Tietoa OmaVerosta

OmaVero on uusi verkkopalvelu Verohallinnon asiakkaille. Verohallinnon nykyiset sähköiset asiointipalvelut siirtyvät OmaVeroon vaiheittain.

OmaVerossa voit tällä hetkellä

 • antaa ilmoituksen oma-aloitteisista veroista (esim. arvonlisäverosta tai työnantajasuorituksista)
 • antaa lahjaveroilmoituksen
 • ilmoittaa tilinumeron.

Oma-aloitteisten verojen ja lahjaveron osalta voit myös

 • lukea verotuspäätöksen
 • vastata selvityspyyntöihin
 • tarkistaa maksuyhteystiedot tai siirtyä suoraan maksamaan.

OmaVero korvasi Verotili-palvelun: katso palveluiden erot ja yhtäläisyydet

OmaVerossa on nähtävillä:

 • avoin saldo
 • verokauden viimeisimmät voimassa olevat oma-aloitteisten verojen ilmoitustiedot (alkaen vuodesta 2012)
 • Verotili-palvelussa asetettu palautusajankohta ja -raja sekä tiliotteen toimitustapa
 • verokauden tapahtumat (alkaen vuodesta 2012).

Verotili-palvelusta eivät siirry OmaVeroon:

 • veroilmoitusten arkisto
 • verotiliotteet

Tilitapahtumat esitetään eri tavalla

 • tilitapahtumien olennainen sisältö on OmaVerossa nähtävissä verokauden tapahtumissa

Yhteenveto korvaa verotiliotteen

OmaVeron yhteenveto:

 • sisältää tiedot verokauden tapahtumista
 • muodostuu kuukauden viimeisenä päivänä
 • voidaan pyynnöstä lähettää postitse. Verotili-palvelussa valittu verotiliotteen toimitustapa  toimitustapana.

voi myös sisältää:

 • tiedon puuttuvista ilmoituksista,
 • maksukehotuksen,
 • päätöksen myöhästymismaksusta
 • ilmoituksen esimerkiksi verovelkojen merkitsemisestä verovelkarekisteriin, niiden julkaistavaksi lähettämisestä tai lähettämisestä ulosottoon.

OmaVerossa julkaistaan osa postitse lähetetyistä kirjeistä

 • OmaVerossa julkaistaan postitse lähetettyjä kirjeitä, esimerkiksi oma-aloitteisiin veroihin, asiakasrekisteröintiin ja maksamiseen liittyen. Kirjeitä julkaistaan myös vuodelta 2016.
 • Kaikki kirjeet näkyvät ensin lukemattomana, myös sellaiset, jotka olet voinut huomioida jo 2016 vuoden aikana. Kun olet lukenut kirjeen OmaVerossa, se ei näy enää näy lukemattomana.

OmaVeroon kirjaudutaan samalla tavalla kuin nykyisiin palveluihin

Yksityishenkilöt ja ammatinharjoittajat kirjautuvat pankkitunnuksilla

Voit tunnistautua OmaVeroon henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillasi tai sähköisellä henkilökortilla, jos olet

 • yksityishenkilö
 • liikkeen ja ammatinharjoittaja
 • maa- tai metsätaloudenharjoittaja

Seuraavat asiakasryhmät tarvitsevat Katso-tunnisteen

 • Yhtiöt (mm. osakeyhtiöt ja asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt)
 • Yhteisöt (mm. säätiöt ja yhdistykset)
 • Julkishallinnon organisaatiot (mm. kunnat ja seurakunnat)
 • Yhtymät (mm. maatalous-, metsä- ja elinkeinoyhtymät)
 • Kuolinpesät (joilla on Y-tunnus)

Katso-roolit ja käyttöoikeudet

Yrityksen pääkäyttäjä

Rooli on tarkoitettu yrityksen nimenkirjoitusoikeudelliselle henkilölle.

Jos asioit yhteisön puolesta, voit käyttää kaikkia OmaVeron toimintoja ja näet kaikki OmaVerossa olevat tiedot. 

Jos asioit yksityishenkilön puolesta, kaikki OmaVeron toiminnallisuudet ovat käytössäsi (myös tilinumeron ilmoittaminen), mutta

 • näkemässäsi OmaVeron saldossa ei ole mukana lahjaverotietoja
 • et pysty katselemaan  tarkempia  perintö- ja lahjaverotietoja, esimerkiksi päätöksiä tai selvityspyyntöjä. Perintö ja lahjaverotiedot näkyvät kuitenkin yhteenvedolla. Tiedot näkyvät, vaikka yhteenveto ei sisältäisi oma-aloitteisia veroja. Lisäksi maksujen käyttötiedoissa, ja muissa maksamiseen ja niiden käyttöön liittyvissä kirjeissä, voi olla mukana perintö- ja lahjaveron maksutietoja.

Pääset lukemaan OmaVerossa julkaistavia kirjeitä esimerkiksi asiakasrekisteröinnistä, verotarkastuksesta ja maksuista.

Yrityksen rinnakkaispääkäyttäjä

Rooli on tarkoitettu henkilölle, joka pääkäyttäjän lisäksi hallinnoi valtuutuksia Katso-palvelussa.

Jos asioit yhteisön puolesta, voit käyttää kaikkia OmaVeron toimintoja ja näet kaikki OmaVerossa olevat tiedot. 

Jos asioit yksityishenkilön tai ammatinharjoittaja puolesta, kaikki OmaVeron toiminnallisuudet ovat käytössäsi (myös tilinumeron ilmoittaminen), mutta

 • näkemässäsi OmaVeron saldossa ei ole mukana lahjaverotietoja
 • et pysty katselemaan  tarkempia  perintö- ja lahjaverotietoja, esimerkiksi päätöksiä tai selvityspyyntöjä. Perintö ja lahjaverotiedot näkyvät kuitenkin yhteenvedolla. Tiedot näkyvät, vaikka yhteenveto ei sisältäisi oma-aloitteisia veroja. Lisäksi maksujen käyttötiedoissa, ja muissa maksamiseen ja niiden käyttöön liittyvissä kirjeissä, voi olla mukana perintö- ja lahjaveron maksutietoja.

Pääset lukemaan OmaVerossa julkaistavia kirjeitä esimerkiksi asiakasrekisteröinnistä, verotarkastuksesta ja maksuista.

Yrityksen OmaVero

Rooli on tarkoitettu työntekijälle tai kirjanpitäjälle, joka hoitaa yrityksen veroasioita.

(Entinen Verotili-rooli)

Jos asioit yhteisön puolesta, voit käyttää kaikkia OmaVeron toimintoja ja näet kaikki OmaVerossa olevat tiedot. 

Jos asioit yksityishenkilön puolesta, kaikki OmaVeron toiminnallisuudet ovat käytössäsi (myös tilinumeron ilmoittaminen), mutta

 • näkemässäsi OmaVeron saldossa ei ole mukana lahjaverotietoja
 • et pysty katselemaan  tarkempia  perintö- ja lahjaverotietoja, esimerkiksi päätöksiä tai selvityspyyntöjä. Perintö ja lahjaverotiedot näkyvät kuitenkin yhteenvedolla. Tiedot näkyvät, vaikka yhteenveto ei sisältäisi oma-aloitteisia veroja. Lisäksi maksujen käyttötiedoissa, ja muissa maksamiseen ja niiden käyttöön liittyvissä kirjeissä, voi olla mukana perintö- ja lahjaveron maksutietoja.

Pääset lukemaan OmaVerossa julkaistavia kirjeitä esimerkiksi asiakasrekisteröinnistä, verotarkastuksesta ja maksuista.

Oma-aloitteisten verojen ilmoittaja

Rooli on tarkoitettu työntekijälle tai kirjanpitäjälle, joka hoitaa yrityksen veroasioita.

(entinen Kausiveroilmoittaja-rooli)

Voit antaa veroilmoituksia oma-aloitteisista veroista, katsella ilmoituksiin liittyviä tietoja ja vastata ilmoituksiin liittyviin selvityspyyntöihin, mutta saldotiedot tai muut OmaVeron toiminnot eivät ole käytettävissäsi.     

Arvonlisävero

(Roolia ei ole voinut liittää uusiin valtuutuksiin vuodesta 2010 alkaen.)

Voit antaa veroilmoituksia oma-aloitteisista veroista, katsella ilmoituksiin liittyviä tietoja ja vastata ilmoituksiin liittyviin selvityspyyntöihin, mutta saldotiedot tai muut OmaVeron toiminnot eivät ole käytettävissäsi.

Työnantajasuoritukset

(Roolia ei ole voinut liittää uusiin valtuutuksiin vuodesta 2010 alkaen.)

Voit antaa veroilmoituksia oma-aloitteisista veroista, katsella ilmoituksiin liittyviä tietoja ja vastata ilmoituksiin liittyviin selvityspyyntöihin, mutta saldotiedot tai muut OmaVeron toiminnot eivät ole käytettävissäsi.     

Videot ja infolaatikot opastavat

OmaVeron kirjautumissivulta löydät ohjevideoita, jotka opastavat veroilmoituksen antamisessa, veron maksamisessa ja veroilmoituksen korjaamisessa. Kirjauduttuasi palveluun, löydät apua ohjeikoneista.

OmaVero-asiointi ja asiakaspalvelu

Jotta voisimme ohjata sinua palvelun käytössä, asiakaspalvelijoillamme on mahdollisuus katsella OmaVerossa näkyviä tietojasi. Keskeneräisiä tietoja ei käytetä verotuksessasi. OmaVerossa asiointi nauhoitetaan. Nauhoitusta voidaan tarvittaessa hyödyntää palvelussa syntyneiden virheiden ja häiriötilanteiden syiden selvittämiseen sekä palvelun laadun parantamiseen. Nauhoitteet hävitetään seitsemän päivän kuluttua.

Turvakieltoasiakas: Turvakiellon alaiset tietosi ovat OmaVerossa nähtävissä sekä sinulle, että valtuuttamallesi asianhoitajalle. Verohallinnossa turvakiellon alaisia tietoja voivat nähdä vain nimetyt henkilöt. Huomioi kuitenkin, että asiakaspalvelija voi erityistilanteissa nähdä nauhoitteelta turvakiellon alaiset yhteystietosi. Asiakaspalvelijat ovat Verohallinnon henkilökuntaa ja heitä sitoo salassapitovelvollisuus.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 10.5.2017