Yritys- ja yhteisöasiakkaan maksuvaikeudet

Jos veron maksaminen myöhästyy, saat Verohallinnolta maksukehotuksen. Jos et pysty maksamaan veroa maksukehotuksen eräpäivänä, voit hakea maksamiseen lisäaikaa

Maksukehotus antaa lisäaikaa veron maksamiseen

Verohallinto lähettää maksamattomasta verosta maksukehotuksen, jossa on kerrottu uusi eräpäivä. Maksukehotuksen loppusummassa on mukana viivästyskorko, joka on laskettu eräpäivään saakka

Oma-aloitteiset verot voi ilmoittaa ja maksaa OmaVero-palvelussa. Niitä koskevat maksukehotukset ja muut tiedot (esimerkiksi ilmoitus ulosottoon siirrosta) sisältyvät kuukausittaiseen yhteenvetoon, joka näkyy OmaVerossa. Yhteenvedolla kerrotaan päivä, jolloin vero tulee viimeistään maksaa. Myös maksettavan määrän korkoineen voi tarkistaa OmaVerosta.

Maksukehotuksessa on myös kerrottu, miten veron perintä etenee ja mitä seurauksia on siitä, jos veroja ei makseta viimeistään maksukehotusten eräpäivinä.

Voit hakea maksujärjestelyä tilapäisten maksuvaikeuksien vuoksi

Jos et pysty maksamaan veroja maksukehotuksen eräpäivänä, voit hakea maksujärjestelyä:

  • sähköisellä lomakkeella (vero.fi/maksujärjestely)
  • soittamalla palvelunumeroon Maksujärjestelyt ja perintä, puh. 029 497 028 (puhelun hinta pvm./mpm.)
  • vapaamuotoisella kirjeellä (postita kirje osoitteeseen Verohallinto, Perintä, PL 6002, 00052 VERO)

Lue lisää maksujärjestelyistä

Ulosotossa oleva vero on maksettava ulosottoviranomaiselle

Maksukehotuksessa voi olla ilmoitus ulosottoon siirtämisestä. Jos veroa ei makseta viimeistään ilmoituksessa mainittuna päivänä, Verohallinto lähettää veron ulosottoon.

Kun vero on siirretty Verohallinnosta ulosottoon, se on maksettava ulosottoviranomaiselle.

Maksamatta jääneet verot julkaistaan verovelkarekisterissä

Maksukehotuksessa voi olla ilmoitus verovelkarekisteriin merkitsemisestä. Jos veroja ei makseta viimeistään maksukehotuksessa ilmoitettuna eräpäivänä, Verohallinto julkaisee maksamatta olevat verot verovelkarekisterissä.

Lue lisää verovelkarekisteristä

Maksamatta jääneet verot protestoidaan

Maksukehotuksessa voi olla ilmoitus maksamatta olevan arvonlisäveron, ennakonpidätyksen tai työnantajan sairausvakuutusmaksun julkaisemisesta luottotietona (protestointi).  Jos verot ovat maksamatta vielä maksukehotuksessa ilmoitetun eräpäivän jälkeenkin, Verohallinto lähettää ne julkaistavaksi protestilistalla.

Lue lisää protestoinnista

Lue myös auto- ja valmisteveron maksamista koskevat ohjeet:

 

Maksujärjestely

Veron maksamiseen voi hakea lisäaikaa tilapäisten maksuvaikeuksien vuoksi. Maksujärjestelyä voi hakea eräpäivän jälkeen.

Verovelkarekisteri

Verovelkarekisteri on julkinen palvelu, josta voi tarkastaa yrityksen tai elinkeinonharjoittajan verovelat ja laiminlyönnit oma-aloitteisten verojen ilmoittamisessa.

Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus

Asiakkaalle annetaan tilanteen mukaan joko todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus.

Yrityssaneeraus ja konkurssi

Taloudellisissa vaikeuksissa oleva velallinen voi hakeutua yrityssaneeraukseen. Yrityssaneerausmenettelyn aloittamisesta päättää tuomioistuin.

Verovelkojen julkaiseminen

Maksamatta jääneet arvonlisäverot, ennakonpidätykset ja työnantajan sairausvakuutusmaksut julkaistaan protestilistalla, jos niitä ei ole maksettu viimeistään maksukehotuksen eräpäivänä ja niiden yhteissumma on vähintään 15 000 euroa.

Ulkomaan perintä

Verohallinto voi lähettää Suomessa maksamatta jätetyn veron perittäväksi toiseen Euroopan Unionin jäsenvaltioon tai valtioon, jonka kanssa Suomella on voimassaoleva virka-apusopimus verojen perintää koskevissa asioissa.


Sanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   Y

Ennen yhteydenottoa Verohallintoon voit myös hankkia asiantuntija-apua muilta toimijoilta. Yrityksiä ja yrittäjiä koskevissa maksuvaikeuksissa apua tarjoaa esim. maksuton Talousapu-palvelu (www.talousapu.fi).

Todistus verojen maksamisesta / Verovelkatodistus

Maksujärjestelypyyntö

Maksujärjestelyjen ja perinnän palvelunumero
029 497 028

Tärkeät päivämäärät

Sivu on viimeksi päivitetty 2.1.2017