Tietoa verotuksesta

Verotulot ovat julkisen talouden merkittävin tulonlähde

Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä ja hyväksytään eduskunnassa.

Verohallinto kuuluu valtiovarainministeriön alaisuuteen. Verohallinto kerää veroista ja veronluonteisista maksuista noin kaksi kolmasosaa. Verohallinnon ohella veroja ja maksuja keräävät tullilaitos (valmiste- ja tuontiverot) sekä Trafi (ajoneuvoihin liittyvät verot).

Verotulojen käyttö

Veronsaajien palvelut -sivusto tarjoavaa avointa tietoa veronsaajien verotuloista ja niiden perusteena olevista veroista.

Veroparatiisit

Tietoa veroparatiisien käyttötavoista ja laittoman käytön torjunnasta.

Verotuksesta muualla verkossa