Etusivu > Syventävät vero-ohjeet > Usein kysyttyä > Rakennusilmoitukset, talotehdas ja rakennusliike yksityishenkilön työmaalla – usein kysyttyä

Rakennusilmoitukset, talotehdas ja rakennusliike yksityishenkilön työmaalla – usein kysyttyä

Talotehdas myy talopaketin yksityishenkilölle. Hinta sisältää talopaketin, asennusurakan ja rahdin, sekä suunnittelutyön mutta niitä ei ole asiakkaalle eritelty. Mitä tietoja Talotehdas ilmoittaa, kenelle ja milloin, sekä täytyykö hintatiedot jossain vaiheessa eritellä?

Talopakettiin sisältyvä asennustyö on sellaista rakennustyötä, joka kuuluu lähtökohtaisesti rakennusalan ilmoittamisvelvollisuuden piiriin. Kun talopaketin ostajana on yksityishenkilö, jonka omaan lukuun rakennustyötä tehdään, kuukausi-ilmoituksia ei kuitenkaan anneta. Yksityishenkilö ilmoittaa rakennustyötä koskevat tiedot Verohallinnolle ennen loppukatselmusta. Jos työmaalla on talotoimittajan tai rakennusyrityksen edelleen tilaamia töitä, on yritys tilaajana velvollinen toimittamaan tiedot kuukausittain.

Tässä tapauksessa talotehdas ei ilmeisesti tilaa itse rakentamispalvelua toiselta yritykseltä, joten myöskään sen ei tarvitse antaa Verohallinnolle kuukausi-ilmoitusta urakkatiedoista.  Tilanne on toinen, jos talotehdas teettää asennustyön aliurakointina. Tällöin talotehtaan on ilmoitettava urakkatiedot Verohallinnolle.

Työmaa, jolla rakennusta tai sen osaa rakennetaan tai korjataan rakennuttajana olevan yksityishenkilön omaan käyttöön, ei lähtökohtaisesti kuulu kuukausittaisen työntekijätietojen ilmoittamismenettelyn piiriin. Jos talotehdas ja kotitalous ovat kauppasopimuksessaan nimenneet talotehtaan päätoteuttajaksi, talotehtaan on annettava työntekijätiedot työmaalta kuukausittain, jos yhteinen työmaa muodostuu.

Talotehdas myy talopaketin yksityishenkilölle. Asiakkaalle on eritelty talopaketin osuus, asennusurakan osuus ja rahdin osuus. Sovelletaanko Verohallinnon määrittelemää 15 000 euron rajaa koko sopimuksen arvoon, vai tässä tapauksessa asennusurakan osuuteen?

Kun samalla urakkasopimuksella myydään materiaalin ja kuljetuspalvelun ohella asennustyötä, sovelletaan 15 000 euron rajaa koko sopimuksen arvoon.  Kun talopaketin ostajana on yksityishenkilö, jonka omaan lukuun rakennustyötä tehdään, eikä talotehdas ole tilannut ulkopuolisilta urakoitsijoilta töitä, kuukausi-ilmoituksia ei anneta.

Mitä tietoja talotehdas ilmoittaa Verohallinnolle, jos

  • talopaketin asennustyön tekee talotehtaan alihankkijana toimiva toiminimi ja taloelementit kuljettaa työmaalle kuljetusliike?
  • talotehdas hankkii lukuunsa nosturin?
  • talon sisäpuoliset asennukset tekee talopaketin ostajan itse palkkaama kirvesmies?

Jos yksityishenkilön rakennuttamishankkeissa toimii urakoitsijana esimerkiksi rakennusliike, talotehdas tai muu vastaava yritys (esim. omakotitalon rakentamisen yhteydessä), kyseisten yritysten tiedonantovelvollisuus määräytyy kuukausittaisena tiedonantovelvollisuutena. Kukin urakoitsija on siis tiedonantovelvollinen omasta aliurakastaan myös omakotityömaalla.

Tässä tapauksessa talotehdas tilaa rakennustyötä toiselta yritykseltä, joten talotehdas on velvollinen ilmoittamaan Verohallinnolle kuukausittaiset urakkatiedot nosturiyrityksestä ja toiminimestä, jos 15.000 euron sopimuskohtainen raja ylitetään. Jos asennustyön tekevät talotehtaan omat työntekijät, urakkatietoja ei tarvitse tältä osin ilmoittaa. Elementtien kuljetus työmaalle ei ole rakentamispalvelua. Jos kuljettaja osallistuu elementtien asentamiseen työmaalla, pidetään tätä rakentamispalveluna.

Työmaa, jolla rakennusta tai sen osaa rakennetaan tai korjataan rakennuttajana olevan yksityishenkilön omaan käyttöön, ei lähtökohtaisesti kuulu kuukausittaisen työntekijätietojen ilmoittamismenettelyn piiriin. Työntekijätiedot on kuitenkin toimitettava kuukausittain, jos työmaa on yhteinen ja sinne on nimetty päätoteuttaja. Koska työmaalla työskentelee kolme yritystä (talotehdas, toiminimi, nosturiyritys), yhteinen työmaa muodostuu. Jos talotehdas on nimetty toimivan päätoteuttajana ja 15.000 euron hankkeen kokonaisarvo ylittyy, talotehtaan on toimitettava kuukausittain tiedot kaikista työmaalla työskentelevistä työntekijöistä Verohallinnolle, myös omista asennusmiehistään. Tavaraa työmaalle kuljettavasta elementtikuskista tietoja ei tarvitse toimittaa.

Yksityishenkilö ei anna kuukausittaisia ilmoituksia urakoista tai työntekijöistä, jos työ ei liity hänen yritystoimintaansa. Yksityishenkilöön työ- tai toimeksiantosuhteessa olevista kirvesmiehestä ei siten anneta kuukausi-ilmoituksia, vaan yksityishenkilö ilmoittaa kirvesmiehelle maksamansa palkan ja talotehtaalle maksamansa suorituksen kokonaisuudessaan Verohallinnolle ennen loppukatselmusta.

Mitä urakkatietoja talotehdas ilmoittaa Verohallinnolle, jos

  • talotehdas toimittaa rivitaloelementit paikalleen asennettuna työmaalle ja asennustyön suorittavat talotehtaan omat työntekijät?
  • talotehdas  vuokraa toiselta yritykseltä (tmi) asennustyöhön tarvittavan nosturin ja nosturin kuljettajan?
  • työ sisältää myös suunnittelua ja pääurakoitsijana (ja päätoteuttajana) työmaalla toimii toinen yritys?

Talotehdas on tiedonantovelvollinen tilaamastaan rakennustyöstä. Tässä tapauksessa tiedonantovelvollisuus koskee tietoja vuokrasopimuksesta ja siihen sisältyvästä suunnittelusta.

Kukin työmaalla toimiva yritys on velvollinen toimittamaan päätoteuttajalle tiedot omista työntekijöistään. Myös itsenäinen työnsuorittaja on velvollinen toimittamaan tiedot omalta osaltaan. Tiedot on annettava ennen työskentelyn aloittamista. Talotehtaan on ilmoitettava päätoteuttajalle omat työntekijänsä ja nosturikuski ilmoittaa omat tietonsa. Työmaalla toimiva päätoteuttaja ilmoittaa työntekijätiedoissa Verohallinnolle siten myös talotehtaan työntekijät, samoin talotehtaan tilaaman nosturikuskin.

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 14.4.2014