Verovelkarekisteri

Kuuluu kokonaisuuteen: Maksuvaikeudet

Verovelkarekisteri on julkinen palvelu, josta voi tarkastaa tiedot yrityksen tai elinkeinonharjoittajan veroveloista ja kausiveroilmoituksen laiminlyönneistä.

Verohallinnon tietojärjestelmäuudistuksen vuoksi verotilin perintään siirtoja ei tehdä marras-joulukuussa 2016. Verotilillä olevia maksamattomia veroja ei merkitä loppuvuoden osalta verovelkarekisteriin, koska verovelan merkitseminen edellyttää erän poistamista verotililtä perintää varten. Lue lisää.

Verovelkarekisteriin pääset Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän verkkopalvelun kautta kohdasta YTJ-tietopalvelu - Yrityshaku (www.ytj.fi). Hae ensin yritys. Yrityksen perustietojen alla on otsikko ”Verovelkarekisteri”. Linkistä ”Näytä tiedot” avautuu sivu, jolla näytetään verovelkarekisteriin kirjatut tiedot. Verovelkarekisteritiedot löytyvät sen jälkeen

Verohallinto ei julkaise verovelkarekisteritietoja listauksena.

Yritysten tiedot ovat julkisia ja kaikkien katsottavissa. Sen sijaan elinkeinonharjoittajien (toiminimien) ja elinkeinotoimintaa harjoittavien kuolinpesien verovelkatietoja voivat katsoa vain tunnistautuneet käyttäjät. Palveluun tunnistaudutaan Katso-tunnisteella. Tietoja saa katsoa vain tilaajavastuu- ja hankintalain mukaisiin tarkoituksiin. Elinkeinonharjoittaja voi tarkastaa palvelusta myös omat verovelkarekisteritietonsa, jos hänellä on Katso-tunniste.

Verovelkarekisterissä ei ole henkilöasiakkaiden tietoja.

Verovelkarekisterissä julkaistaan tieto verovelasta ja kausiveroilmoitusten laiminlyönnistä

Verovelkarekisteristä näkyy, onko yrityksellä tai elinkeinonharjoittajalla verovelkaa vähintään 10 000 euroa tai kausiveroilmoituksen antamisen laiminlyöntejä viimeisten 6 kuukauden ajalta. Verovelkarekisterissä ei näytetä verovelan euromäärää vaan ainoastaan tieto siitä, onko verovelkaa vähintään 10 000 euroa vai ei.

Jos verovelkarekisterissä ei ole merkintää vähintään 10 000 euron verovelasta tai kausiveroilmoituksen laiminlyönnistä, ei asiakkaan tarvitse hankkia verovelkatodistusta tai todistusta verojen maksamisesta. Verovelkarekisteriotteen voi tulostaa itse suoraan palvelusta.

Rekisterin tiedot päivittyvät automaattisesti

Verovelkamerkintä- tai tieto ilmoituspuutteista ei ole pysyvä. Tieto päivittyy verovelkarekisteriin viivytyksettä sen jälkeen, kun maksu tai kausiveroilmoitus on saapunut Verohallinnolle. Koska rekisteri päivittyy automaattisesti, ei maksukuitin esittämisellä tai puhelinsoitolla Verohallintoon voi nopeuttaa rekisteritietojen päivittymistä.

Rekisterimerkintä poistuu myös silloin, kun asiakkaalle on tehty verovelkaa koskeva maksujärjestely.

Maksujärjestely estää julkaisun verovelkarekisterissä

Jos yrityksellä on voimassa Verohallinnon kanssa tehty maksujärjestely, verovelkarekisteritietoa ei julkaista verovelkarekisterissä. Tämä koskee kaikkia verovelkoja. Maksujärjestelyn ulkopuolisistakaan veroveloista tai kausiveroilmoitusten puutteista ei tule merkintää verovelkarekisteriin maksujärjestelyn voimassaoloaikana.

Sen sijaan ulosoton kanssa tehty maksusuunnitelma ei estä verovelan julkaisemista verovelkarekisterissä.

Täytäntöönpanokielto vaikuttaa verovelkarekisterin tietoihin

Pelkkä verotusta koskeva muutoksenhaku ei estä merkintää verovelkarekisterissä. Jos verolle on muutoksenhaun yhteydessä määrätty täytäntöönpanokielto, verovelkarekisteriin merkittävästä verovelasta vähennetään se osuus, jota täytäntöönpanokielto koskee. Jos jäljelle jäävä verovelka edelleen ylittää 10 000 euron rajan, verovelasta tulee merkintä rekisteriin.

Yrityssaneeraukset ja velkajärjestelyt

Jos yritykselle on vahvistettu yrityssaneerauslain mukainen maksuohjelma tai elinkeinonharjoittajalle on vahvistettu velkajärjestelylain mukainen maksuohjelma, verovelkatietoa ei julkaista verovelkarekisterissä.
 


Sanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   Y

Todistus verojen maksamisesta / Verovelkatodistus

Maksujärjestelypyyntö

Maksujärjestelyjen ja perinnän palvelunumero
029 497 028

Tärkeät päivämäärät

Sivu on viimeksi päivitetty 12.2.2016