Puun myyntitulot

Puun myynnistä saatu tulo on metsätalouden pääomatuloa. Puun ostaja toimittaa ennakonpidätyksen kauppahinnasta.

Puun myyntitulona verotetaan tulo, joka on saatu muun muassa

  • omasta metsästä myydyistä tukeista
  • pylväistä
  • kuitupuista
  • haloista, pilkkeistä, hakkeista tai muista metsäenergiapuista
  • joulupuista ja koristehavuista
  • hintalisistä esimerkiksi bonuksista, jotka on maksettu puukaupan yhteydessä rahana tai muuna vastaavana suorituksena.

Puukauppa tehdään joko pystykauppana tai hankinta-/käteiskauppana

Pystykaupassa puun myyntitulo on aina kokonaisuudessaan metsätalouden pääomatuloa. Pystykaupalla tarkoitetaan puukauppaa, jossa puun ostaja huolehtii hakkuusopimuksessa määritellyn puutavaran hakkuusta ja kuljettamisesta käyttöpaikalleen. Puun kauppahinta sisältää pelkästään puutavaran kantoraha-arvon.

Hankinta- ja käteiskaupassa puun myyntitulo on kokonaan metsätalouden pääomatuloa, jos puutavaran hakkuun ja kuljetuksen hoitaa ulkopuolinen henkilö tai esimerkiksi metsänhoitoyhdistys. Jos hakkuu- ja kuljetustyön eli hankintatyön tekee metsänomistaja itse, metsätalouden pääomatuloa on puun myyntitulo vähennettynä hankintatyön arvolla. Hankintakaupalla tarkoitetaan puukauppaa, jossa metsänomistaja sitoutuu toimittamaan sovitut puutavaramäärät ja -lajit luovutuspaikkaan sovittuna aikana. Käteiskaupalla tarkoitetaan puukauppaa, jossa myyntipaikkaan kuljetettu puutavara myydään ostajalle ilman etukäteissopimusta. Puun kauppahinta sisältää korvauksen sekä myydystä puusta että puutavaran valmistamisesta ja kuljettamisesta. Lue lisää sivulta: Hankintatyö.

Jos myyt puuta tonttimaalta esimerkiksi kesämökiltä, puun myynnistä saatu tulo verotetaan muuna pääomatulona. Hankintatyön arvoa ei voi vähentää, koska puun myyntiä ei veroteta metsätalouden pääomatulona.

Ilmoita puun myyntitulot

Esimerkki: Olet tehnyt 20.12.2013 metsäyhtiön kanssa metsänhakkuusopimuksen eli pystykaupan. Metsäyhtiö on maksanut tammikuussa 2014 maksusuorituksen seuraavasti:

puukauppatulo 10 000 euroa
arvonlisävero +2 400 euroa
ennakonpidätys -2 000 euroa
sinulle maksettiin 10 400 euroa

Ilmoita

  • puun myyntitulo 10 000 euroa vuoden 2014 metsätalouden veroilmoituksella (2C)
  • arvonlisävero 2 400 euroa kausiveroilmoituksella

Ennakonpidätystä ei tarvitse ilmoittaa lainkaan. Verohallinto saa siitä tiedon suoraan metsäyhtiöltä.

Puun ostajan ennakonpidätysvelvollisuus

Puun ostajan on normaalisti toimitettava ennakonpidätys metsänomistajalle maksamastaan puukauppahinnasta.

Hankintatyö

Hankintakaupan myyntitulo jaetaan pääomatuloksi ja ansiotuloksi. Ansiotulona verotetaan hankintatyön arvo.Sanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   Y

Sivu on viimeksi päivitetty 7.12.2012