a a a

Arvonlisäveron alarajahuojennus

Kuuluu kokonaisuuteen: Arvonlisäverotus

Arvonlisäverovelvollinen voi saada huojennusta maksettavasta arvonlisäverosta, jos tilikauden (12 kk) veroton liikevaihto on alle 22 500 euroa. Tilikauden aikana kausiveroilmoitukset annetaan ja arvonlisävero maksetaan normaalisti. Verovelvollinen laskee itse huojennukseen oikeuttavan määrän ja ilmoittaa tiedot tilikauden viimeisen kuukauden tai kalenterivuoden viimeisen kohdekauden kausiveroilmoituksella.

Vähäisen liiketoiminnan harjoittaja on vapautettu arvonlisäverosta, jos tilikauden liikevaihto on enintään 8 500 euroa. Jos tämä alaraja ylittyy tai jos yritys on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, yrityksen on suoritettava veroa kaikesta tilikauden myynnistä arvonlisäverolain yleisten sääntöjen mukaan. Pienyrityksellä voi kuitenkin olla oikeus arvonlisäverovelvollisuuden alarajaan liittyvään veronhuojennukseen. Huojennuksen määrä riippuu yrityksen liikevaihdosta. Huojennuksen voivat saada kaikki arvonlisäverovelvolliset yritysmuodosta riippumatta.

Jos liikevaihto on enintään 8 500 euroa, verovelvollinen saa huojennuksena koko tilikaudelta tilitettävän veron. Jos liikevaihto on vähintään 8 500 euroa mutta alle 22 500 euroa, maksettavaa arvonlisäveroa huojennetaan osittain. Huojennuksen määrän voi laskea seuraavalla laskukaavalla:

vero – (liikevaihto – 8 500) x vero
            14 000

Jos tilikaudelta suoritettava vero on negatiivinen eli tilikauden ostoihin sisältyvä vero on suurempi kuin myynneistä suoritettava vero, huojennusta ei voi saada.

Tarkemmat ohjeet huojennukseen oikeuttavan liikevaihdon ja veron laskemisesta on sivulla

Milloin alarajahuojennusta koskevat tiedot ilmoitetaan?

Alarajahuojennustiedot ilmoitetaan arvonlisäveron ilmoitusjakson perusteella joko tilikauden viimeisen kuukauden tai kalenterivuoden viimeisen kohdekauden kausiveroilmoituksella.
Jos arvonlisäveron ilmoitusjakso on

  • kuukausi, tiedot ilmoitetaan tilikauden viimeisen kuukauden kausiveroilmoituksella.
  • neljännesvuosi, tiedot ilmoitetaan kalenterivuoden viimeisen neljänneksen kausiveroilmoituksella.
  • kalenterivuosi, tiedot ilmoitetaan kalenterivuodelta annettavassa kausiveroilmoituksessa.

 Lataa

Sanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   O   P   R   S   T   V   Y

Sivu on viimeksi päivitetty 18.2.2011