Verojen maksaminen

Tämä ohje koskee henkilöasiakkaita, liikkeen- ja ammatinharjoittajia, avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiömiehiä sekä maatalousyrittäjiä ja metsänomistajia.

Joistakin veroista Verohallinto lähettää verotuspäätöksen, jossa kerrotaan veron määrä ja eräpäivä sekä muut maksun tiedot. Osa veroista taas on maksettava oma-aloitteisesti, jolloin maksajan on itse laskettava veron määrä ja tarkistettava eräpäivä.

Miten ja mihin verot maksetaan?

Verot maksetaan Verohallinnon pankkitileille Nordeaan, Danske Bankiin tai OP:in. Verohallinnon tilinumerot on merkitty tilisiirtolomakkeisiin. OmaVeroon kuuluville veroille on omat pankkitilit.

Kun maksat veroja, on tärkeää, että käytät oikeaa pankkitilinumeroa ja viitenumeroa. Viitenumeron avulla Verohallinto kohdistaa suorituksen oikean maksajan hyväksi.

Vero on maksettu ajallaan, jos se maksetaan viimeistään eräpäivänä. Eräpäivä on merkitty Verohallinnon lähettämään tilisiirtolomakkeeseen. Oma-aloitteisten verojen eräpäivät on säädetty verolaeissa. Jos eräpäivä on lauantai tai pyhäpäivä, veron saa maksaa seuraavana arkipäivänä ilman viivästysseuraamuksia. Maksupäiväksi katsotaan se päivä, jona pankki veloittaa maksun maksajan tililtä tai kuittaa maksun saaduksi.

Voit maksaa verot myös joihinkin Danske Bankin toimipaikkoihin ilman palvelumaksuja. Sinulla on oltava mukana Verohallinnon tilisiirtolomake tai maksun yksilöintitiedot. Lisää tietoa asiasta saa Danske Bankin Internet-sivuilta www.danskebank.fi. Ahvenanmaalla verojen käteismaksuja ottaa vastaan Ahvenanmaan valtionvirasto.

Verohallinnolle kuuluvia veroja ei voi maksaa Tullin toimipaikkoihin.

Oma-aloitteisten verojen ilmoittaminen ja maksaminen

Ilmoita arvonlisäveron, työnantajasuoritusten sekä muiden oma-aloitteisten verojen tiedot verkossa.

Kiinteistöveron maksaminen

Kiinteistövero määrätään asiakkaalle, joka omistaa kiinteistön kalenterivuoden alussa (1. tammikuuta).

Henkilöasiakkaan ennakkoveron maksaminen

Verohallinto lähettää ennakkoverosta maksajalle päätöksen ja tilisiirrot, joiden mukaan vero maksetaan. 

Henkilöasiakkaan ennakon täydennysmaksu

Vältät verovuoden 2016 jäännösveron koron, jos maksat riittävästi ennakon täydennysmaksua viimeistään 31.1.2017.

Jäännösveron maksaminen

Jos et ole maksanut riittävästi veroja vuoden mittaan, sinun on maksettava puuttuvat verot jälkikäteen jäännösverona.

Yle-vero

Yle-vero korvasi televisiomaksun vuodesta 2013 alkaen.

Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus

Asiakkaalle annetaan tilanteen mukaan joko todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus.

Verojen maksaminen ulkomailta

Jos veroja maksetaan ulkomailta, on erityisen tärkeää ilmoittaa maksun viitenumero sekä maksajan tiedot. Maksajan on selvitettävä maksun välittämiseen kuluva aika käyttämästään pankista ja otettava se huomioon maksupäivässä. Maksetun summan on katettava veron lisäksi myös pankin perimät välitys- ja muut kulut. Kulujen määrä on selvitettävä pankista.

Katso myösSanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   Y

Sivu on viimeksi päivitetty 3.1.2017