Ennakkoverot

Maatalouden tuloksesta maksetaan etukäteen ennakkoveroa. Verohallinto määrää etukäteen maksettavan veron eli ennakkoveron  joko maataloudenharjoittajan oman arvion tai toiminnan edellisen vuoden tuloksen perusteella. Ennakkoa voidaan muuttaa.

Asioi verkossa

Hae tai muuta ennakkoveroa (vero.fi/verokortti)

Kirjaudu henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla

Miten ennakkovero määräytyy?

Verohallinto määrää ennakon yleensä automaattisesti tulevalle vuodelle viimeksi päättyneen verotuksen mukaan.

Toimintansa aloittavan maatalousyrittäjän on arvioitava maatalouden tuloksen määrä ja  haettava ennakoita Verokortti verkossa -palvelusta (vero.fi/verokortti) tai lomakkeella Verokorttihakemus ja ennakkoverohakemus (5010).

Maatalousyrittäjän ennakon määrään vaikuttavat maatalouden verotettavan tuloksen lisäksi myös kaikki muut yrittäjän verovuoden tulot vähennyksineen.

Ennakkoveron määrä kannattaa tarkistaa

Verohallinto määrää ennakkoveron ja lähettää niistä postitse ennakkoveropäätöksen ja tilisiirtolomakkeet. Jos maatalousyrittäjä on maksanut ennakkoveroa jo edellisenä vuonna, Verohallinto postittaa hänelle tulevan vuoden ennakkoveropäätöksen ja tilisiirtolomakkeet automaattisesti vuodenvaihteessa. Tarkista ennakon oikeellisuus, jotta vältyt jäännösverojen maksulta sekä mahdollista jäännösveron korolta. Lue lisää ennakon viivästysseuraamuksista sivulta Henkilöasiakkaan ennakkoveron maksaminen.

Maatalousyrittäjän kannattaa seurata ennakon perustana olevan tulosarvion toteutumista koko vuoden. Jos lopullinen tulos tulee poikkeamaan arviosta, ennakon määrään voi hakea muutosta. Jos ennakko on määrätty liian suureksi, on erittäin tärkeää pyytää Verohallintoa alentamaan ennakkoa sen sijaan, että jättäisi veron kokonaan maksamatta tai maksaisi vähemmän kuin on määrätty.

Jos ennakkoon on haettu muutosta tai jos Verohallinto on määrännyt ennakon vasta verovuoden aikana, Verohallinto lähettää uuden ennakkoveropäätöksen tilisiirtolomakkeineen yleensä muutoksen hakemista tai ennakon määräämistä seuraavan viikon aikana. Vaikka ennakkoon olisi haettu muutosta, on aiempi ennakko ja sen maksupäivät voimassa siihen saakka, kunnes uusi korvaava ennakkoveropäätös tilisiirtolomakkeineen saapuu.

Ennakko määrätään veron suuruuden mukaan kahdessa tai useammassa yhtä suuressa erässä. Pienin maksettavaksi määrättävä ennakko on 170 euroa.

Jos ennakkoveroa on maksettu liikaa

Jos maatalousyrittäjä on maksanut ennakkoa liikaa, saa hän veronpalautusta. Verohallinto maksaa veronpalautukselle palautuskorkoa. Korko lasketaan verovuotta seuraavan helmikuun 1. päivästä alkaen palautuskuukautta edeltävän kuukauden loppuun. Palautukselle maksettu korko ei ole veronalaista tuloa.

Jos ennakkoveroa on maksettu liian vähän

Jos olet maksanut ennakkoveroa liian vähän, voit maksaa oma-aloitteisesti ennakon täydennysmaksua. Tällaisia tilanteita voi olla esimerkiksi silloin, kun maatalouden tulosta ei ole määrätty ennakkoveroa lainkaan tai määrätty ennakkovero on ollut liian pieni. Ennakon täydennysmaksua maksettaessa yrittäjän tulee itse laskea ennakon täydennysmaksuna maksettavan veron määrä.

Jos olet maksanut ennakkoa liian vähän etkä ole maksanut ennakontäydennysmaksua, vero tulee maksettavaksi jäännösverona lopullisessa verotuksessa. Jäännösverolle on lisäksi maksettava jäännösveron korkoa. Korko lasketaan verovuotta seuraavan helmikuun 1. päivästä jäännösveron ensimmäisen erän eräpäivään. Jäännösveron korko ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen.

Puun ostajan velvollisuudet

Puun ostajan on yleensä toimitettava ennakonpidätys metsänomistajalle maksamastaan puukauppahinnasta.

Henkilöasiakkaan ennakkoveron maksaminen

Verohallinto lähettää ennakkoverosta maksajalle päätöksen ja tilisiirrot, joiden mukaan vero maksetaan. 

Jäännösveron maksaminen

Jos et ole maksanut riittävästi veroja vuoden mittaan, sinun on maksettava puuttuvat verot jälkikäteen jäännösverona. Verovuoden 2015 jäännösveron toinen erä maksetaan 1.2.2017.


Sanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   Y

Sivu on viimeksi päivitetty 18.12.2013