a a a
Etusivu > Yritys- ja yhteisöasiakkaat > Osakeyhtiö ja osuuskunta > Yritys työnantajana > Työnantajan ja työntekijän eläke- ja vakuutusmaksut prosentteina vuonna 2013

Työnantajan ja työntekijän eläke- ja vakuutusmaksut prosentteina vuonna 2013

Kuuluu kokonaisuuteen: Yritys työnantajana

Työnantajan lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja ovat sosiaaliturvamaksu, työeläke-, työttömyys-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksu. Työnantaja perii työntekijän osuuden työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksusta palkanmaksun yhteydessä.

Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut (prosenttia palkasta)

1. Työnantajan sosiaaliturvamaksu (=sairausvakuutusmaksu) vuonna 2013 maksetuista palkoista 2,04 %. Työnantajan sosiaaliturvamaksua ei makseta alle 16-vuotiaalle eikä 68 vuotta täyttäneelle maksetuista palkoista.

2. a) Työeläkevakuutusmaksu (TyEL)
Työnantajan maksuun vaikuttavat mm. tilapäiset maksun alennukset sekä asiakashyvitys. Työeläkemaksut koskevat 18-67 -vuotiaita työntekijöitä.

Työnantajan työeläkevakuutusmaksu keskimäärin 17,35 %

2. b) Merimieseläkemaksut (MEL)

Merimieseläkemaksu yhteensä 22,6 %
Työnantajan osuus 11,3 %

3. Tapaturmavakuutusmaksu
Pakollisen tapaturmavakuutuksen maksu vaihtelee toimiala- ja yrityskohtaisesti. Maksu määräytyy palkkojen ja työn tapaturmariskin mukaan.

4. Työttömyysvakuutusmaksu
Työttömyysvakuutusmaksu koskee 17-64 -vuotiaita työntekijöitä.

1 990 500 euron palkkasummaan asti 0,80 %
palkkasummasta, joka ylittää 1 990 500 euroa 3,20 %
osaomistajan maksu (palkkojen määrästä riippumatta) 0,80 %

5. Ryhmähenkivakuutusmaksu
Maksu vaihtelee yhtiöittäin.

Työntekijän sosiaalivakuutusmaksut (prosenttia palkasta)

1.a) Työeläkevakuutusmaksu

Työntekijän osuus, alle 53-vuotiaat 5,15 %
Työntekijän osuus, 53 vuotta täyttäneet 6,50 %

1.b) Merimieseläkemaksu

Työntekijän osuus 11,3 %

2. Työttömyysvakuutusmaksu

työntekijän osuus 0,60 %
osaomistajan osuus 0,20 %

3. Vakuutetun sairausvakuutusmaksu
Maksu sisältyy verokorttiin merkittyyn pidätysprosenttiin, eikä sitä pidätetä erikseen palkasta.

päivärahamaksu 0,74 %
sairaanhoitomaksu 1,30 %

 Lataa

Sanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   O   P   R   S   T   V   Y

Sivu on viimeksi päivitetty 5.12.2012