Tuloverotus - liikkeen- tai ammatinharjoittaja

Elinkeinotoiminnan tulos jaetaan ansio- ja pääomatuloksi. Vahvistettu tappio voidaan vähentää.

Elinkeinotoiminnan tuloksen laskeminen

Elinkeinotoiminnan tulos lasketaan siten, että elinkeinotoiminnan tuotoista vähennetään elinkeinotoiminnan kulut. Kun tuloksesta vähennetään aikaisempien vuosien tappiot, saadaan jaettava yritystulo. Yritystulo jaetaan elinkeinoharjoittajan pääoma- ja ansiotuloksi.

Pääoma- ja ansiotulot

Jaettavasta yritystulosta määritetään ensin pääomatulo-osuus. Pääomatuloa on 20 %:n vuotuinen tuotto edellisen vuoden nettovarallisuudesta. Jos olet vuoden aikana aloittanut elinkeinotoiminnan harjoittamisen, pääomatulo-osuus lasketaan saman vuoden nettovarallisuuden mukaan. Jos haluat, voit vaatia pääomatulo-osuudeksi vain 10 % tai 0 % nettovarallisuudesta. Vaatimus on tehtävä veroilmoituslomakkeella ennen verotuksen päättymistä.

Pääomatulo-osuus verotetaan pääomatuloverokannan 30 % mukaan. Pääomatulon 30 000 (40 000 vuonna 2014) euroa ylittävästä osasta vero on kuitenkin 33 % (32% vuonna 2014).

Jaettavasta yritystulosta vähennetään pääomatulo-osuus, ja erotukseksi jää ansiotulo-osuus. Nämä ansiotulot lisätään sinun muihin ansiotuloihin esimerkiksi palkkatuloihin. Verotus ansiotuloista on progressiivinen.

Yritystulon jako puolisoiden kesken

Jos puolisot harjoittavat elinkeinotoimintaa yhdessä, jaettavan yritystulon pääomatulo- ja ansiotulo-osuudet jaetaan puolisoiden kesken.

Lue lisää puolison määritelmästä verotuksessa

Elinkeinotoiminnan nettovarallisuus

Elinkeinotoiminnan nettovarallisuus lasketaan vähentämällä elinkeinotoiminnan varoista sen velat. Elinkeinotoiminnan varoihin luetaan esimerkiksi myytävien tuotteiden varasto ja omistettu liiketila. Varoihin lisätään myös 30 % elinkeinotoiminnan maksetuista palkoista. Tämä lisäyksen tekee Verohallinto.

Elinkeinotoiminnan tappion vahvistaminen ja vähentäminen

Tappio vahvistetaan joko elinkeinotoiminnan tappioksi tai siirretään vaatimuksestasi osittain tai kokonaan vähennettäväksi saman vuoden pääomatuloista.

Kirjanpito, tilikausi ja verovuosi

Liikkeen- ja ammatinharjoittajilla on kirjanpitovelvollisuus toiminnastaan.

Elinkeinotoiminnan tuotot ja kulut

Elinkeinotoiminnan tuotoista vähennetään kulut, jotka ovat aiheutuneet tuottojen hankkimisesta tai säilyttämisestä.

Elinkeinotoiminnan nettovarallisuus

Elinkeinotoiminnan nettovarallisuuden avulla yritystulo jaetaan pääomatuloksi ja ansiotuloksi.

Liikkeen- ja ammatinharjoittajan tappiot

Elinkeinotoiminnan tappio voidaan joko vahvistaa elinkeinotoiminnan tulolähteen tappioksi tai siirtää vähennettäväksi pääomatuloista.

Lisävähennykset − liikkeen- ja ammatinharjoittaja

Liikkeen- ja ammatinharjoittaja voi työmatkojen perusteella vaatia verotuksessa lisävähennystä. Lisävähennyksellä hyvitetään liikkeen- ja ammatinharjoittajalle se, ettei itselleen voi maksaa verovapaata päivärahaa eikä kilometrikorvausta.Sanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   Y

Sivu on viimeksi päivitetty 2.1.2015