a a a
Etusivu > Yritys- ja yhteisöasiakkaat > Osakeyhtiö ja osuuskunta > Yritys työnantajana > Työnantajan ja työntekijän eläke- ja vakuutusmaksuprosentit 2014

Työnantajan ja työntekijän eläke- ja vakuutusmaksuprosentit 2014

Verohallinnon tiedote, 13.12.2013

Työnantajan ja työntekijän vuoden 2014 sosiaalivakuutusmaksuprosentit on vahvistettu.

Työnantajan lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja ovat sosiaaliturvamaksu, työeläke-, työttömyys-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksu. Työnantaja perii työntekijän osuuden työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksusta palkanmaksun yhteydessä.

Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut (prosenttia palkasta)

1. Työnantajan sosiaaliturvamaksu (=sairausvakuutusmaksu) vuonna 2014 maksetuista palkoista 2,14 %. Työnantajan sosiaaliturvamaksua ei makseta alle 16-vuotiaalle eikä 68 vuotta täyttäneelle maksetuista palkoista.

2. a) Työeläkevakuutusmaksu (TyEL)
Työnantajan maksuun vaikuttavat mm. tilapäiset maksun alennukset sekä asiakashyvitys. Työeläkemaksut koskevat 18-67 -vuotiaita työntekijöitä.

Työnantajan työeläkevakuutusmaksu keskimäärin 17,75 %

2. b) Merimieseläkemaksut (MEL)

Merimieseläkemaksu yhteensä 22,8 %
Työnantajan osuus 11,4 %

3. Tapaturmavakuutusmaksu
Pakollisen tapaturmavakuutuksen maksu vaihtelee toimiala- ja yrityskohtaisesti. Maksu määräytyy palkkojen ja työn tapaturmariskin mukaan.

4. Työttömyysvakuutusmaksu
Työttömyysvakuutusmaksu koskee 17-64 -vuotiaita työntekijöitä.

1 990 500 euron palkkasummaan asti 0,75 %
palkkasummasta, joka ylittää 1 990 500 euroa 2,95 %
osaomistajan maksu (palkkojen määrästä riippumatta) 0,75 %

5. Ryhmähenkivakuutusmaksu
Maksu vaihtelee yhtiöittäin.

Työntekijän sosiaalivakuutusmaksut (prosenttia palkasta)

1.a) Työeläkevakuutusmaksu

Työntekijän osuus, alle 53-vuotiaat 5,55 %
Työntekijän osuus, 53 vuotta täyttäneet 7,05 %

1.b) Merimieseläkemaksu

Työntekijän osuus 11,4 %

2. Työttömyysvakuutusmaksu

työntekijän osuus 0,50 %
osaomistajan osuus 0,19 %

3. Vakuutetun sairausvakuutusmaksu
Maksu sisältyy verokorttiin merkittyyn pidätysprosenttiin, eikä sitä pidätetä erikseen palkasta.

päivärahamaksu 0,84 %
sairaanhoitomaksu 1,32 %

Sivu on viimeksi päivitetty 13.12.2013