Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus

Kuuluu kokonaisuuteen: Arvonlisäverotus

Arvonlisäverotuksessa verovelvollinen on yleensä myyjä. Rakennusalan käännetty verovelvollisuus tarkoittaa sitä, että tiettyjen rakentamispalvelujen myyntitilanteessa verosta vastaa ostaja eikä myyjä. Rakennusalan käännetty verovelvollisuus otettiin käyttöön 1.4.2011.

Milloin käännettyä verovelvollisuutta sovelletaan?

Käännettyä verovelvollisuutta sovelletaan, kun verovelvollisuus on syntynyt 1.4.2011 tai sen jälkeen. Käännettyä verovelvollisuutta ei kuitenkaan sovelleta sellaisiin keskeneräisiin palveluihin, joiden suorittamiseen on ryhdytty ennen 1.4.2011.

Käännettyä verovelvollisuutta sovelletaan Suomessa myytävään rakentamispalveluun (tai työvoiman vuokraukseen rakentamispalvelua varten), jos ostaja on elinkeinonharjoittaja, joka toiminnassaan muutoin kuin satunnaisesti myy rakentamispalvelua. Käännettyä verovelvollisuutta sovelletaan aina kun sen edellytykset täyttyvät.

Huomaa, että käännettyä verovelvollisuutta ei sovelleta tavaroiden myyntiin eikä rakentamispalvelun myyntiin yksityishenkilölle.

Käännetyn verovelvollisuuden piiriin kuuluvat tiedot rakentamispalvelujen myynneistä ja ostoista ilmoitetaan Verohallinnolle kausiveroilmoituksella.

Myyjän on aina annettava lasku, vaikka ostaja olisi verovelvollinen

Myyjän tulee antaa ostajalle lasku silloinkin, kun ostaja on verovelvollinen. Myyjän on selvitettävä, täyttääkö ostaja edellytykset, joiden perusteella käännettyä verovelvollisuutta voidaan soveltaa. Jos ne täyttyvät, myyjä laskuttaa ostajaa verottomalla laskulla. Laskussa on noudatettava yleisiä laskumerkintöjä. Siihen on merkittävä ostajan arvonlisäverotunniste, tieto siitä, että ostaja on verovelvollinen sekä verovelvollisuuden peruste esimerkiksi seuraavasti: AVL 8 c §. Suomalaisen ostajan arvonlisäverotunniste kotimaan kaupassa on Y-tunnus.

Kysy uudesta menettelystä

Verohallinto neuvoo yrityksiä puhelimitse. Laajemmissa kysymyksissä kannattaa pyytää kirjallista ohjausta ja tulkinnallisissa kysymyksissä hakea ennakkoratkaisua.

Lue lisää sivulta

Ohjeita eri kielillä:

Näin ilmoitetaan rakentamispalvelujen käännetty arvonlisävero

Käännetyn menettelyn piiriin kuuluvat palvelujen ostot, myynnit ja suoritetut verot ilmoitetaan kausiveroilmoituksen erillisillä kohdilla.Sanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   Y

Osakeyhtiö ja osuuskunta

Arvonlisäverotuksen palvelunumero
029 497 014 (Tmi, Ay, Ky)
029 497 008 (Oy, yhdistys)

Tärkeät päivämäärät

Sivu on viimeksi päivitetty 25.1.2011