Kiinteistövero

Ohjeet koskevat sekä henkilöasiakkaita että yritys- ja yhteisöasiakkaita.

Saat kiinteistö-verotuspäätöksen

Saat päätöksen ja tilisiirtolomakkeet maaliskuussa postitse - säilytä nämä!

Tarkista päätöksen tiedot

Jos tiedoissa virheitä tai puutteita,
korjaa kiinteistötiedot verkossa (vero.fi/kiinteistötiedot)

Maksa vero

Maksupäivät syksyllä
  4.9. ja 16.10.

Ilmoita nämä kiinteistön muutokset

Korjausilmoituksen viimeinen jättöpäivä on merkitty kotiin tulevan kiinteistöverotuspäätöksen ilmoitusosaan. Se on joko 9.5.2017 tai 16.5.2017

Yhteisöjen ja yhteisetuuksien viimeinen palautuspäivä on 2.5.2017.

Asioi verkossa

Korjaa kiinteistötiedot verkossa (vero.fi/kiinteistötiedot)

Voit tehdä korjaukset myös paperilomakkeella.

Katso ohjevideo kiinteistötietojen korjaamisesta (www.youtube.com)

Puolisot antavat yhteisen ilmoituksen

Jos omistat kiinteistön yhdessä puolisosi kanssa, riittää, että täydennätte ja palautatte jommankumman puolison ilmoitusosan.

Kiinteistöveron maksaa se, joka omistaa kiinteistön 1.1.

Omistajaksi katsotaan myös omistajan veroinen haltija. Jos maapohja ja rakennus kuuluvat eri omistajille, kiinteistöveron maksaa maapohjasta sen omistaja ja rakennuksesta sen omistaja.

Kiinteistövero on maan ja rakennusten arvoon perustuva vero, jonka Verohallinto tilittää kiinteistön sijaintikunnalle. Kiinteistöveroprosentin päättää kunta.

Verohallinto ei määrää kiinteistöveroa eikä lähetä kiinteistöverotuspäätöstä, jos veron määrä on alle 17 euroa.

Usein kysyttyä

Kiinteistövero on noussut vaikka mikään ei ole muuttunut

Tarkista rakennusten tiedot. Useat kunnat ovat tarkistaneet  alueella olevia rakennuksia ja ilmoittaneet muutoksista. Rakennusten tietojen muutos vaikuttaa kiinteistöveroon.

Myös kunnan kiinteistöveroprosenttiin on voinut tulla muutoksia edellisestä vuodesta

Katso: Kiinteistöveroprosentit kunnittain vuonna 2017

Olen ostanut kiinteistön vuonna 2017

Älä ilmoita kiinteistön tietoja Verohallintoon. Saamme tiedot Maanmittauslaitokselta.

Saat kiinteistöverotuspäätöksen vasta keväällä 2018, johon kuuluu myös ostamasi kiinteistön tiedot. Kiinteistöveron maksupäivät ovat syksyllä 2018.

Jos kiinteistön ostajia on useita (kaksi tai enemmän), tarkista kiinteistöverotuspäätökseltä omistusosuudet keväällä 2018.

Olen myynyt kiinteistön vuonna 2017

Olet vastuussa kiinteistöveron maksusta, koska olet omistanut kiinteistön 1.1.2017.

Jos olet ostajan kanssa sopinut kauppakirjassa kiinteistöveron maksusta, kyseessä on teidän kahdenvälinen sopimus.

Älä ilmoita muuttuneita kiinteistötietoja Verohallintoon. Saamme kiinteistöön liittyvät muutokset  Maanmittauslaitokselta.

Olen muuttanut kiinteistöstä vuonna 2017

Jos omistat yhä kiinteistön, olet kiinteistön omistajana kiinteistöverovelvollinen. Vuoden 2017 kiinteistöverotus määräytyy 1.1.2017 tilanteen mukaan

Olen muuttanut vapaa-ajan asunnolle vakituisesti vuonna 2017

Ilmoita kiinteistön käyttötarkoituksen muutos vakituiseksi asunnoksi keväällä 2018.

Vuoden 2017 kiinteistöverotus määräytyy 1.1.2017 tilanteen mukaan. Vuoden 2017 aikana tapahtunut kiinteistön käyttötarkoituksen muutos vaikuttaa vasta vuoden 2018 kiinteistöverotukseen. 

Tarkistamme Väestörekisterikeskuksesta onko kiinteistö asuinkäytössä. Olethan muistanut tehdä osoitteenmuutoksen. Tarkista, mitä pidetään vakituisena asuntona, jos omistat muita asuntoja.

Kiinteistöveroprosentit

Kiinteistövero on kunnanvaltuuston vahvistaman prosentin mukainen määrä kiinteistön edellisen vuoden verotusarvosta. 

Kiinteistöveron maksaminen

Kiinteistövero määrätään asiakkaalle, joka omistaa kiinteistön kalenterivuoden alussa (1. tammikuuta).

Muutoksenhaku kiinteistöverotuksessa

Voit hakea kiinteistöverotukseesi muutosta sen jälkeen, kun verotus on päättynyt. Muutosta haetaan tekemällä oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakunnalle.Sanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   Y

Sivu on viimeksi päivitetty 27.2.2017