Arvonlisäveron alarajahuojennus

Kuuluu kokonaisuuteen: Arvonlisäverotus

Arvonlisäverovelvollinen voi saada huojennusta maksettavasta arvonlisäverosta, jos tilikauden (12 kk) liikevaihto ilman arvonlisäveron osuutta on alle 30 000 euroa (31.12.2015 saakka raja oli 22 500 euroa). Tilikauden aikana kausiveroilmoitukset annetaan ja arvonlisävero maksetaan normaalisti. Verovelvollinen laskee itse huojennukseen oikeuttavan määrän ja ilmoittaa tiedot tilikauden viimeisen kuukauden tai kalenterivuoden viimeisen kohdekauden kausiveroilmoituksella.

Arvonlisäverotukseen liittyvä vähäisen liiketoiminnan alaraja ja veronhuojennukseen oikeuttavan liikevaihdon yläraja nousevat vuonna 2016. Muutokset koskevat tilikausia, jotka alkavat 1.1.2016 tai sen jälkeen. Verovelvollisuuden uusi alaraja on 10 000 euroa (aiempi raja oli 8 500 euroa) ja veronhuojennukseen oikeuttavan liikevaihdon uusi yläraja on 30 000 euroa (aiempi raja oli 22 500 euroa).

Vähäisen liiketoiminnan harjoittaja on vapautettu arvonlisäverosta, jos tilikauden liikevaihto on enintään 10 000 euroa (31.12.2015 saakka raja oli 8 500 euroa). Jos tämä alaraja ylittyy tai jos yritys on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, yrityksen on suoritettava veroa kaikesta tilikauden myynnistä arvonlisäverolain yleisten sääntöjen mukaan. Pienyrityksellä voi kuitenkin olla oikeus arvonlisäverovelvollisuuden alarajaan liittyvään veronhuojennukseen. Huojennuksen määrä riippuu yrityksen liikevaihdosta. Huojennuksen voivat saada kaikki arvonlisäverovelvolliset yritysmuodosta riippumatta.

Ennen 1.1.2016 alkaneilta tilikausilta huojennus lasketaan seuraavasti:

Jos liikevaihto on enintään 8 500 euroa, verovelvollinen saa huojennuksena koko tilikaudelta tilitettävän veron (myynnin verot - vähennettävät verot). Tällöin huojennuksen määrää ei lasketa alla olevalla kaavalla. Jos liikevaihto on vähintään 8 500 euroa, mutta alle 22 500 euroa, maksettavaa arvonlisäveroa huojennetaan osittain. Tällöin huojennuksen määrä lasketaan seuraavalla laskukaavalla:

vero – (liikevaihto – 8 500) x vero
            14 000

1.1. 2016 tai sen jälkeen alkaneilta tilikausilta huojennus lasketaan seuraavasti:

Jos liikevaihto on enintään 10 000 euroa, verovelvollinen saa huojennuksena koko tilikaudelta tilitettävän veron (myynnin verot - vähennettävät verot). Tällöin huojennuksen määrää ei lasketa alla olevalla kaavalla. Jos liikevaihto on vähintään 10 000, mutta alle 30 000 euroa, maksettavaa arvonlisäveroa huojennetaan osittain. Tällöin huojennuksen määrä lasketaan seuraavalla laskukaavalla:

vero – (liikevaihto – 10 000) x vero
            20 000

Jos tilikaudelta suoritettava vero on negatiivinen eli tilikauden ostoihin sisältyvä vero on suurempi kuin myynneistä suoritettava vero, huojennusta ei voi saada.

Tarkemmat ohjeet huojennukseen oikeuttavan liikevaihdon ja veron laskemisesta on sivulla:

Arvonlisäveron alarajahuojennus (päivitetty versio)

Arvonlisäveron alarajahuojennus (vanhempi versio)

Milloin alarajahuojennusta koskevat tiedot ilmoitetaan?

Alarajahuojennustiedot ilmoitetaan arvonlisäveron ilmoitusjakson perusteella joko tilikauden viimeisen kuukauden tai kalenterivuoden viimeisen kohdekauden kausiveroilmoituksella.
Jos arvonlisäveron ilmoitusjakso on

  • kuukausi, tiedot ilmoitetaan tilikauden viimeisen kuukauden kausiveroilmoituksella.
  • neljännesvuosi, tiedot ilmoitetaan kalenterivuoden viimeisen neljänneksen kausiveroilmoituksella.
  • kalenterivuosi, tiedot ilmoitetaan kalenterivuodelta annettavassa kausiveroilmoituksessa.

 Sanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   Y

Sivu on viimeksi päivitetty 29.12.2015