Jäännösveron maksaminen

Kuuluu kokonaisuuteen: Ennakkovero

Tämä ohje koskee henkilöasiakkaita, liikkeen- ja ammatinharjoittajia, avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiömiehiä sekä maatalousyrittäjiä ja metsänomistajia.

Jos et ole maksanut riittävästi veroja vuoden mittaan, sinun on maksettava puuttuvat verot jälkikäteen jäännösverona. Saat jäännösveron tilisiirrot Verohallinnolta verotuspäätöksen mukana. Verovuoden 2016 jäännösveron ensimmäinen erä maksetaan 29.11.2017 ja toinen erä 1.2.2018.

Jos jäännösveron määrä on 170 euroa tai enemmän, summa jaetaan kahteen maksuerään. Alle 170 euron jäännösvero on maksettava kerralla 29.11.2017. Alle 10 euron jäännösveroa ei peritä.

Saat jäännösveron tilisiirrot jo keväällä

Saat jäännösveron tilisiirtolomakkeet jo keväällä esitäytetyn veroilmoituksen mukana. Jos veroilmoituksessasi ei ole korjattavaa tai täydennettävää, tilisiirrot jäävät voimaan. Pidä ne tallessa maksamista varten. Jos verotuksesi muuttuu, Verohallinto lähettää sinulle syksyllä uuden verotuspäätöksen ja tilisiirrot.

Tilisiirrolla maksettaessa käytetään kansainvälistä pankkiviitettä eli RF-viitettä. Viitettä käytetään maksamisessa samalla tavalla kuin viitenumeroa. RF-viite kirjoitetaan kokonaan, myös kirjaimet RF (esimerkiksi RF55 5305 8282 8282 8091 0197). Jos RF-viitteen syöttäminen ei jostain syystä onnistu, voi neljä ensimmäistä merkkiä jättää pois.

Kun maksat jäännösveroa, käytä aina pankkitilinumeroa ja viitenumeroa, jotka on merkitty tilisiirtoon. Jos maksueriä on kaksi, molemmilla erillä on oma viitenumero.

Jos jäännösverossa on kaksi maksuerää, kohdistuu ylimääräinen maksu jäännösveron toiselle erälle.

Tilisiirron oikeassa yläkulmassa on kuviokoodi (QR-koodi), joka helpottaa maksamista mobiililaitteilla.

Tilisiirtolomakkeiden tilaaminen

Voit tilata tarvittaessa uudet tilisiirtolomakkeet jäännösveron maksamista varten. Saat uudet tilisiirtolomakkeet postitse noin viikon kuluessa tilauksen tekemisestä. Tilisiirtolomakkeet lähetetään Verohallinnon asiakastiedoissa olevaan osoitteeseen. Jos maksueriä on useampi kuin yksi, saat tilisiirrot kaikista eristä. Tilaa tilisiirtolomakkeet

Voit maksaa jäännösveron e-laskulla tai suoramaksulla

Tilaa e-lasku verkkopankissasi tai tee suoramaksutoimeksianto pankkisi kanssa, niin maksaminen on vaivatonta eikä veron eräpäivä unohdu. Tee e-laskutilaus tai suoramaksutoimeksianto viimeistään 3 viikkoa ennen eräpäivää.

Jos tilaat nyt tai olet tilannut jo aiemmin e-laskun kiinteistöverosta, saat e-laskun myös mahdollisesta jäännösverosta ja ennakkoverosta. Samoin jos tilaat e-laskun jäännösverosta, saat sen myös jatkossa kiinteistöverosta ja ennakkoverosta. Sama menettely koskee suoramaksua. Jos et halua maksaa jäännösveroa e-laskulla tai suoramaksulla, voit perua tilauksen tai toimeksiannon. Huomioithan, että samalla perut kuitenkin myös kiinteistöveroa ja ennakkoveroa koskevan e-laskun tai suoramaksun.

Jäännösveron korko

Vuoden 2016 jäännösverolle lasketaan korkoa 1.2.2017 alkaen jäännösveron ensimmäisen erän eräpäivään asti. Alle 10 000 euron jäännösveron korko on 0,5 %. 10 000 euroa ylittävältä osalta korko on 2 % vuonna 2017 (korko on Suomen Pankin vahvistama viitekorko + 2 prosenttiyksikköä). Korkoprosentti tarkistetaan vuosittain. Lasketusta jäännösveron korosta vähennetään aina 20 euroa. Käytännössä joudut maksamaan verovuoden 2016 jäännösverolle korkoa, jos jäännösverojesi määrä ylittää noin 4 788 euroa.

Jäännösveron maksaminen ennen eräpäivää

Jos maksat jäännösveroa tai ennakon täydennysmaksua etukäteen 30.9. mennessä, saat uuden verotuspäätöksen ja tilisiirtolomakkeet, joissa maksamasi osuus on otettu huomioon sekä veron että koron määrässä. Uusi verotuspäätös tilinsiirtolomakkeineen lähetetään sinulle lokakuun loppuun mennessä. Jos maksettavaa vielä jää, niin ensimmäisen erän eräpäivä on 29.11.2017. Jos jäljelle jäänyt vero on alle 170 euroa, se on maksettava yhdessä erässä marraskuussa. Vähintään 170 euron jäännösvero jaetaan kahteen maksuerään marras- ja helmikuulle.

Jos maksat jäännösveron ensimmäisen erän ennen eräpäivää loka- tai marraskuussa, maksu kohdistuu marraskuun erälle.

Esimerkki: Jäännösveron määrä on 300 euroa ja se on jaettu marras- ja helmikuussa maksettaviin 150 euron suuruisiin maksueriin. Maksat 13.6.2017 marraskuun erän 150 euroa. Saat uuden verotuspäätöksen ja tilisiirtolomakkeen, jossa maksamatta olevan 150 euron jäännösveron eräpäivä on marraskuussa. Et siis välty marraskuun maksuerältä sillä, että maksat marraskuun erän etukäteen.

Esimerkki: Jäännösveron määrä on 550 euroa. Maksuerät ovat 275 euroa marraskuussa ja 275 euroa helmikuussa. Maksat 200 euroa 18.7.2017. Saat uuden verotuspäätöksen ja tilisiirtolomakkeet, joissa maksamatta olevan jäännösveron maksuerät ovat 175 euroa marraskuussa ja 175 euroa helmikuussa.

Jos maksat jäännösveroa ennen eräpäivää mutta vasta myöhemmin kuin 30.9.2017, sinulle ei enää lähetetä uusia tilisiirtolomakkeita. Jos maksat etukäteen vain osan jäännösveron maksuerästä, käytä myös loppusummaa maksaessasi samaa viitenumeroa.

Myöhässä maksetulle jäännösverolle peritään viivekorkoa

Jos maksat jäännösveron eräpäivän jälkeen, sinun on maksettava myös viivekorkoa. Voit maksaa viivekoron samalla tilisiirrolla kuin jäännösveron. Viivekoron määrän voit laskea viivekorkolaskurilla. Ota huomioon, että viivekorkoa peritään myös mahdolliselle veronkorotukselle.

Viivekorko lasketaan eräpäivää seuraavasta päivästä alkaen maksupäivään saakka (nämä päivät mukaan lukien). Viivekoron korkoprosentti tarkistetaan vuosittain. Vuonna 2017 viivekorko on 7 %. Viivekoron vähimmäismäärä on 3 euroa.

Verohallinto lähettää verovuoden 2015 jäännösveron molemmista eristä kaksi maksumuistutusta. Verovuoden 2016 jäännösveron eristä lähetetään enää vain yksi maksumuistutus. Jos jäännösveroa ei makseta maksumuistutuksen eräpäivänä, Verohallinto lähettää veron ulosottoon.

Verovuoden 2015 jäännösveron ensimmäisen erän maksumuistutusten eräpäivät ovat 6.3. ja 6.4.2017. Toisen erän maksumuistutusten eräpäivät ovat 6.4. ja 8.5.2017. Jos et pysty maksamaan veroa maksumuistutuksen eräpäivänä, voit hakea maksujärjestelyä.

Lue lisää maksujärjestelyistä

Ulosotossa oleva vero maksetaan ulosottomiehelle tämän antamien ohjeiden mukaan. Ulosottomies perii ulosottomaksun, vaikka maksaisit jäännösveron suoraan Verohallinnon tilille.

Huom. Jos sinulla on kysyttävää jäännösveron maksamisesta, soita maksuliikenteen palvelunumeroon 029 497 026. Jos kysymyksesi liittyy jäännösveron määrään tai verotuspäätökseen (esimerkiksi vähennyksiin), soita palkan- ja eläkkeensaajien palvelunumeroon 029 497 002.


Sanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   Y

Maatalousyrittäjä ja metsänomistaja

Maksuliikenne, tili- ja viitenumerot, veronpalautusten maksaminen -palvelunumero
029 497 026

Tärkeät päivämäärät

Sivu on viimeksi päivitetty 12.4.2017