Verotuksen muutoksia 2017

Oma-aloitteisia veroja koskevat lakimuutokset tulivat voimaan 1.1.2017 ja tuloverotusta sekä ennakoita koskevat lakimuutokset tulevat voimaan 1.11.2017.

Tutustu oma-aloitteisia veroja koskeviin lakimuutoksiin ja OmaVero-palvelua esittelevän verkkoseminaarin tallenteeseen. Verkkoseminaarin tallenteen, esitysmateriaalin ja tilaisuudessa esitetyt kysymykset vastauksineen löydät täältä.

Yhteisöjen verovuoden 2017 veroilmoituksissa paljon muutoksia 

Muutokset koskevat osaa yhteisöasiakkaista.
 
Yhteisöasiakkaiden verovuoden 2017 veroilmoituksiin ja niiden liitteisiin on tehty lukuisia muutoksia. Muutosten vuoksi kaikki asiakkaat eivät voi antaa veroilmoitusta Yhteisöjen veroilmoituspalvelussa. Tämä koskee osaa niistä yhteisöistä, joiden tilikausi päättyy tammi-kesäkuussa. Lue lisää.

Oma-aloitteisten verojen menettelyt uudistuivat

Muutokset koskevat kaikkia, jotka ilmoittavat oma-aloitteisia veroja, kuten arvonlisäveroja ja työnantajasuorituksia, sekä antavat työnantajan vuosi-ilmoituksia.

 • Sähköinen ilmoitusvelvollisuus laajenee

Veroilmoitukset arvonlisäverosta, työnantajasuorituksista sekä muista oma-aloitteisista veroista tulee jatkossa antaa sähköisesti. Näin tekeekin jo suurin osa yritysasiakkaista. Lue lisää.

 • Ilmoitusten korjausmenettely muuttui

Korjaukset oma-aloitteisten verojen veroilmoituksiin sekä vuosi-ilmoituksiin täytyy tehdä uudella, aiemmat tiedot korvaavalla ilmoituksella. Aiemman lisäilmoituksen sijaan. Uusi menettely mahdollistaa kuitenkin vähäisen virheen korjaamisen seuraavalla ilmoituksella. Lue lisää.

 • OmaVero korvasi Verotili-palvelun

OmaVero korvasi vuoden 2017 alussa Verotili-palvelun. Uudessa palvelussa on samat toiminnallisuudet kuin Verotilissä, mutta uudistuneessa muodossa. Lue lisää.

 • Muutoksia maksamiseen, palauttamiseen ja perintään

  Oma-aloitteisten verojen maksaminen, palauttaminen ja verojen perintä muuttuivat vuoden 2017 alussa. Lue lisää.
   
 • Verokausien valinta muuttui

Valinnaisten verokausien rajat nousivat, jolloin yhä useampi pienyritys voi valita neljänneskalenterivuosi- tai kalenterivuosimenettelyn. Verokauden muuttamiseen tuli myös lisää joustoa. Lue lisää.

 • Maksuperusteisen arvonlisäveron käyttö laajeni

Pienyrityksillä on 1.1.2017 alkaen oikeus tilittää myyntien ja ostojen arvonlisävero maksuperusteisesti. Yritykset, joiden tilikauden liikevaihto on enintään 500 000 euroa, annetaan mahdollisuus tilittää myynnistä suoritettava arvonlisävero ja ostoista vähennettävä arvonlisävero maksuperusteisesti. Lue lisää.

 • Oma-aloitteisten verojen ilmoittaminen muuttui

Oma-aloitteisten verojen, kuten arvonlisäveron ja työnantajasuoritusten, ilmoittaminen muuttui 1.1.2017 alkaen. Muutokset koskevat verokausia, jotka alkavat 1.1.2017 tai myöhemmin. Lue lisää..

 • Seuraamusmenettelyjä selkeytetään

Oma-aloitteisten verojen myöhästymismaksujen laskentatapa muuttui. Verokauden tietoja voi oikaista 45 päivän ajan ilman myöhästymisseuraamusta. Veronkorotuksen tasoa alennettiin merkittävästi nykyisestä: veronkorotus on nyt enintään 50 prosenttia verovelvollisen vahingoksi määrätystä verosta. Lue lisää.

 • Metsätaloutta ainoana liiketoimintana harjoittavien ilmoittamisvelvollisuus yhtenäistyi

Metsätalouden veroilmoitusta ei tarvitse enää antaa, jos verovelvollisella ei ole verovuonna ollut metsätalouden tuloa, vähennyksiä tai muita verotukseen vaikuttavia tietoja. Lue lisää.

 • Verosanastoon on tullut muutoksia

Lakimuutosten takia monet verotuksen termeistä ovat muuttuneet, muun muassa termi "kausiveroilmoitus" on poistunut käytöstä. Lue lisää.



Verotuksen muuttaminen ja muutoksenhaku yhtenäistyivät

Muutokset koskevat kaikkia asiakkaita.

Kaikkiin verolajeihin haetaan muutosta ensivaiheessa verotuksen oikaisulautakunnalta. Myös muutostenhakuajat ja verotuksen oikaisun määräajat yhtenäistyivät. Lue lisää.

 



Muita muutoksia

 • Tilinumeron sähköinen ilmoittaminen pakolliseksi yrityksille ja yhteisöille sekä muille arvonlisäverovelvollisille 

  Tilinumero ilmoitetaan sähköisesti OmaVero-palvelussa. Paperilomakkeella ilmoittaminen on mahdollista vain erityisestä syystä, kuten teknisen esteen vuoksi. Lue lisää.
   
 • Veronkantoa koskevat lait muuttuivat

Uuteen veronkantolakiin sisältyy kaikkien Verohallinnon verojen ja maksujen kantamista, maksamista sekä perintää koskeva sääntely. Lue lisää.

 • Apteekkimaksu muuttui apteekkiveroksi

Apteekkareiden maksama apteekkimaksu korvaantui apteekkiverolla. Apteekkarit laskevat, maksavat ja ilmoittavat apteekkiveron oma-aloitteisesti. Lue lisää.

 • Työnantajan sairausvakuutusmaksusta uusi laki

 • Laki työnantajan sairausvakuutusmaksusta korvasi aikaisemman työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain. Sairausvakuutusmaksulailla ei muutettu aikaisemman sosiaaliturvamaksulain keskeistä sisältöä, esimerkiksi maksun peruste säilyi ennallaan. Menettelystä sairausvakuutusmaksun ilmoittamisessa ja maksamisessa säädetään oma-aloitteisten verojen verotusmenettelylaissa (OVML). Laissa säädetään myös muun muassa myöhästymismaksusta, veronkorotuksesta, veron määräämisestä ja muutoksenhausta Verohallinnon sairausvakuutusmaksua koskevaan päätökseen. Lue lisää Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä (pdf), luku 6, sivu 9.

 

03_Verotuksen_muutoksia_2017_700.png