Muutoksen hakeminen verotukseen - yritykset ja yhteisöt

Verotuksen muuttamiseen ja muutoksenhakuun tuli uusia säännöksiä ja käytäntöjä vuoden 2017 alussa. Muutoksen hakeminen ja hakuajat yhtenäistyivät, mutta edelleen on osittain käytössä vanhan lain mukaisia muutoksenhakuaikoja. Muutoksenhaun määräajat ja muut tarvittavat tiedot on kerrottu jokaisen verotuspäätöksen liitteenä olevassa muutoksenhakuohjeessa.

Muutosta haetaan yleensä oikaisuvaatimuksella verotuksen oikaisulautakunnalta. Yritys tai yhteisö voi hakea muutosta verotuksen oikaisulautakunnan antamaan päätökseen tekemällä valituksen hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden päätökseen voi hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus antaa valitusluvan. Ennakkoratkaisuun haetaan muutosta suoraan hallinto-oikeudelta.


Sanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   Y

Tärkeät päivämäärät

Sivu on viimeksi päivitetty 2.1.2017