilmoituksella Y4.

 
Sivu on viimeksi päivitetty 28.11.2016