Verotili

Asiakkaan verotilille merkitään verot, jotka asiakas on ilmoittanut kausiveroilmoituksella ja maksut, joita maksettaessa on käytetty verotiliviitettä. Verotilille kootaan esimerkiksi arvonlisäveroa ja työnantajasuorituksia koskevia tietoja. Tilille merkitään myös näiden verojen maksuunpanot ja palautukset sekä korot.

Ohjeet koskevat kaikkia yritys- ja yhteisöasiakkaita.

Verotilille kuuluvien verojen ilmoittamiseen ja maksamiseen tulee muutoksia vuoden 2017 alusta lähtien. Kausiveroilmoitusten sijaan verokaudelta annetaan veroilmoitus, esimerkiksi veroilmoitus arvonlisäverosta.  Verotiliviite poistuu ja se korvataan oma-aloitteisten verojen viitteellä. OmaVero korvaa Verotili-palvelun. Tarkempaa tietoa muutoksista: vero.fi/muutoksia 2017

Verotili koskee oma-aloitteisesti ilmoitettuja ja maksettuja veroja (lukuun ottamatta varainsiirtoveroa ja ennakontäydennysmaksua). Oma-aloitteiset verot on maksettava ilman Verohallinnon lähettämää tilisiirtolomaketta. Ennen oma-aloitteisen veron maksamista verovelvollinen laskee itse maksettavan veron määrän ja tarkistaa eräpäivän. Oma-aloitteisten verojen tiedot on aina ilmoitettava kausiveroilmoituksella.

Verotilistä lyhyesti: Mikä verotili on? (pdf)

Verotilille kuuluvat verot

 • arvonlisävero
 • työnantajasuoritukset (ennakonpidätys ja lähdevero palkoista sekä työnantajan sosiaaliturvamaksu)
 • arpajaisvero
 • vakuutusmaksuvero
 • ennakonpidätys puun myyntitulosta
 • ennakonpidätys osakeyhtiöltä, osuuskunnalta tai muulta yhteisöltä
 • ennakonpidätys koroista ja osuuksista
 • ennakonpidätys osingoista ja osuuskunnan ylijäämistä
 • lähdevero osingoista (rajoitetusti verovelvolliselta)
 • lähdevero koroista ja rojalteista (rajoitetusti verovelvolliselta)
 • lähdevero korkotuloista (yleisesti verovelvolliselta).

Sekä yritykset että henkilöasiakkaat maksavat edellä mainitut verot verotilille. Verotilille maksettaessa tulee käyttää verotiliviitettä, joka on asiakaskohtainen. Tarkempia tietoja aiheesta on verotilille kuuluvien verojen maksamiseen liittyvissä tilanteissa.

Ketä verotili koskee?

Verotili koskee kaikkia, jotka ilmoittavat ja maksavat verotilille kuuluvia veroja. Yritykset ja yhteisöt ilmoittavat ja maksavat verotiliveroja yleensä säännöllisesti joko kuukausittain, neljännesvuosittain tai kalenterivuosittain. Pienet yritykset, joiden kalenterivuoden liikevaihto on alle 50 000 euroa, voivat hakeutua pidennettyyn ilmoitus- ja maksujaksoon.

Myös muiden, kuten kotitalouksien, on maksettava verotiliveroja esimerkiksi silloin, kun he toimivat työnantajina.

Verotilin tiedot voi tarkistaa Verotili-palvelusta ja tiliotteelta

Verotili-palvelussa voi tarkastella verotilin tapahtumia ja antaa kausiveroilmoituksen. Verotili-palvelussa kausiveroilmoituksen tiedot ja maksetut maksut ovat nähtävillä parin päivän kuluttua siitä, kun ne ovat saapuneet Verohallintoon.

Verotilin tapahtumista laaditaan kerran kuukaudessa tiliote. Verotiliote on nähtävissä palvelussa yleensä kuukauden 22. päivänä. Tiliotteella on kokonaiskuva verotilin tilanteesta tiliotteen laatimishetkeltä. Tiliotteen voi halutessaan saada myös postitse. Tiliotteen toimitustavan voi muuttaa palvelun kohdassa Verotilikohtaiset ohjaustiedot tai soittamalla verotilin palvelunumeroon.

Palautusajankohtaa muuttamalla voi välttää edestakaisen rahaliikenteen

Verotilin palautukset (esimerkiksi negatiivinen arvonlisävero) maksetaan 12.6.2012 lähtien heti käsittelyn jälkeen, jos asiakas ei ole valinnut palautukselle muuta ajankohtaa tai asettanut palautusrajaa, eikä palauttamiselle ole muita esteitä.

Palautusajankohtaa muuttamalla voi valita jääkö palautus odottamaan tulevia velvoitteita vai maksetaanko se heti käsittelyn jälkeen. Jos palautus halutaan käyttää tuleville veroille ja maksuille, on palautusajankohdaksi valittava vaihtoehto palautus ilmoituspäivää seuraavan eräpäivän jälkeen. Palautuksen voi jättää myös kokonaan verotilille tulevia veroja ja maksuja varten. Palautusajankohdan lisäksi verotilille voi asettaa palautusrajan, jolloin ainoastaan palautusrajan ylittävä määrä palautetaan.

Kaikki palautusta koskevat muutokset voi tehdä Verotili-palvelussa (www.vero.fi/verotili) tai soittamalla Verotilin palvelunumeroon 029 497 056. Lisätietoja verotilipalautuksista: Palautusten maksaminen verotililtä.

Verotilimaksun myöhästyminen ja maksuvaikeudet

Jos vero tai maksu myöhästyy, on maksettava myös viivästyskorkoa. Myöhässä olevista veroista ja maksuista on huomautus verotilin tiliotteessa.

Mikä on Verotili-palvelu?

Verotili-palvelu on maksuton, ympäri vuorokauden auki oleva verkkopalvelu, jossa voi tarkastella verotilille ilmoitettuja ja maksettuja veroja. Palvelussa voi myös antaa kausiveroilmoituksen.

Ohjeita Verotili-palvelun käyttöön

Verotili-palvelussa voit helposti antaa kausiveroilmoituksen ja EU-yhteenvetoilmoituksen sekä hoitaa yrityksen muut verotiliasiat.  

Verotilin toiminta

Verotilille merkitään kausiveroilmoituksella ilmoitetut verot ja verotiliviitteellä maksetut maksut. Tilille merkitään myös Verohallinnon maksuunpanemat ja palauttamat oma-aloitteiset verot sekä korot.

Verotilin hyvitykset ja velvoitteet vanhentuvat viidessä vuodessa

Jos verotilillä ei ole viiteen vuoteen muita kuin hyvityskorkoon perustuvia tapahtumia, verotilillä olevat hyvitykset vanhentuvat.

Tarkista verotilin tiedot tiliotteelta

Verotilin tiedoista laaditaan kerran kuukaudessa tiliote. Tiliotteen tiedot kannattaa aina tarkistaa.

Verotilille kuuluvien verojen ilmoittaminen ja maksaminen

Verotilille maksetaan muun muassa arvonlisävero ja työnantajasuoritukset. Verotilille maksettavista veroista pitää antaa aina kausiveroilmoitus.

Palautusten maksaminen verotililtä

Verohallinto maksaa palautukseen oikeuttavan arvonlisäveron sekä muut palautettavat verot ja korot verotililtä viivytyksettä, ellei asiakas ole asettanut verotilille palautusrajaa.

Hakeutuminen pidennettyyn ilmoitus- ja maksujaksoon

Liikevaihdoltaan pienet yritykset voivat hakeutua pidennettyyn ilmoitus- ja maksujaksoon.


Sanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   Y

Sivu on viimeksi päivitetty 2.11.2016