Etusivu > Syventävät vero-ohjeet > Verohallinnon ohjeet > 2016 > Verohallinnon yhtenäistämisohjeet vuodelta 2016 toimitettavaa verotusta varten

Verohallinnon yhtenäistämisohjeet vuodelta 2016 toimitettavaa verotusta varten

Antopäivä: 29.12.2016
Diaarinumero: A182/200/2016
Voimassaolo: Verovuosi 2016
Valtuutussäännös: VerohallintoL (503/2010) 2 § 2 momentti
Korvaa ohjeen: A172/200/2015

Oikean ja yhdenmukaisen verotuksen edistämiseksi Verohallinto antaa verohallinnosta annetun lain 2 §:n 2 momentin nojalla seuraavat ohjeet käytettäväksi vuodelta 2016 toimitettavaa verotusta varten.

Yhtenäistämisohjeet on tarkoitettu tueksi säännösten tulkinnassa, myös silmällä pitäen niitä tilanteita, joissa joudutaan arvioimaan raha- ja prosenttimääriä. Yksittäistapauksessa verovelvollisen esittämä selvitys on kuitenkin aina ensisijainen verotuksen peruste.

Veronkorotusta koskevaa jaksoa on täydennetty muutamalla korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä.  Muutoin ohjeeseen on tehty indeksitarkistukset ja eräitä muita tarkennuksia.

Yhtenäistämisohjeet on valmisteltu Verohallinnon Esikunta- ja oikeusyksikössä yhdessä Verohallinnon asettaman Ohjauksen yhtenäistämistyöryhmän kanssa.

Verohallinnon yksiköt voivat harkintansa mukaan antaa tätä ohjetta täydentäviä yksikkökohtaisia ohjeita. Nämä ohjeet eivät kuitenkaan voi olla ristiriidassa Verohallinnon yhtenäistämisohjeen kanssa eivätkä verotuksen työmenettely- ja valvontaohjeiden kanssa.
 

pääjohtaja Pekka Ruuhonen

johtava asiantuntija Marja-Liisa Rantanen 

Verohallinnon yhtenäistämisohjeet vuodelta 2016 toimitettavaa verotusta varten (pdf, 837 kt)Sanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   Y

Sivu on viimeksi päivitetty 2.1.2017