Ulkomainen yritys Suomessa

Ulkomaisen yrityksen velvollisuuksiin vaikuttaa se, millaista toimintaa yritys harjoittaa, millaista omaisuutta yrityksellä on Suomessa ja muodostuuko yritykselle Suomeen kiinteä toimipaikka. Kiinteä toimipaikka muodostuu hieman erilaisin perustein arvonlisäverotuksessa ja tuloverotuksessa.

Ilmoitukset toiminnan aloittamisesta ja muutoksista

Yritystoiminnan aloittamisesta, muutoksista sekä toiminnan lopettamisesta ilmoitetaan Y-lomakkeilla. Tiedot annetaan samalla lomakkeella sekä Verohallinnolle että Patentti- ja rekisterihallitukselle. Verohallinto selvittää annettujen tietojen perusteella muun muassa sen, mihin Verohallinnon rekistereihin yritys täytyy merkitä ja muodostuuko yritykselle kiinteä toimipaikka Suomeen arvonlisäverotuksessa tai tuloverotuksessa.

Y-lomakkeita saa osoitteesta www.ytj.fi.

Tuloverojen maksaminen Suomeen

Ulkomaisen yrityksen on maksettava liiketulosta tuloveroa Suomeen, jos yrityksellä on Suomessa kiinteä toimipaikka. Joistakin tuloista on kuitenkin maksettava veroa Suomeen, vaikka kiinteää toimipaikkaa ei muodostuisikaan. Tällaisia tuloja ovat esimerkiksi kiinteistöjen vuokraamisesta ja myynnistä saadut tulot.

Arvonlisäverovelvollisuus

Ulkomaisen yrityksen on ilmoittauduttava arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos yritys harjoittaa Suomessa arvonlisäverollista toimintaa ja yrityksellä on arvonlisäverotuksessa kiinteä toimipaikka Suomessa. Lisäksi ulkomaisen yrityksen on tietyissä tilanteissa ilmoittauduttava arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, vaikkei kiinteää toimipaikkaa syntyisikään. Rekisteriin on ilmoittauduttava esimerkiksi silloin, kun ulkomaalainen yritys myy Suomessa tavaroita tai palveluita yksityishenkilölle.

Ulkomainen yritys voi halutessaan hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi Suomessa harjoittamastaan myynnistä myös silloin, kun se ei ole velvollinen rekisteröitymään.

Työnantajavelvollisuudet

Ulkomaisen yrityksen on aina annettava Verohallinnolle vuosi-ilmoitus sellaisista palkoista, jotka se on maksanut Suomessa yleisesti verovelvolliselle työntekijälle.

Jos ulkomaiselle yritykselle muodostuu kiinteä toimipaikka Suomeen tai yritys on vapaaehtoisesti hakeutunut Suomen työnantajarekisteriin, yrityksellä on lisäksi samat työnantajavelvollisuudet kuin suomalaisellakin yrityksellä.

Ulkomaisen yrityksen työnantajavelvollisuudet

Jos ulkomainen yritys maksaa palkkaa Suomessa tehtävästä työstä, yrityksellä voi olla Suomessa sekä sosiaaliturvaan että verotukseen liittyviä velvoitteita.

Ulkomainen vuokratyönantaja Suomessa

Jos ulkomainen vuokratyönantaja vuokraa palveluksessaan olevan työntekijän Suomessa olevalle yritykselle, ulkomaisella yrityksellä on Suomessa työnantajavelvoitteita.

Kiinteä toimipaikka tuloverotuksessa

Ulkomaisen yrityksen Suomessa harjoittama toiminta voi muodostaa Suomeen kiinteän toimipaikan tuloverotuksen kannalta.

Kiinteä toimipaikka arvonlisäverotuksessa

Yritys on arvonlisäverovelvollinen, jos sille muodostuu kiinteä toimipaikka arvonlisäverotuksen kannalta.

Muutokset Suomessa harjoitetussa toiminnassa - ulkomainen yritys

Yritystoiminnassa tapahtuvista muutoksista täytyy ilmoittaa Verohallinnolle.

Yritystoiminnan lopettaminen Suomessa

Ulkomaisen yrityksen on aina ilmoitettava, jos sen yritystoiminta Suomessa loppuu.

Lähdevero ja sen palauttaminen ulkomaiselle yritykselle

Ulkomaisen yrityksen on maksettava Suomeen veroa Suomesta saamistaan tuloista. Lähdeveron perii tulon maksaja. Veron määrään vaikuttaa Suomen ja ulkomaisen yrityksen kotivaltion välinen verosopimus.

Ulkomaisen yhteisön veroilmoitus

Ulkomaisen yhteisön on annettava veroilmoitus tai selvitys toiminnastaan aina, kun Verohallinto on erikseen pyytänyt veroilmoitusta tai selvitystä. Yhteisöjen veroilmoituslomake on 6B.

Ulkomailla asuvan liikkeen- ja ammatinharjoittajan veroilmoitus

Ulkomaisen liikkeen- tai ammatinharjoittajan on annettava elinkeinotoiminnastaan veroilmoitus Suomeen, jos hän on rekisteröitynyt Suomessa ja saanut suomalaisen Y-tunnuksen.

Ulkomaisen avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön veroilmoitus

Ulkomaisen avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön on annettava elinkeinotoiminnasta veroilmoitus Suomeen, jos yhtiö on rekisteröitynyt Suomessa ja sillä on suomalainen Y-tunnus.

Yritystoiminnan aloittaminen Suomessa - ulkomainen yritys

Yrityksen on annettava perustamisilmotus yrityksen rekisteröimistä varten, jotta yritys voi aloittaa toiminnan Suomessa.

Katso myösSanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   Y

Sivustolta löydät niin työntekijöille, työnantajille kuin yrityksillekin suunnattua verotietoa.

Ulkomaisille työntekijöille, työnantajille, yrityksille ja ammatinharjoittajille suunnattua tietoa verotuksesta Suomessa.

Tärkeät päivämäärät

Sivu on viimeksi päivitetty 12.3.2014