Rakentamisilmoitukset - urakka- ja työntekijätiedot

Rakennustyön tilaajien on kerättävä tietoja rakennusurakoista ja päätoteuttajan on kerättävä tietoja yhteisen työmaan työntekijöistä. 

Selvitä ensin, oletko velvollinen ilmoittamaan Verohallinnolle urakka- tai työntekijätietoja. Tiedot urakoista ja työntekijöistä annetaan eri perustein.

Tämän sivun ohjeet koskevat kaikkien yritys- ja yhteisömuotojen lisäksi esimerkiksi kuntia.

Rakennustyön tilaaja antaa urakkailmoituksen

Ilmoita urakkatiedot, jos yrityksesi:

  • ostaa rakennusurakan, joka on arvonlisäverolaissa tarkoitettua rakentamispalvelua
  • ostaa rakennustelineiden pystytys- ja purkutyötä
  • vuokraa näihin töihin työvoimaa toiselta yritykseltä

Huomaa, että urakkailmoitus annetaan vain, jos urakkasopimuksen arvo on yli 15 000 euroa ilman arvonlisäveroa.

Päätoteuttaja antaa työntekijäilmoituksen

Ilmoita työntekijätiedot, jos yrityksesi:

  • on yhteisen rakennustyömaan päätoteuttaja tai
  • on yhteisen rakennustyömaan rakennuttaja, eikä rakennustyölle ole sovittu päätoteuttajaa.

Huomaa, että työntekijäilmoitus annetaan vain, jos rakennuttajan ostamien urakoiden kokonaisarvo työmaalla on yli 15 000 euroa ilman arvonlisäveroa.

Rakentamisilmoitukset - työntekijätiedot

Päätoteuttajan on ilmoitettava työntekijätiedot Verohallinnolle, jos rakennuttajan ostamien urakoiden arvo työmaalla ylittää 15 000 euroa.

Rakentamisilmoitukset - urakkatiedot

Jokainen rakennustyöntilaaja ilmoittaa tiedot siitä urakasta, jonka on itse tilannut. Ilmoitus on tehtävä, jos sopimus ylittää 15 000 euroa.

Urakka- ja työntekijätiedot ilmoitetaan sähköisesti

Urakka- ja työntekijätiedot on ilmoitettava Verohallinnolle sähköisesti.

Pientalon hankkiminen talopakettina

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus koskee myös talopaketteina hankittavia omakotitalojen ja kesämökkien rakentamista. Tiedonantovelvollisuus koskee niin kotitaloutta, talotehdasta kuin rakennusurakoitsijaa.

Katso myösSanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   Y

Sivu on viimeksi päivitetty 31.12.2015