Kiinteistövero

Ohjeet koskevat sekä henkilöasiakkaita että yritys- ja yhteisöasiakkaita.

Kiinteistönomistajat saavat kiinteistöverotuspäätöksen maaliskuussa.

Kiinteistöveron maksaa se, joka omistaa kiinteistön kalenterivuoden alkaessa eli 1.1. Omistajaksi katsotaan myös omistajan veroinen haltija.

Kiinteistövero on maan ja rakennusten arvoon perustuva vero, jonka kiinteistön omistaja maksaa kiinteistön sijaintikunnalle. Kiinteistöveroprosentin päättää kunta.

Verohallinto ei määrää kiinteistöveroa eikä lähetä kiinteistöverotuspäätöstä, jos veron määrä on alle 17 euroa.

Tarkista ja säilytä kiinteistöverotuspäätös

Jos tiedot ovat oikein, säilytä päätös ja tilisiirtolomakkeet. Veron eräpäivät ovat 7.9.2015 ja 2.11.2015. Vero on jaettu kahteen erään, jos se on 170 euroa tai yli.

Kiinteistöveron perusteena olevat tiedot näet selvitysosa-osiosta. Lue lisää kiinteistöverotuspäätöksestä.

Täydennä tai korjaa tarvittaessa

Korjaa kiinteistötiedot verkossa (vero.fi/kiinteistotiedot). Palveluun kirjaudutaan omilla verkkopankkitunnuksilla tai Katso-tunnisteella.

Ilmoituksen viimeinen korjauspäivä on merkitty ilmoitusosaan. Se on joko 7.5.2015 tai 13.5.2015. Yhteisöjen ja yhteisetuuksien viimeinen palautuspäivä on 30.4.2015.

Voit tehdä korjaukset myös lomakkeella.

Kiinteistöveroprosentit

Kiinteistövero on kunnanvaltuuston vahvistaman prosentin mukainen määrä kiinteistön edellisen vuoden verotusarvosta. 

Muutoksenhaku kiinteistöverotuksessa

Voit hakea kiinteistöverotukseesi muutosta sen jälkeen, kun verotus on päättynyt. Muutosta haetaan tekemällä oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakunnalle.Sanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   Y

Sivu on viimeksi päivitetty 3.11.2015