Etusivu > Syventävät vero-ohjeet > Usein kysyttyä > Ulkomaisen vuokratyöntekijän verotus – usein kysyttyä

Ulkomaisen vuokratyöntekijän verotus – usein kysyttyä

Tälle sivulle on koottu vastauksia yleisimpiin ulkomaista vuokratyötekijää koskeviin kysymyksiin.

1 Yleiset kysymykset 
1.1 Miksi vuokratyöntekijän on maksettava veroja Suomeen? 
1.2 Koskeeko menettely myös ulkomaisen aliurakointiyrityksen työntekijöitä?
1.3 Tulen Virosta Suomeen vuokrattuna työntekijänä. Minulla ei ole suomalaista henkilötunnusta. Saanko sellaisen verotoimistosta? Kuinka menettelen verojen maksamisen kanssa?
1.4 Onko minun maksettava ennakkoveron lisäksi jotain muita maksuja Suomeen, esimerkiksi sosiaaliturvamaksuja?
1.5 Kun maksan Suomeen veroja, joudunko maksamaan veroja myös kotimaassani? Syntyykö kaksinkertaista verotusta?
1.6 Vaikuttaako palkkatulojeni verotukseen se, työskentelenkö Suomessa vain muutaman kuukauden tai esimerkiksi koko vuoden?
1.7 Mistä saan lisätietoa kansainvälisten työtilanteiden verotuksesta?
1.8 Olemme sopineet työnantajan kanssa nettopalkasta. Voinko antaa valtakirjan työnantajalleni, jotta hän voi saada veronpalautukseni?

2 Enintään kuusi kuukautta Suomessa oleskelevat työntekijät
2.1 Virolainen työnantajani on vuokrannut minut töihin suomalaiselle käyttäjäyritykselle. Tarkoitukseni on työskennellä Suomessa 2–3 kuukautta. Kuinka minun nyt tulee menetellä?
2.2 Työskentelen Suomessa vuokrattuna työntekijänä muulla kuin rakennusalalla. Onko työnantajani minulle maksama päiväraha verovapaa?
2.3 Virolainen työnantajani on vuokrannut minut suomalaiselle rakennusalan yritykselle rakennustöihin. Perheeni asuu Virossa ja vietän siellä viikonloput. Suomessa olen vuokrannut pienen huoneiston Vantaalta kavereiden kanssa. Ovatko työnantajani minulle maksamat päivärahat verovapaita? Mitä vähennyksiä saan tehdä verotuksessani? Ovatko työnantajani minulle korvaamat kulut asunnon ja työmaan välillä verovapaita?
2.4 Olen tullut vuokrattuna työntekijänä Virosta Suomeen maaliskuun alussa 2011. Olen maksanut veroni Viroon. Vasta toukokuussa kuulin, että minun olisi pitänyt maksaa palkkatulostani verot Suomeen. Kuinka minun nyt tulee menetellä?
2.5 Asun Puolassa ja tulen nyt Suomeen muutamaksi kuukaudeksi vuokrattuna työntekijänä. Onko minun haettava ennakkoveroja?
2.6 Asun Valko-Venäjällä ja tulen Suomeen muutamaksi kuukaudeksi vuokrattuna työntekijänä. Onko minun haettava ennakkoveroja?

3 Yli kuusi kuukautta Suomessa oleskelevat
3.1 Minulla on virolainen työnantaja, joka on vuokrannut minut suomalaiselle yritykselle töihin. Työkomennukseni alkoi helmikuussa 2011 ja jatkuu ainakin jouluun 2011 asti. Vietän viikonloppuja sekä muutaman viikon kesälomani Virossa. Maksanko veroja Suomeen?
3.2 Minulla on virolainen työnantaja, joka on vuokrannut minut suomalaiselle rakennusalan yritykselle rakennustöihin. Vietän viikonloput perheeni luona Tallinnassa. Suomessa olen vuokrannut pienen huoneiston Vantaalta kavereiden kanssa. Onko virolaisen työnantajani maksama päiväraha minulle verovapaata?
3.3 Onko työnantajani minulle maksama korvaus matkakuluista Vantaan asunnoltani eri työmaille Suomessa verovapaa? Ovatko työnantajani minulle maksamat matkakulut viikonloppumatkoista Viroon verovapaat?
3.4 Olen tullut Suomeen vuokrattuna työntekijänä. Työkomennukseni alkoi helmikuussa 2011 ja kestää näillä näkymin ainakin jouluun 2011. Saanko vähentää verotuksessa asumiskuluja?

1 Yleiset kysymykset

1.1 Miksi vuokratyöntekijän on maksettava veroja Suomeen?

Ulkomailta enintään kuudeksi kuukaudeksi tulevan vuokratun työntekijän palkkatulo voidaan verottaa Suomessa, jos työ tehdään Suomessa. Suomen ja Viron, Latvian, Liettuan, Ruotsin, Norjan, Tanskan, Islannin, Moldovan, Georgian, Valko-Venäjän, Mansaaren, Guernseyn, Bermudan, Jerseyn, Puolan, Kazakstanin, Caymansaarten Turkin, Kyproksen ja Tadzikistanin kanssa solmitut kansainväliset verosopimukset antavat työntekovaltiolle verotusoikeuden palkkaan, jonka vuokrattu työntekijä saa ulkomaalaiselta työnantajaltaan.

Suomen ja muiden maiden välisissä verosopimuksissa työskentelyvaltiolla ei ole verotusoikeutta lyhytkestoisissa vuokratyötilanteissa.

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta.

1.2 Koskeeko menettely myös ulkomaisen aliurakointiyrityksen työntekijöitä?

Menettely koskee työntekijöitä, jotka tulevat vuokrattuina työntekijöinä ulkomailta Suomeen. Menettely ei sen sijaan koske aliurakointia tekevän ulkomaisen yrityksen työntekijöitä.  Työvoimanvuokrauksessa työvoimaa vuokraava ulkomainen yritys luovuttaa vastiketta vastaan työntekijöitään suomalaisen käyttäjäyrityksen käyttöön. Työntekijän palkan maksaa ulkomainen työnantaja. Työ tehdään suomalaisen käyttäjäyrityksen (työn teettäjän) johdon ja valvonnan alaisena. Aliurakoinnissa sen sijaan työntekijöitä valvoo ja johtaa ulkomainen aliurakointiyritys itse. Vastuu työn suorittamisesta on aliurakoitsijalla.

Lisätietoa vuokratyövoimanvälityksen ja aliurakoinnin rajanvedoista on ohjeessa Ulkomaiset vuokratyöntekijät ja Suomen verotus sekä hallituksen esityksessä HE 158/2006.

1.3 Tulen Virosta Suomeen vuokrattuna työntekijänä. Minulla ei ole suomalaista henkilötunnusta. Saanko sellaisen verotoimistosta? Kuinka menettelen verojen maksamisen kanssa?

Ennakkoverojen määräämiseksi tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen. Suomeen töihin tuleva työntekijä voi saada suomalaisen henkilötunnuksen verotoimistosta.Verohallinnolla on (1.6.2012 alkaen) maistraatin kanssa rinnakkainen toimivalta kirjata väestötietojärjestelmään Suomeen töihin tulevia ulkomaalaisia ja antaa heille henkilötunnuksia. Lue tarkemmin ohjeesta Suomeen töihin tulevalle suomalainen henkilötunnus.

Verotoimistossa sinulle määrätään ennakkoverot, jotka sinun on maksettava eräpäivänä kerran kuukaudessa. Verojen maksamista varten saat postitse ennakkoveroliput.

Jos työnantajallesi muodostuu Suomeen kiinteä toimipaikka tai työnantajasi on Suomen työnantajarekisterissä, saat ennakkoverojen sijaan verokortin. Työnantajasi tekee verokortin perusteella palkastasi ennakonpidätyksen ja tilittää sen Suomen Verohallinnolle.

1.4 Onko minun maksettava ennakkoveron lisäksi jotain muita maksuja Suomeen, esimerkiksi sosiaaliturvamaksuja?

Jos työskentelet Suomessa vähintään neljä kuukautta, joudut maksamaan myös sairausvakuutusmaksun. Maksua ei kuitenkaan määrätä, jos esität kotimaastasi saamasi todistuksen A1 tai E 101. Todistus osoittaa, että olet vakuutettu kotimaassasi. Vakuutetun sairausvakuutusmaksu vuonna 2015 on 2,1 %.

1.5 Kun maksan Suomeen veroja, joudunko maksamaan veroja myös kotimaassani? Syntyykö kaksinkertaista verotusta?

Suomen Verohallinto antaa sinulle päätöksen eli ennakkoveroliput Suomeen määrätystä ennakkoverosta. Toimita päätös kotimaasi veroviranomaisille tai työnantajallesi riippuen siitä, miten verojen maksu kotimaassasi käytännössä tapahtuu. Tällöin Suomeen maksamasi vero voidaan ottaa huomioon asuinvaltiossasi kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi.

1.6 Vaikuttaako palkkatulojeni verotukseen se, työskentelenkö Suomessa vain muutaman kuukauden tai esimerkiksi koko vuoden?

Suomessa yleisesti verovelvollisia ovat henkilöt, jotka ovat Suomessa asuvia. Suomessa asuvaksi katsotaan henkilö, jolla on täällä varsinainen asunto ja koti tai joka oleskelee täällä jatkuvasti yli kuuden kuukauden ajan. Tilapäinen poissaolo Suomesta ei vaikuta tähän. Jos tulet Suomeen yli kuudeksi kuukaudeksi, ei ole merkitystä sillä, tuletko Suomeen vuokrattuna työntekijänä vai aliurakointeja tekevän ulkomaisen yrityksen työntekijänä. Yleisesti verovelvolliset maksavat veroja Suomeen lähtökohtaisesti kaikista tuloistaan. Verosopimukset voivat tosin rajoittaa Suomen verotusoikeutta.

Jos oleskelet Suomessa enintään kuusi kuukautta, olet Suomessa rajoitetusti verovelvollinen. Rajoitetusti verovelvolliset maksavat Suomeen veroja vain Suomesta saaduista tuloista. Ulkomailta Suomeen tulevan vuokratun työntekijän (ulkomaiselta työnantajaltaan saama) palkkatulo katsotaan Suomesta saaduksi, jos työ tehdään Suomessa. Vuokrattuna työntekijänä maksat veroja palkkatulosta Suomeen, vaikka tulisit Suomeen vain muutamaksi viikoksi. Sen sijaan, jos olet ulkomaisen aliurakointiyrityksen työntekijä ja tulet Suomeen enintään kuudeksi kuukaudeksi, et yleensä maksa Suomeen veroja.

1.7 Mistä saan lisätietoa kansainvälisten työtilanteiden verotuksesta?

Parhaiten löydät tietoa verohallinnon Internet-sivuilta osoitteesta www.vero.fi kohdasta ”Syventävät vero-ohjeet > kansainväliset tilanteet”. Ohjeessa ”Ulkomaiset vuokratyöntekijät ja Suomen verotus” on myös linkit tarvittaviin lomakkeisiin.

1.8 Olemme sopineet työnantajan kanssa nettopalkasta. Voinko antaa valtakirjan työnantajalleni, jotta hän voi saada veronpalautukseni?

Suomessa työskentelevät ulkomaiset työntekijät voivat toisinaan sopia työnantajansa kanssa, että työnantaja maksaa työntekijän verot Suomessa (ns. nettopalkkasopimus). Työntekijä on tällöin voinut antaa työnantajalleen yksilöidyn valtakirjan, jolla hän valtuuttaa työnantajan nostamaan hänelle tulevat veronpalautukset. Työntekijänä et voi Verohallintoa sitovasti siirtää oikeuttasi veronpalautukseen työnantajallesi. Näin ollen valtakirjoja ei hyväksytä nettopalkkasopimusten osalta etkä myöskään voi ilmoittaa omalla esitäytetyllä veroilmoituksellasi työnantajasi tilinumeroa.

2 Enintään kuusi kuukautta Suomessa oleskelevat työntekijät

2.1 Virolainen työnantajani on vuokrannut minut töihin suomalaiselle käyttäjäyritykselle. Tarkoitukseni on työskennellä Suomessa 2–3 kuukautta. Kuinka minun nyt tulee menetellä?

Jos tulet Suomeen vuokratyöntekijäksi, sinun on haettava ennakkoveropäätöstä veron maksamista varten. Jos haet samalla suomalaista henkilötunnusta, sinun on käytävä henkilökohtaisesti verotoimistossa. Ota mukaan virallinen matkustusasiakirja, joka todentaa henkilöllisyytesi. Päätös ennakkoveroista on haettava viimeistään työskentelyn aloittamista seuraavan kuukauden loppuun mennessä.

Ennakkoveroa haetaan lomakkeella 5057_Hakemus rajoitetusti verovelvollisen lähdeverokortista, ennakkoverosta tai verokortista. Lomakkeella kysytään henkilötietojen lisäksi muun muassa Suomeen saapumis- ja Suomesta lähtöpäivä sekä arvio verotettavasta palkkatulosta. Noin kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä saat päätöksen ennakkoveron määrästä, eräkuukausista sekä maksulomakkeet.

Jos työnantajallesi muodostuu Suomeen kiinteä toimipaikka tai työnantajasi on Suomen työnantajarekisterissä, saat ennakkoverojen sijaan verokortin. Työnantajasi tekee verokortin perusteella palkastasi ennakonpidätyksen ja tilittää sen Suomen Verohallinnolle.

2.2 Työskentelen Suomessa vuokrattuna työntekijänä muulla kuin rakennusalalla. Onko työnantajani minulle maksama päiväraha verovapaa?

Työnantaja voi maksaa työntekijälle verovapaasti päivärahaa silloin, kun on kyse työmatkasta. Työmatkalla tarkoitetaan matkaa, jonka työntekijä tilapäisesti tekee työhön kuuluvien tehtävien suorittamiseksi erityiselle työntekemispaikalle varsinaisen työpaikan ulkopuolelle. Jos työntekijällä työn luonteen vuoksi ei ole varsinaista työpaikkaa, työmatkana pidetään matkaa, jonka työntekijä tekee tilapäisesti työn suorittamiseksi asunnoltaan erityiselle työntekemispaikalle.

Vuokrattujen työntekijöiden varsinainen työpaikka on työn teettäjän toimitiloissa. Päiväraha on verovapaata vain, jos työntekijä (esimerkiksi siivooja tai lääkäri) tekee työmatkan varsinaiselta työntekemispaikaltaan erityiselle työntekemispaikalle. Varsinainen työpaikka on tällöin paikka, jossa työntekijä pääasiassa työskentelee tai hakee säännöllisesti esimerkiksi työvälineitä tai työmääräyksiä. Jos työntekijällä ei ole yhtä varsinaista työpaikkaa vaan työkohteet vaihtuvat jatkuvasti, katsotaan varsinaisiksi työpaikoiksi eri kohteet (esimerkiksi siivouskohteet). Tällöin päivärahaa ei voi maksaa verovapaasti.

Päiväraha on siis verovapaata vain, jos sinulla on varsinainen työpaikka ja teet sieltä työmatkan erityiselle työntekemispaikalle. Jos sinulla ei ole varsinaista työntekemispaikkaa vaan työkohteet vaihtelevat, päiväraha on veronalaista palkkaa.

2.3 Virolainen työnantajani on vuokrannut minut suomalaiselle rakennusalan yritykselle rakennustöihin. Perheeni asuu Virossa ja vietän siellä viikonloput. Suomessa olen vuokrannut pienen huoneiston Vantaalta kavereiden kanssa. Ovatko työnantajani minulle maksamat päivärahat verovapaita? Mitä vähennyksiä saan tehdä verotuksessani? Ovatko työnantajani minulle korvaamat kulut asunnon ja työmaan välillä verovapaita?

Rakennus- ja metsäaloilla sekä muilla vastaavilla aloilla, joilla erityistä työntekemispaikkaa joudutaan usein vaihtamaan alalle tunnusomaisen työn lyhytaikaisuuden vuoksi, päivärahan verovapautta koskevat erityiset säännökset. Päiväraha on verovapaa, jos verovelvollinen on yöpynyt matkalla. Viikonlopulta voidaan maksaa verovapaata päivärahaa samoin perustein kuin työpäiviltäkin, jos verovelvollinen viettää työn takia viikonlopun erityisellä työntekemispaikalla. Verovapaasti voidaan maksaa enintään kotimaan päiväraha, joka vuonna 2015 on Suomessa 40 euroa.

Päiväraha on sinulle näin ollen verovapaa niiltä päiviltä, jotka vietät Suomessa. Jos menet viikonlopuksi kotiin Viroon, päiväraha viikonlopulta ei ole verovapaa.

Jos asut ulkomailla ja tulet Suomeen enintään 6 kuukaudeksi ja sinulla on koti edelleen ulkomailla, olet Suomessa rajoitetusti verovelvollinen. Rajoitetusti verovelvolliselta peritään lopullisena verona joko tulojen suuruudesta riippumaton lähdevero tai vaihtoehtoisesti verotus toimitetaan kuten Suomessa asuvilla, kokonaistulojen suuruuden perusteella verotusmenettelyssä. Lue tarkemmin ohjeesta Rajoitetusti verovelvollisen henkilön ansiotulon verotus: lähdevero vai progressiivinen vero.

Työnantajan maksamat päivittäiset asunnon ja erityisen työntekemispaikan väliset matkustamiskustannusten korvaukset, esimerkiksi korvaus matkalipusta, ovat sinulle verovapaita. Lue tarkemmin ohjeesta Työmatkakustannusten korvaukset verotuksessa.

Työasuntovähennyksen voi myös saada Suomessa yleisesti verovelvollinen henkilö, jonka vakituinen asunto on ulkomailla ja ETA-alueelta oleva rajoitetusti verovelvollinen henkilö, jonka ansiotulot verotetaan Suomessa. Työasuntovähennyksen enimmäismäärä on 250 euroa kalenterikuukaudelta. Katso lisää ohjeesta Työasuntovähennys verotuksessa.

2.4 Olen tullut vuokrattuna työntekijänä Virosta Suomeen maaliskuun alussa 2015. Olen maksanut veroni Viroon. Vasta toukokuussa kuulin, että minun olisi pitänyt maksaa palkkatulostani verot Suomeen. Kuinka minun nyt tulee menetellä?

Ennakkoveroa on haettava työn aloittamista seuraavan kuun loppuun mennessä. Jos työntekijä jättää hakematta ennakkoveroa tai hakee sitä myöhässä, hänelle voidaan määrätä enintään 2 000 euron veronkorotus.

Ota mahdollisimman pian yhteyttä verotoimistoon. Sinulle määrätään Suomessa ennakkoverot myös takautuvasti niiltä kuukausilta, joilta et ole vielä niitä maksanut. Ennakkovero perustuu ilmoittamaasi arvioon tuloistasi. Veron lopullinen määrä lasketaan verovuoden päätyttyä todellisuudessa saatujen tulojen perusteella. Jos ennakkoon maksetut verot eivät riitä kattamaan tulojesi perusteella maksuun pantavaa veroa, sinun tulee maksaa puuttuva osa eli jäännösvero korkoineen verotoimiston lähettämällä verolipulla.

Jos et ole maksanut ennakkoveroa joiltain kuukausilta tai koko vuoden arvio on ollut liian pieni, voit maksaa puuttuvan veron korkoineen ennakkoveron täydennysmaksulla. Sinun ei tarvitse maksaa jäännösveron korkoa, jos maksat ennakkoveron täydennysmaksun  viimeistään työntekovuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Kun vuoden 2015 verotus toimitetaan, sinulle saatetaan määrätä myös veronkorotus, koska et ollut hakenut ennakkoveroa ajoissa.

2.5 Asun Venäjällä ja tulen nyt Suomeen muutamaksi kuukaudeksi vuokrattuna työntekijänä. Onko minun haettava ennakkoveroja?

Vain Baltian maiden ja Suomen väliset verosopimukset sekä Pohjoismainen verosopimus antavat Suomelle oikeuden verottaa ulkomailta tulevan vuokratun työntekijän palkkatuloa lyhyissä työskentelytilanteissa.

Suomen ja Venäjän välinen verosopimus ei mahdollista vuokratyöntekijöiden verotusta työskentelyvaltiossa lyhyissä työsuhteissa. Sinun ei näin ollen tarvitse maksaa veroja Suomeen, jos oleskelet Suomessa enintään 183 päivää 12 kuukauden ajanjaksona.

2.6 Asun Valko-Venäjällä ja tulen Suomeen muutamaksi kuukaudeksi vuokrattuna työntekijänä. Onko minun haettava ennakkoveroja?

Suomen ja Valko-Venäjän välinen verosopimus sallii Suomen verottaa palkkatuloasi heti ensimmäisestä työskentelypäivästä lukien.

Hae ennakkoveroja Suomesta. Sinulle määrätään verot heti ensimmäisestä työpäivästäsi lukien. Ennakkoveroa haetaan lomakkeella 5057_Hakemus rajoitetusti verovelvollisen lähdeverokortista, ennakkoverosta tai verokortista. Lomakkeella kysytään henkilötietojen lisäksi muun muassa Suomeen saapumis- ja lähtöpäivä sekä arvio verotettavasta palkkatulosta. Noin kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä saat päätöksen ennakkoveron määrästä, eräkuukausista sekä maksulomakkeet.

Jos työnantajallesi muodostuu Suomeen kiinteä toimipaikka tai työnantajasi on Suomen työnantajarekisterissä, saat ennakkoverojen sijaan verokortin. Työnantajasi tekee verokortin perusteella palkastasi ennakonpidätyksen ja tilittää sen Suomen Verohallinnolle.

3 Yli kuusi kuukautta Suomessa oleskelevat

3.1 Minulla on virolainen työnantaja, joka on vuokrannut minut suomalaiselle yritykselle töihin. Työkomennukseni alkoi helmikuussa 2015 ja jatkuu ainakin jouluun 2015 asti. Vietän viikonloppuja sekä muutaman viikon kesälomani Virossa. Maksanko veroja Suomeen?

Henkilö, joka oleskelee Suomessa jatkuvasti yli kuuden kuukauden ajan, on Suomessa yleisesti verovelvollinen. Tilapäiset poissaolot eivät estä pitämästä oleskelua jatkuvana. Verotuskäytännössä viikonloppumatkoja sekä muutaman viikon lomamatkoja on pidetty tilapäisinä poissaoloina.

Jos oleskelet Suomessa yli kuusi kuukautta, olet Suomessa yleisesti verovelvollinen. Maksat veroja Suomessa samojen periaatteiden mukaan kuin Suomessa asuvat suomalaisetkin. Ansiotulojen verotus on progressiivista eli veroprosentti määräytyy tulojen suuruuden perusteella. Ota yhteys verotoimistoon ennakkoveron määräämistä varten, voit samalla hakea henkilötunnuksen verotoimiston kautta (ks. kysymys 1.3). Saat postitse ennakkoverolipun ja maksulomakkeet, joilla voit maksaa veron eräpäivänä kerran kuukaudessa.

Jos työnantajallesi muodostuu Suomeen kiinteä toimipaikka tai työnantajasi on Suomen työnantajarekisterissä, saat ennakkoverojen sijaan verokortin. Työnantajasi tekee verokortin perusteella palkastasi ennakonpidätyksen ja tilittää sen Suomen Verohallinnolle.

3.2 Minulla on virolainen työnantaja, joka on vuokrannut minut suomalaiselle rakennusalan yritykselle rakennustöihin. Vietän viikonloput perheeni luona Tallinnassa. Suomessa olen vuokrannut pienen huoneiston Vantaalta kavereiden kanssa. Onko virolaisen työnantajani maksama päiväraha minulle verovapaata?

Rakennus- ja metsäaloilla sekä muilla vastaavilla aloilla, joilla erityistä työntekemispaikkaa joudutaan usein vaihtamaan alalle tunnusomaisen työn lyhytaikaisuuden vuoksi, päivärahan verovapautta koskevat erityiset säännökset. Päiväraha on verovapaa, jos verovelvollinen on yöpynyt matkalla. Viikonlopulta voidaan maksaa verovapaata päivärahaa samoin perustein kuin työpäiviltäkin, jos verovelvollinen viettää työn takia viikonlopun erityisellä työntekemispaikalla.

Päiväraha on sinulle näin ollen verovapaa niiltä päiviltä, jotka vietät Suomessa. Jos menet viikonlopuksi kotiin Viroon, päiväraha viikonlopulta ei ole verovapaa.

3.3 Onko työnantajani minulle maksama korvaus matkakuluista Vantaan asunnoltani eri työmaille Suomessa verovapaa? Ovatko työnantajani minulle maksamat matkakulut viikonloppumatkoista Viroon verovapaat?

Päivittäiset asunnon ja erityisen työntekemispaikan väliset matkustamiskustannusten korvaukset, esimerkiksi korvaus matkalipusta tai oman auton käytöstä, ovat verovapaita. Työkomennuksen aikana tehtyjä viikonloppumatkoja kotiin ei pääsääntöisesti voida korvata verovapaasti. Viikonloppumatkat voidaan korvata verovapaasti vain työkomennuksen alkaessa ja päättyessä, esimerkiksi silloin, kun työkomennus katkeaa viikonlopuksi ja eikä työntekijälle ole järjestetty majoitusta työskentelypaikkakunnalla viikonlopuksi.

Sinulla on kuitenkin oikeus vaatia verotuksessaan matkakuluvähennystä viikonloppumatkoista kotiin halvimman kulkuneuvon mukaan, jos perheesi asuu toisella paikkakunnalla.

3.4 Olen tullut Suomeen vuokrattuna työntekijänä. Työkomennukseni alkoi helmikuussa 2015 ja kestää näillä näkymin ainakin jouluun 2015. Saanko vähentää verotuksessa asumiskuluja?

Yleensä asumiskulut ovat elantomenoja, jotka eivät ole verotuksessa vähennyskelpoisia. Työasuntovähennyksen voi kuitenkin saada Suomessa yleisesti verovelvollinen henkilö, jonka vakituinen asunto on ulkomailla. Myös ETA-alueella asuva rajoitetusti verovelvollinen henkilö, jonka ansiotulot verotetaan Suomessa, voi saada vähennyksen. Edellytyksenä vähennykselle on, että työntekijä on työskentelyn vuoksi vuokrannut käyttöönsä toisen asunnon työpaikan sijaintialueelta. Työasuntovähennyksen enimmäismäärä on 250 euroa kalenterikuukaudelta. Katso lisää ohjeesta Työasuntovähennys verotuksessa.

Kysymykset viroksi: Korduma kippuvad küsimused – välisriigi renditööjõu maksustamine

Sivu on viimeksi päivitetty 14.8.2015