Yhteisöjen veroilmoituspalvelu

 

  • Kirjaudu palveluun
    Palveluun kirjaudutaan Katso-tunnisteella. Käyttäjällä on oltava voimassa jokin seuraavista Katso-rooleista: pääkäyttäjä, rinnakkaispääkäyttäjä tai tuloveroilmoittaja. Demon avulla voit tutustua palveluun tunnistautumatta.

Mihin palvelua käytetään?

Yhteisöjen veroilmoituspalvelussa voit antaa yhtiön tai yhdistyksen veroilmoituksen liitteineen. Veroilmoitus annetaan syöttämällä tiedot palvelussa, jossa osa tiedoista on jo valmiina. Palvelu ohjaa tietojen antamista. Voit myös jälkikäteen täydentää tai korjata ja lähettää liitteitä.

Tutustu videoiden avulla veroilmoituksen antamiseen palvelussa.

Kuka palvelua voi käyttää?

Palvelua voi käyttää osakeyhtiön, osuuskunnan, asunto- ja kiinteistöyhteisön, yhteisetuuden, valtion laitoksen, kunnan, seurakunnan, ulkomaisen kuolinpesän, yhdistyksen ja säätiön edustaja.

Luottolaitokset, sijoituspalveluyritykset ja vakuutuslaitokset, jotka antavat liitelomakkeen 77 tietoja, eivät voi käyttää palvelua.

Osakeyhtiölle palvelu on käytössä myös englanniksi.

Ajankohtaista

Palvelussa voi antaa verovuoden 2016 veroilmoituksen liitetietoineen.

Tutustu palveluun demossa

Voit tutustua palveluun ja kokeilla tietojen antamista esimerkkiyrityksen avulla. Demossa ilmoitetut tiedot eivät välity Verohallintoon.

 

  • Demo (verovuosi 2016)

 

Lisätietoja palvelusta